IT

Politiet

Teknologer med et oppdrag

2022-05-13

Lesetid ca 6 min

Foto: Kaja Stautland Ivarsøy, utvikler og Kjartan Bjørndal Michalsen, UX-ansvarlig

Forebygging, etterretning eller blålys hvor sekundene teller – i alt politiet gjør spiller IT en nøkkelrolle. Det trigger teknologer som Kaja og Kjartan.

Digital etterforskning og analyse av elektroniske spor. Å bekjempe digital kriminalitet og trusler i det digitale rom. Eller å utvikle og drifte løsninger som er kritiske og bidrar til å redde liv. Det er flust av utfordringer for teknologer i politiet enten det er snakk om politidistriktene, Kripos eller Politiets IKT-tjenester (PIT).

Tett på

Med 600 medarbeidere er Politiets IKT-tjenester den største IT-virksomheten i politiet og ett av de største in-house teknologimiljøene i landet. Når alarmen går på politiets operasjonssentral og blålysene slås på, er PIT tett på med teknologi som bidrar til at politiet kan løse kritiske oppdrag når sekundene teller. Politiet har også viktige oppdrag knyttet til rikets sikkerhet.

 

Kaja er nyutdannet og jobber som utvikler innen systemer for etterretning og internasjonalt samarbeid.

 

-Vi jobber mye med både nyutvikling og videreutvikling av eksisterende systemer, og vi jobber med systemer knyttet til blant annet etterlysning, sikker identifikasjon og utveksling av informasjon i Schengen-området. Enkelt sagt skal vi gjøre det mye enklere for politiet å drive grense- og territorialkontroll gjennom teknologi, slik at du og jeg kan ferdes uten bekymring når vi går på en café i Praha eller vandrer gatelangs i Oslo, forteller Kaja.

 

Det inkluderer teknologi knyttet til blant annet DNA, fingeravtrykk og ansiktsgjenkjenning.

 

For eksempel bruker politiet en mobilapp for å lese fingeravtrykk, som PIT har utviklet, når det er behov for å bekrefte en persons identitet. Mens det tidligere betydde et besøk på politistasjonen, løses det nå på stedet. Enklere for politiet, og mindre inngripende for den som blir sjekket.

Jobber smidig

PIT utvikler også publikumstjenester på nett, slik at borgerne kan anmelde tyveri digitalt eller sende inn tips uten å måtte møte opp hos politiet. I kjernen står alltid tjenester som gjør at operativt politi kan jobbe for trygghet i hjemmet, i nærmiljøet, i trafikken og på nett. Her spiller Kjartan en viktig rolle, som jobber med UX-design på mobile løsninger i politiet. Han driver også UX-fagnettverket i politiet og har noen års fartstid i faget.

 

-Jobben min er å designe mobile løsninger som brukerne faktisk trenger. Derfor er jeg ofte ute i felt og sitter på i patruljebiler for å se hvordan politifolk jobber. Løsningene må jo fungere i fart, når det er mørkt og i styrtregn. Det setter krav til designet og universell utforming, sier Kjartan.

 

Den siste tiden har han jobbet mye med en trafikk-app, for politifolk på veien og til sjøs.

 

-Vi jobber smidig og releaser hyppig med testing overfor referansegruppe. Siden vi begynte å utvikle denne appen i fjor har vi laget 606 bygg, ergo 2-3 bygg om dagen. Vi bruker en hybridløsning der byggplattformen er i Azure og har en egen sikker skyplattform som heter Organa. Dette gir hyppige forbedringer i løsninger som er kritiske for samfunnet og vår felles trygghet. Det er helt fantastisk å kunne jobbe med, utdyper han.

Deler og bygger kompetanse

Med 600 medarbeidere kommer det neppe som en overraskelse at fagmiljøet i Politiets IKT-tjenester er bredt. Virksomheten har et stort driftsmiljø, og nærmere 200 jobber innen utvikling med front-end, back-end og fullstack. Politiet og PIT har store digitale ambisjoner, og skal styrke kompetansen på maskinlæring og andre ledende teknologier. Nå trenger PIT mange flere utviklere, designere og data scientist for å styrke laget.

 

-Det som er positivt med et så stort miljø er kompetansedelingen, og særlig som ny er det veldig verdifullt å alltid ha noen å sparre med. Vi har blant annet åpent forum hver fredag, og det at folk er så åpne har bidratt til at jeg føler meg veldig inkludert, påpeker Kaja.

 

Og arenaene for kompetansedeling er mange. Open space, demoer og brown bags dukker stadig opp rundt om i PIT. Mange bidrar i fagnettverk på tvers av offentlig sektor. Hver måned står PIT Talks med teknologitema på agendaen, mens det to ganger i året arrangeres PIT Zone – et fagprogram av teknologer for teknologer – hver formiddag i en hel uke. Og for den som vil leke, lære og utvikle samtidig, er Hackathon tingen.

 

-UX-gjengen har dessuten et eget fagmiljø som går på tvers av hele politiet, der vi møtes hver 14. dag for interne og eksterne foredrag. Der kan vi nerde på de aller minste UX-detaljer som tykkelse på streker og andre herlige ting, utdyper Kjartan.

 

Har du lyst til å jobbe i Politiet? Se ledige stillinger her

Et viktig samfunnsoppdrag

Politiet er i endring og teknologien spiller en stadig viktigere rolle for å sikre at folk fortsatt kan ha stor tillit til hverandre og samfunnet vi lever i. Dette samfunnsoppdraget er viktig for Kaja og Kjartan.

 

-Det viktigste jeg og mine kolleger bidrar til, er alt det som ikke skjer, sier Kaja. Også Kjartan kjenner på det oppdraget.

 

-Å vite at mine kolleger, takket være skanning av nummerskilt med en app, kan få opp informasjon som gjør at de nå kan stoppe mange flere biler som aldri skulle vært på veien, vel, det er vanskelig å sette en konkret verdi på det arbeidet, men den er stor!

Dette er IT i politiet

Politiets IKT-tjenester (PIT)
PIT er den største IT-virksomheten i politiet. Nærmere 600 personer jobber med å utvikle nye løsninger, videreutvikle mer enn 120 nasjonale systemer samt sikre tilgjengelige tjenester og stabil drift. PIT er politiets motor i digitaliseringen.

 

Nasjonalt cyberkrimsenter (NC3) ved Kripos
NC3 er det nasjonale senteret for forebygging, avdekking og bekjempelse av trusler og kriminalitet i det digitale rom. Senteret utvikler metoder og gir bistand til politidistriktene samt etterforsker egne saker innen cyberkriminalitet.

 

Digitalt politiarbeid i alle politidistrikt
Digitalt politiarbeid (DPA) bistår med digital kriminalteknikk, digital etterforskning, analyse av elektroniske spor, internettrelatert etterforskning, mm. De bistår også med sikring og analyse av databeslag.

 

Lokale IT-enheter
De forskjellige særorganene har lokale IKT-enheter, som bistår med lokale drift-, forvaltnings- og utviklingsbehov relatert til IT-tjenester.

 

Nettpatruljen (primært politiutdannede)
Det finnes også nettpatruljer i de ulike politidistriktene, som patruljerer på nettet i tillegg til på gata eller i en politibil. De skal forebygge kriminalitet, og er et sted hvor man enkelt kan ta kontakt med politiet for råd, veiledning eller gi tips.

 

​​​Har du lyst til å jobbe i Politiet? Se ledige stillinger her

Del dette innlegget

Politiet Plassering

Jus

Artikler du kanskje liker:

Bekk
En læringsarena med bredde
Les mer
Norges Bank
Bidra til å ivareta sentrale funksjoner i Norges økonomi
Les mer
Statens vegvesen
Med vidt forskjellige prosjekter er det gunstig med vidt forskjellige folk
Les mer
PwC
En ære som forplikter
Les mer