IT

Statens vegvesen

På vei mot mer utvikling

2022-09-13

Lesetid ca 4 min

Utvikling. Ja, om du skal oppsummere karrieren til Magnus og Andy i Statens vegvesen i ett eneste ord, så blir det utvikling. På mer enn én måte.

– Jeg har jobbet i Statens vegvesen i snart 13 år, forteller utvikleren Magnus Østenstad-Eriksen. I løpet av de årene har jeg hatt tre vidt forskjellige jobber, som i seg selv skaper en faglig utvikling som gir meg god grunn til å fortsette.

 

– Jeg har vært her i ti år, og er nå i min femte rolle, legger seksjonssjef Andy Aadneram Yu til. I de ti årene har jeg vært i fire ulike seksjoner, og har virkelig fått snuse på bredden av alt det Vegvesenet driver med.

 

For Magnus var det ingen selvfølge at han skulle bevege seg fra det Statens vegvesen kaller førstelinjen, så over til å være ansvarlig for alt av nettverk, servere og systemer i hele Buskerud og nå utvikler og forvalter av noen av virksomhetens utviklingsnære systemer.

Statens vegvesen har investert mye tid og penger for å gjøre meg til utvikler, fortsetter Magnus, og jeg må si at det er utrolig kult at en arbeidsgiver gir sine folk sånne muligheter.

Arbeidsmetodikk i utvikling

Andy og Magnus jobber i seksjonen Utvikling og integrasjon IT, og har vært vitne til store endringer de seneste årene, både på teknologi og arbeidsmetodikk.

 

– I 2018 etablerte og ledet jeg det første teamet i Statens vegvesen som jobbet etter en smidig arbeidsmetodikk, forteller Andy. Før hadde vi kanskje 1-2 releaser i tertialet, nå kan vi ha en titalls stykker på én dag. Det sier litt om reisen vi har vært på, ikke at vi er i mål, altså.

 

– Vi driver med kontinuerlig utvikling og prodsetter på en internt utviklet PaaS, legger Magnus til, bygget på Kubernetes. Det går mest i Java for min del for tiden, men vi har mye annet å by på i seksjonen vår, både frontend og backend-tjenester. Vi bruker dessuten Jenkins for kontinuerlig integrasjon og distribusjon av applikasjoner. Det har også vært veldig gøy å jobbe med frontend og SPA med REACT.

 

Har du fått en sms fra Statens vegvesen i det siste? Da kan det veldig godt hende at Magnus har hatt en finger med i spillet.

 

– Jeg jobber aller mest backend, akkurat nå med en SMS-løsning som våre interne systemer bruker. Det kan være alt fra sms du får når du har kjøpt en bil til å sjekke registreringsnummeret på en motorsykkel. Det går sånn ca 6,5 millioner sms gjennom systemene våre hvert år.

 

I tillegg til å være utvikler, er Magnus også forvalter av feature toggling-systemet Unleash.

Tverrfunksjonelle team

IT-divisjonen til Statens vegvesen består av drøyt 300 medarbeidere, og samarbeider både på tvers av ulike fagområder og andre divisjoner i virksomheten.

 

– Skal vi utvikle gode løsninger er det avgjørende at vi har gode tverrfunksjonelle team som jobber smidig. Det er viktig med et sterkt brukerfokus for å møte de rette kravene, sier Magnus.

 

I tillegg til egne ansatte supplerer Vegvesenet med innleide konsulenter.

 

– Det vil alltid være behov for konsulenter, forteller Andy, men i handlingsplanen vår har vi definert at vi skal få enda flere faste ansatte som jobber med utvikling. Vi skal ha alt fra løsningsarkitekter til interaksjonsdesignere og systemutviklere. Dessuten er sikkerhet stadig viktigere for oss, så der skal vi også investere.

Kompetanse- og delingskultur

Kulturen i Statens vegvesen kan sies å være preget av faglig utvikling.

 

– Det som er ekstra fint med at vi er opptatt av kunnskapsdeling, sier Magnus, er at vi har eksperter på så mange vidt ulike felt. Det er alltid noen å spørre, og til nå har jeg ikke møtt noen som ikke er villig til å dele.

 

– Vi setter også kompetanseutvikling høyt, legger Andy til. I vår seksjon legger vi opp til workshops der vi kan leke med teknologi, og jeg bruker det ordet helt bevisst. Det trenger ikke være teknologi som er direkte relevant for jobben vår, poenget er å utforske.

 

Det er denne type lek som gjør at Andy og alle hans kolleger blir ønsket velkommen på jobben hver dag.

 

– Sist gang vi hadde en slik workshop lekte vi med en Raspberry Pi og kunstig intelligens koblet til ansiktsgjenkjenning. Så nå blir vi altså ønsket velkommen på jobb, med ønsker om en god dag. På ingen måte direkte relevant for noe som helst av det vi jobber med, men å leke fører ofte til læring som på sikt kan brukes til å utvikle en bedre løsning for brukerne våre.

Etter slike samlinger går vi som oftest ut for å spise sammen, avslutter Magnus. Vi har en god stemning i gruppen vår, det liker jeg godt.

Del dette innlegget

Artikler du kanskje liker:

Statens vegvesen
Fullt alvor med lekebiler
Les mer
Statens vegvesen
Statens vegvesen gjør det lett å være ny
Les mer
Statens vegvesen
De ansatte velger vegen videre
Les mer
Statens vegvesen
Hvorfor være sjef når du kan være leder?
Les mer