IT

Microsoft

Hvordan kan du skape suksess for andre?

2022-05-13

Lesetid ca 6 min

Foto: Per Christian Honningsvåg – Director WW Power & Utilities Industry

Man skulle kanskje tro at en karriere lik den Per Christian har hatt i Microsoft er frukten av et utrettelig fokus på egen utvikling. Det er nesten omvendt.

Per Christian vender i disse dager snuten hjem til Norge etter tre år ved hovedkvarteret i Redmond utenfor Seattle. Selv midtveis i karrieren har han opplevd mer enn de fleste gjør gjennom et helt arbeidsliv.

 

– Det hele startet med et veddemål Microsoft Norge inngikk i 2014. En prognose fra NVE viste at Norge trengte 140 milliarder kroner til modernisering av strømnettet, med tryggere strømforsyning og tilrettelegging for nye forbruksvaner og økt bruk av fornybar energi. Tradisjonelt har modernisering vært fokusert på å øke kapasiteten gjennom å fornye og forsterke stømnettets fysiske infrastruktur, altså bygge mer nett. Vi ville utforske mulighetene til å løse deler av moderniseringsbehovet med ny teknologi. Vår hypotese var at et stadig mer komplekst energisystem, med nye variable energikilder og endret bruksmønster hadde større behov for avansert programvare og datakapasitet enn mer fysisk infrastruktur.

 

Et eget team ledet av Per Christian ble etablert. Et første bevis på at ambisjonen lot seg realisere fikk de på Sørlandet. Der planla Agder Energi en oppgradering av en overbelastet nettstasjon til 50 millioner kroner.

 

– I samarbeid med Microsofts engineeringteam i Seattle utviklet vi teknologi som brukte maskinlæring og skyens prosesseringskraft til å forutsi overbelastning, for deretter å optimalt tilpasse etterspørselen i kortere perioder for å avlaste strømnettet. Avanserte sanntidsanalyser gjorde det mulig for nettstasjonen å operere under sin kapasitetsgrense og utsette hele oppgraderingen. Det var på mange måter startskuddet for en større satsing i Microsoft.

 

Oppmerksomheten om prosjektet nådde langt utenfor landets grenser. Under toårsmarkeringen av Paris-avtalen i 2017 sto Microsoft’s President Brad Smith på scenen i Paris og snakket varmt om prosjektet fra lille Norge. Året etter vant prosjektet den prestisjefulle Innovation Star of Energy Efficiency Award fra Alliance to Save Energy i Washington DC. Vinneren foregående år inkluderte ingen ringere enn Elon Musk.

Til Seattle

For Per Christian sin del ble det starten på oppholdet ved hovedkvarteret i Seattle, der de nå har bygget opp et strategisk team som jobber med teknologiutvikling i kraftbransjen.

 

– Min reise viser at det er mulig å skape noe stort, selv fra et relativt lite kontor her i Norge. Microsoft er et fantastisk sted som kombinerer det å innovere sammen med kunder og partnere, for så å skalere globalt med stor gjennomslagskraft. Den kraften vi kan legge bak en satsing er det kanskje 1-2 selskaper i verden som kan matche.

Inspirert av hverandres fremgang

Du tror kanskje at det å gjøre karriere i et selskap med noen hundre tusen ansatte krever spisse albuer, en god dose egoisme og laserfokus på seg selv? Vel, så er ikke tilfelle i Microsoft.

 

– Vi har tre prinsipper vi styrer etter i oppfølgingen av alle ansatte, og punkt to er hvordan man bidrar til at andre lykkes. Ikke bare er det del av oppfølgingssamtaler annenhver uke, hvert kvartal og årlig, det kan også påvirke lønn og bonus. Jeg har inntrykk av at mine kolleger har lyst til å hjelpe hverandre rent instinktivt, og når vi i tillegg vet at temaet blir tatt opp i hver oppfølgingssamtale, legger vi ned en ekstra innsats i å gjøre hverandre gode.

 

Effekten av dette styringsprinsippet i oppfølgingen av medarbeidere fikk en tysk kollega av Per Christian erfare.

 

– En tysk kollega ble sendt over til Seattle for å fotfølge meg i to uker, med mål om å lære mer om hvordan vi jobber med kraftbransjen ut i fra hovedkontoret. I samtaler forsto jeg at hun virkelig brant for bærekraftige byer og lokalsamfunn. Selv om fornybar energi er en viktig bidragsyter til bærekraft, fantes det ingen stilling i Microsoft som spesifikt fokuserte på dette i Tyskland . Jeg kastet det jeg hadde i hendene, skisserte opp en stillingsbeskrivelse og hvilken rolle Microsoft kunne spille i det tyske markedet, og argumenterte tungt for at den burde bli opprettet. Det ble en realitet kort tid etter. Allerede etter første år i ny stilling, ble hun tildelt Microsofts høyeste annerkjennelse for sine gode presentasjoner.

Hvorfor denne innsatsen for en ukjent kollega?

– Kollegaer har bidratt til min reise, så dette har å gjøre med min takknemlighet for alt jeg har opplevd i Microsoft og alle de mulighetene jeg har fått. Vår kultur preges av å bidra til andres suksess. Dette gjelder for våre ansatte, samt ovenfor våre kunder og samarbeidspartnere.

Del dette innlegget

Microsoft Plassering

IT

Artikler du kanskje liker:

Lyse
Kristian (32) leder bedriftsidrettslaget i et stort konsern
Les mer
Statens vegvesen
Design med brukeren i sentrum
Les mer
Cegal
Strategi møter teknologi
Les mer
Gjensidige
Like lærerikt som det er relevant og fleksibelt
Les mer