Økonomi

Riksrevisjonen

Utvikling, variasjon og revestreker; et innblikk i Riksrevisjonen

2023-07-11

Line Andreassen – seksjonsleder

Lars Maciej Bielecki – seniorrådgiver

Som regel er det Riksrevisjonen som kikker andre i kortene, men denne gangen er rollene snudd på hodet. En prat med Line og Lars i Riksrevisjonen avdekker at deres karrierer har i stor grad vært preget av utvikling og variasjon, men også diverse revestreker.

At Riksrevisjonen har orden i sysakene, er neppe overraskende. Eksempelvis er medarbeidernes karriereutvikling på ingen måte overlatt til tilfeldighetene.

 

-Jeg begynte i Riksrevisjonen for 26 år siden, forteller Line. I den tiden har jeg hatt en rekke ulike stillinger, og takket være stadig nye utfordringer kan jeg ikke huske å ha kjedet meg en eneste dag.

Lars har på sin side nettopp tatt steget opp til å bli seniorrådgiver, etter å ha vært i Riksrevisjonen siden han var ferdig med studiene for snaut fire år siden.

 

-Det har hele tiden vært et strukturert løp for min utvikling, sier Lars, med medarbeidersamtaler og god dialog med leder gjennom året. Der legger vi en plan for min utvikling – både faglig, men også med tanke på opprykk. I det siste har jeg tatt en sertifisering innen IT-revisjon og blitt seniorrådgiver, så ja, jeg har absolutt fått nye utfordringer jeg også.

 

-På samme måte som mine ledere har gitt meg stadig større utfordringer og samtidig verktøy og støtte til å håndtere dem, er det viktig for meg å gjøre det samme overfor medarbeiderne i min seksjon, sier Line. Vi er ikke flere enn at jeg kan bli godt kjent med hver og én og legge utviklingsplaner som er skreddersydde for det de har lyst til å bli virkelig gode på.

Et område Lars ønsket å utvikle seg innen var IT-revisjon, der Riksrevisjonen ser på hvordan systemer og analyseverktøy er satt opp.

 

-Når som regnskapene føres digitalt med diverse systemer og applikasjoner, er det ikke bare regnskapet som må revideres, men også systemene i seg selv, forteller Lars. Vi må kunne gå god for at systemet er satt opp slik at tallene blir riktige til slutt, og dette inngår i rollen til en IT-revisor.

Revisjon med variasjon

Riksrevisjonen jobber med tre ulike hovedtyper av revisjon: Forvaltningsrevisjon, etterlevelse og finansiell revisjon. Line og Lars jobber med sistnevnte og har ansvaret for Forsvarssektoren.

 

-Finansiell revisjon ligner mye på det man forbinder med revisjon i det private næringsliv, forteller seksjonsleder Line. Vi ser på regnskapene og den finansielle rapporteringen og sjekker at alt er som det skal være. Vi følger de samme internasjonale revisjonsstandardene som man gjør i privat revisjon, men med et tillegg for offentlig revisjon.

Riksrevisjonen gjør naturligvis alt etter boka, men samtidig er det ikke alt som er skrevet ned.

 

-Vi må naturligvis følge revisjonsstandarder, og vi har maler for arbeidet, fortsetter seniorrådgiver Lars. I arbeidet må man også ta mange skjønnsmessige vurderinger der man ikke kan lese seg til riktig svar, og det er særlig her jeg utvikler meg som revisor. Å skifte mellom å følge fastlagte maler og bruke skjønn er interessant, synes jeg. Det skaper en fin variasjon i hverdagen.

 

Revisjon og automasjon

Å revidere virksomheter i vidt ulike sektorer setter en ekstra spiss på arbeidshverdagen. I seksjon til Line og Lars er det forsvarssektoren som revideres – alt fra Forsvaret til Forsvarsmateriell og Forsvarsdepartementet.

 

-Foruten at Forsvaret har et viktig samfunnsoppdrag, er det størrelsen og kompleksiteten som gjør oppdraget særlig interessant, sier Line.

 

Størrelsen har ført til at Riksrevisjonen har måttet modernisere og effektivisere arbeidet.

 

-Vi har utviklet avanserte analyser som automatiserer store deler av arbeidet, forteller Lars. I stedet for å gjøre utvalg og ta stikkprøver, kan vi nå analysere alle transaksjoner og avdekke hvor det er noe som skurrer. Det øker kvaliteten og sikkerheten for at vi ikke går glipp av noe.

Faglig utvikling

Vi har tidligere blitt kjent med karriereutviklingen til Line og Lars, men også den faglige utviklingen er viktig for Riksrevisjonen. I tillegg til erfaringsutveksling mellom kolleger og formell kursing og sertifisering har innovasjonslaben i Riksrevisjonen et årlig hackathon som skal sikre utviklingen av både medarbeiderne og virksomheten.

 

-Vi setter av to dager der alt annet settes til side og man i team utvikler ideer man har lyst til å utforske, forteller Lars. Så presenteres ideene, enten i form av en PowerPoint eller en prototype om man er noe mer teknisk.

-Nå unnlater Lars å nevne at hans team vant forrige hackathon, skyter Line inn, beskjeden som han er. De utviklet et verktøy for å oppdage uregelmessigheter i innkjøpsprosessen.

 

Vinnerteamet får naturligvis er premie, som er en vandrepokal i form av en ustoppet rev. Og for dem som ikke umiddelbart forstår hvorfor akkurat en rev, kan Line avsløre det:

 

-Det er jo fordi vi jobber i RiksREVisjonen, eller Reven som vi kaller det her på huset.

 

Les mer här: https://www.riksrevisjonen.no/jobb-i-riksrevisjonen/

Del dette innlegget

Artikler du kanskje liker:

Riksrevisjonen
De sjekker staten for deg
Les mer
Riksrevisjonen
Revisjon til nytte for morgendagens samfunn
Les mer
Norges Bank
Profesjonell utvikling og personlig vekst i et av verdens største investeringsfond
Les mer
OBOS
Fra kraner til kode; digitalisering av byggebransjen
Les mer