IT

Cegal

En historie om data og olje

2024-05-14

Foto: Ada Kvadsheim, senior business consultant

Mens vi venter på å avdekke om data faktisk er den nye oljen, kan Ada i Cegal med sikkerhet si at oljen blir mye bedre med data.

Med en master i geologi fra Storbritannia og jobberfaring fra blant annet Australia og Sør-Afrika, fant Ada etter hvert frem til Cegal. Det var på mange måter et naturlig valg, men krevde samtidig en omstilling.

 

– Cegal var villige til å ta en sjanse, i all den tid jeg ikke hadde omfattende IT-erfaring. De mente bakgrunnen som geolog, min erfaring med store mengder data og kjennskap til energibransjen var et veldig godt utgangspunkt; det tekniske kunne de alltids lære meg.

 

3,5 år senere er det liten tvil om at sjansen Cegal tok har betalt seg for begge parter.

 

– Jeg kan jobbe med kodespråk, med databaser og SQL-servere og i avanserte Microsoft Azure-systemer. Min kunnskap innen IT har eksplodert kan jeg vel si, og det er utrolig gøy. Jeg er veldig glad for at Cegal satset på en med en litt annerledes bakgrunn

Vi kaller oss selv «fuss fighters». Våre systemer går rett på sak, vi skreller bort alt som er unødvendig og skal gjøre hverdagen enklere for våre kunder.

Data

Ada jobber i det som heter Energy X-avdelingen, som tilbyr en programvare som er spesialtilpasset energibransjen. Kundene er mange av de store operatørene på norsk sokkel.

 

– Det er utrolig mye data som samles i hele verdikjeden, fra olje og gass som pumpes opp, sendes til land, tas i mot og sendes videre nedover til Europa. Vi samler all data og gjør den tilgjengelig i et kontrollsystem som gjør at kunden får oversikt på én og samme plass. Det er store mengder med data vi validerer og håndterer – for noen kunder mange terrabyte.

 

Systemet Ada refererer til er relativt nytt, og hun har vært med på utviklingen fra ideen ble unnfanget av en av kundene.

 

– Det var kunden vår Wintershall DEA som spurte oss om vi kunne utvikle et slikt system, og det å være med på hele denne reisen fra ideen ble unnfanget til systemet ble definert, programmert, rullet ut og nå er i drift er utrolig spennende. Det er ikke mange forunt å være med på en slik utvikling.

 

For Cegal og Ada er det et begrep som går igjen når de utvikler produkter og leverer tjenester til sine kunder.

 

– Vi kaller oss selv «fuss fighters». Våre systemer går rett på sak, vi skreller bort alt som er unødvendig og skal gjøre hverdagen enklere for våre kunder.

Stor utvikling

Ada trives svært godt med å jobbe i energi-sektoren, av flere årsaker.

 

– Det ene er at bransjen er såpass dominerende, både her på Vestlandet, men også for Norges økonomi som helhet. Enda mer spennende er utviklingen bransjen går gjennom. Det satses på fornybare energikilder, med penger og kompetanse du ikke finner i andre bransjer.

 

Cegal er med på denne endringen i bransjen.

 

– Våre systemer er tilpasset utviklingen og kan brukes innenfor for eksempel vindkraft, vannkraft og CO2-lagring. Det er å gøy å være i den generasjonen som får være en del av denne utviklingen.

Også Cegal som selskap er preget av stor utvikling. Fra den spede begynnelsen i Stavanger, har selskapet vokst seg større – dog ikke for stort.

 

– Vi har nå kontorer og kunder i mange land, og selv har vi presentert demoer av løsningen vår i både Oman, Houston, Storbritannia og Tyskland – snart også Nederland. Da kommer det godt med å ha kolleger i disse regionene.

 

Den internasjonale tilstedeværelsen til tross; Cegal føles fortsatt som en liten virksomhet.

 

– Vi er fortsatt veldig unge til sinns vil jeg si, og har føttene godt plantet på bakken – selv med internasjonal suksess. Vi er på mange måter et lokalt Sandnes-firma ennå, og den opprinnelige daglige lederen sitter i styret og vandrer rundt i gangene og snakker med alle ansatte. Det gjør at man ikke føler seg som en liten brikke i et stort konsern.

 

Nettopp stemningen og arbeidsmiljøet er en viktig grunn til at Ada trives i jobben.

 

– Vi er 22 stykker som jobber i min avdeling, de fleste i Sandnes, men også flere i Haugesund og på Stord. Vi kjenner hverandre godt gjennom sosiale samlinger på tvers av kontorene, og har torsdagsvafler, lønningspils og mye annet.

 

Et stort mangfold blant de ansatte er med på å prege stemningen.

 

– Jeg tror at noe av det som skaper den gode stemningen er at vi er såpass mangfoldige og ønsker folk velkommen nettopp fordi de er ulike. Jeg selv kom jo fra en helt annen bransje og bakgrunn enn det som var «vanlig», og det ble sett på som positivt. Det skjer noe med dynamikken når det er en god miks i alder, kjønn og bakgrunn. Det er mye av årsaken til at jeg har det såpass bra på jobb.

Del dette innlegget

Artikler du kanskje liker:

Cegal
Fra havets dyp til skyen
Les mer
Cegal
Ut med det gamle, inn med det nye
Les mer
Cegal
Strategi møter teknologi
Les mer
DNB
Å satse handler også om mot
Les mer