IT

Statens vegvesen

Hvorfor være sjef når du kan være leder?

2023-07-03

Hanne Dale – seksjonsleder IT Trafikant, utekontroll og tilsyn

Karianne Hovden Wiig – Avdelingsdirektør brukernær IT

Evelyn Iversen – seksjonsleder brukeropplevelse

God ledelse er alt annet enn å sjefe. Hanne, Evelyn og Karianne har ulike roller i IT-divisjonen til Statens vegvesen og utøver alle tillitsbasert ledelse.

De tre ledertalentene har ulik bakgrunn innen IT før de kom til Statens vegvesen, nå er alle tre en del av Vegvesenets nye ledersatsning i Drammen. De kom rett inn i et skreddersydd lederprogram med mål om å videreutvikle dem til fremtidens ledere, helt fritt for gammeldags hierarki og pekefinger.

En god leder bistår til vellykket lagspill

De er skjønt enig i at å skape engasjement internt i sitt team og gi de ansatte muligheten til å utvikle seg er avgjørende for å lykkes og bli fremtidens IT-bedrift.

 

— For meg er god ledelse så langt unna pekefinger og rapportering som det går an å komme, forteller Karianne. Jeg skal bidra til å sette retning, men ellers slippe mine medarbeidere til, og skape rammer som gjør at de kan komme med sine meninger og blomstre.

 

— Det handler om å skape resultater sammen, legger Hanne til. Mitt ansvar er å sørge for at de som jobber i seksjonen min har mulighet til å gjøre en best mulig jobb for seg selv og Statens vegvesen, at de føler mestring, utvikler seg og er motivert i jobben.

 

Som for Karianne og Hanne mener også Evelyn at hennes viktigste ledergjerning handler om å være en støttespiller:

 

— Jeg ønsker å skape psykologisk trygghet og et miljø der det er stor takhøyde og man kan være seg selv. Jeg mener det også er viktig å bygge tillitt og være oppriktig interessert og engasjert i mine kolleger og hva de jobber med, både for å være en god sparringspartner, men også fordi jeg skal representere dem videre i organisasjonen.

En lærende virksomhet

Trekløveret av IT-lederne i Statens vegvesen setter det å skape et læringsmiljø svært høyt – en forutsetning for en sunn kompetansevirksomhet.

 

— Når digitaliseringen går stadig raskere må kompetanseutviklingen følge tritt, sier Karianne. Som ledere må vi sikre at alle er nysgjerrige på det som ligger frem i tid og ha mer vekt på å utvikle enn å vedlikeholde kompetanse.

 

— De rollene vi kjenner i dag endrer seg fort, legger Hanne til, og den kommende generasjonen med arbeidstakere er opptatt av bærekraft og er på jakt etter en samfunnsnyttig jobb. Det er til vår fordel.

 

— Vi ser det kommer mange store endringer inn i IT-faget, som sikkerhet, GDPR, og AI. Men også arbeidsform, med kontinuerlige leveranser, automatisering, No-Code og nye testmetoder – alt dette gjør at vi må utvikle ny kompetanse, utdyper Evelyn.

Et vegvesen i endring

Vegvesenet satser på ledere for å rigge seg for fremtidens arbeidstakere, forteller fagdirektør HR Arild Stange. En del av jobben er å identifisere gode ledere, som Hanne som gikk fra å være fagleder til å bli seksjonsleder på det man nesten må kalle rekordtid.

 

— Vi satser på økt mangfold og resultatet er at vi har fått ned snittalderen og kvinneandelen har økt. For oss i IT divisjonen er det viktig å legge forholdene til rette og følge opp våre ledere og ansatte slik at de kan fungere optimalt. Vi har fleksible arbeidstidsordninger og muligheter for å jobbe noe hjemme.

 

De tre nye ledere har ulike roller, men felles for dem er deltakelse på vegvesenets ledersamlinger og lederutviklingsprogram. Lederutdanningen er skapt for å bygge samhold, og det å høste erfaringer fra hverandre – en nøkkel for å utvikle virksomheten videre.

 

Nettopp evnen til å utvikle seg og se fremover var avgjørende for at det nyeste tilskuddet, Evelyn, takket ja til stillingen i Vegvesenet:

 

— For meg var det viktig å høre hvor langt de var kommet på smidig-reisen og produktorientering, og derfor spurte jeg spesifikt om dette før jeg søkte, forteller hun.

 

— Jeg opplever virkelig at Statens vegvesen lever opp til verdien framtidsrettet, legger Hanne til. Å være produktorientert er ikke noe nytt, men det tar lang tid å endre ting i store organisasjoner. Å levere smidig som et systemutviklingsteam er relativt enkelt, og det å tenke helhetlig med brukeren i sentrum er neste skritt, og der er vi på god vei.

 

— Vi får være med å bidra til å videreutvikle den spennende produktorienterte reisen, det er verdifullt, og jeg gleder meg til fortsettelsen, sier Karianne

 

Del dette innlegget

Artikler du kanskje liker:

Statens vegvesen
Fullt alvor med lekebiler
Les mer
Statens vegvesen
Statens vegvesen gjør det lett å være ny
Les mer
Statens vegvesen
De ansatte velger vegen videre
Les mer
Statens vegvesen
Et godt sted å begynne din karriere. Og fortsette
Les mer