IT

Cegal

Fra havets dyp til skyen

2024-05-14

Foto: Yahya Mohamud, Business Consultant

Yahya jobber med en skyløsning for ulike applikasjoner, der mange av kundene er innen olje og gass – altså på havets dyp. Å få ting til å fungere selv om de er langt unna hverandre er i grunn en spesialitet hos Cegal.

Med en master i petroleumsteknologi fra Universitetet i Stavanger fant Yahya veien til Cegal og avdelingen for Business Services. Der jobber han med applikasjonsforvaltning.

 

– Jeg er med på å styre applikasjonsporteføljen til våre kunder i en skytjeneste som heter Cetegra. Flere av kundene har over 100 applikasjoner, alt fra programvarer som styrer boring og brønner, men også applikasjoner innen Microsoft 365.

 

For Yahya er det noen applikasjoner som er mer spennende enn andre.

 

– Det er særlig gøy å jobbe med en applikasjon som Petrel, med en rekke funksjoner som brukes innen seismikk og geologi. Det er jo fagområder jeg har vært innom på studiene, og det er veldig gøy å se hvordan den teoretiske kunnskapen jeg fikk der brukes i praksis.

 

Sammen med andre teknikere omfatter jobben til Yahya alt fra dataanalyse til lisensstyring og automatisering av applikasjoner. Kundene er særlig innen olje og gass-sektoren.

 

– Det som er spennende med den bransjen er hvor betydningsfull den er for hele verden og kanskje særlig Norge. Dessuten er det en stor utvikling i bransjen, med utstrakt digitalisering. På grunn av det ser vi stadig større samarbeid mellom teknologer og personer med domenekunnskap fra olje og gass. Sånn sett sitter jeg midt i smørøyet, med en fot i hver leir.

Vi er veldig inkluderende, kanskje nettopp fordi vi er alle svært forskjellige og jobber sammen på tvers av landegrenser. Et eksempel er måten vi blir tatt i mot på; som nyansatt får man en mentor.

En virksomhet i utvikling

Det er ikke bare energi-bransjen som utvikler seg – det gjør også Cegal som selskap. Fra starten i Sandnes, har Cegal blitt et selskap med internasjonal tilstedeværelse. Yahya jobber med kunder i Tyskland, Mexico, Egypt og Argentina

 

– Det er veldig mye som skjer i Cegal, og det liker jeg. Vi vokser ganske fort og utvikler oss som et globalt selskap. Å ha flere kontorer i både Norge og utlandet er et stort pluss, for meg var det helt problemfritt å fortsette i jobben da jeg i august flyttet fra Stavanger til Oslo. Selv om vi er spredd, så samarbeider vi svært godt.

 

Dette mangfoldet av kolleger bidrar til at de er en sammensveiset gjeng.

 

– Vi er veldig inkluderende, kanskje nettopp fordi vi er alle svært forskjellige og jobber sammen på tvers av landegrenser. Et eksempel er måten vi blir tatt i mot på; som nyansatt får man en mentor. Min mentor har forresten blitt en god venn, som sier litt om den kulturen vi har her. Men det er ikke bare mentoren som tar vare på deg, vi bidrar alle til å se hverandre, slår av en prat, finner på ting sammen.

 

Denne ivaretakende kulturen gjelder ikke bare for kolleger seg imellom, men går helt til topps.

 

For meg er det veldig tydelig at også ledelsen er opptatt av at du blir sett og hørt. Her forleden slo jeg av en prat med CEO for hele Cegal, og han var oppriktig interessert i hvordan jeg hadde det i Oslo og hvordan det var å jobbe i avdelingen for application management. Gitt det jeg hører fra mine studievenner, er ikke det helt vanlig at toppsjefen er så imøtekommende med alle ansatte.

Personlig utvikling

Parallelt med at Cegal utvikler seg, har også Yahya tilegnet seg ny kompetanse og nye ferdigheter.

 

– Jeg er blitt langt tryggere på hvordan IT-bransjen fungerer, har lært mye om skyløsninger og hvordan nye løsninger utvikles, med produksjon, testing og så utrulling.

 

Yahya har også utfordret komfortsonen.

 

– Jeg har blitt langt bedre til å presentere foran større grupper, noe vi gjør mye av i både møter og workshops. Jeg har også lært mye om kvalitetssikring av leveranser og drift av applikasjoner, med kurs og sertifiseringer.

 

Hvilken utvikling Yahya vil ha videre er på ingen måte tilfeldig, men heller styrt at hans egne ønsker.

 

– I Cegal har vi mye frihet, både til å definere arbeidsoppgavene og hvor mye ansvar du vil ha, men også i hvilken retning du ønsker å utvikle deg. Jeg snakker ofte med lederen min om mine ambisjoner og ønsker, og jeg blir i stor grad hørt. Muligheten til å være med å påvirke min egen fremtid setter jeg svært høyt. Det er en viktig årsak til at jeg trives.

Del dette innlegget

Artikler du kanskje liker:

Cegal
Ut med det gamle, inn med det nye
Les mer
Cegal
Strategi møter teknologi
Les mer
Cegal
En historie om data og olje
Les mer
Statens vegvesen
Hvorfor være sjef når du kan være leder?
Les mer