IT

Statens vegvesen

De ansatte velger vegen videre

2024-01-03

Text: Statens vegvesen

Med innføringen av ServiceNow-plattformen åpner det seg store muligheter for bruk av teknologi i Statens vegvesen. Hvilke løsninger og når de kommer er i stor grad opp til de ansatte å bestemme.

Det første prosjektet som er bygget på ServiceNow sin sky-plattform i Statens vegvesen er FLYT, som skal sikre bedre behandling av interne henvendelser, forteller Helen Catrine Monge, senior prosjektleder ved Statens vegvesens kontor i Moss.  

Stine Tørfest Saugestad, Teamleder ServiceNow 

Jesper Lidenberg, IT-partner 

Helen Catrine Monge, Senior prosjektleder 

Prosjektet skaper helt nye kundereiser for internt ansatte og automatiserer mye av de prosessene som før var tungrodde og manuelle.  

 

– Det gir oss muligheten til å bli godt kjent med systemet og bygge opp intern kompetanse på tvers av flere team, fortsetter hun. Dermed er vi godt rustet for kommende prosjekter, der det sannsynligvis blir større grad av utvikling og skreddersøm.  

 

Erfaringen med sky-plattformen så langt er svært positiv.  

 

– Det har vært en bratt læringskurve for alle, legger hun til, noe som er svært motiverende. Alle får jobbe med noe nytt, og det er gøy.  

Vegen videre er digital 

Nå som første prosjekt snart er i havn, er det dags for å tenke på videreutviklingen av tjenester på plattformen. Målet er bedre saksbehandling internt og en bedre brukeropplevelse for deg og meg 

– Med ServiceNow får vi en mer fleksibel og skalerbar plattform enn vi har i dag,sier teamleder Stine Saugestad. Denbygger på «lowcodenocode-prinsippet» som gir oss en rekke ferdige byggeklosser og prosesser som vi kan jobbe videre med.  

 

For å definere hvilke prosjekter som skal prioriteres er hele organisasjonen involvert.  

 

– Vi er nå langt mer proaktive enn tidligere, forteller IT-partner Jesper Lidenberg. Vår nye IT-strategi setter høyt fokus på å være en pådriver for innovasjon og utvikling, og vi er tett på organisasjonen og ser hvilke utfordringer de har. Sammen med virksomheten lager vi deretter business-case og konsepter for å se hvor vi får mest nytte fra investeringene.  

Per i dag er et prosjekt som ser på kontaktflaten med innbyggere høyt på listen.  

 

– Vi får rundt 4 millioner henvendelser fra våre kunder i året, fortsetter Jesper – alt fra chat til e-post via telefon. Å utvikle en felles kontaktflate som i større grad bruker automatisering, RPA, KI og ikke minst drar nytte av all den dataen vi kan samle inn – ja her er det store muligheter for både bedre tjenester rundt for eksempel førerkort, kjøp/salg av bil og mer effektiv rådgivning.  

 

ServiceNow-plattformen er en sentral nøkkel for å få til økt innovasjon og digitalisering av vegvesenet.  

 

– Å være i støpeskjeen for denne satsingen er utrolig spennende, forteller Stine. Å kunne forme et nytt satsingsområdet er det ikke ofte man får være med på.

Påfyll av kompetanse 

Som nevnt har læringskurven vært bratt for eksisterende ansatte, og i tillegg vil vegvesenet ha behov for påfyll av nye medarbeidere.  

 

– Vi bygger opp teamet som skal jobbe med å forvalte og videreutvikle plattformen, sier Stine. Hvilken kompetanse vi vil ha behov for vil endre seg over tid, i tråd med nye løsninger og initiativ.  

 

– Det som dog er ganske sikkert er at vi trenger utviklere, både funksjonelle og tekniske arkitekter og scrum-masters som kan følge opp oppgaver, legger Helen til.  

 

Det blir med andre ord mye tverrfaglig samarbeid fremover.  

 

– Det som er fint med Statens vegvesen er at alle er på tilbudssiden, forteller Jesper, på tvers av team og fagområder. Det en stor respekt for hverandres fagkompetanse. I kontrast til hva jeg vant med fra det private er det ingen personlig prestisje eller konkurranse; vi har noe større å jobbe mot. 

Del dette innlegget

Artikler du kanskje liker:

Statens vegvesen
Fullt alvor med lekebiler
Les mer
Statens vegvesen
Statens vegvesen gjør det lett å være ny
Les mer
Statens vegvesen
Hvorfor være sjef når du kan være leder?
Les mer
Statens vegvesen
Et godt sted å begynne din karriere. Og fortsette
Les mer