Økonomi

Riksrevisjonen

Revisjon til nytte for morgendagens samfunn

2022-09-13

Lesetid ca 4 min

Foto: Daniela Halvorsen

– I Riksrevisjonen kan jeg påvirke forvaltningen og samtidig bidra til at sårbare grupper får de tjenestene de har krav på. Det er givende. I mitt første prosjekt undersøkte vi om myndighetene sikrer det beste for barn i barnevernsinstitusjoner, og kom med viktige anbefalinger til Barne- og familiedepartementet, sier Lars Håkon Pedersen.

Lars Håkon er siviløkonom, Iselin Bøge Rom statsviter. Begge jobber med forvaltningsrevisjon i Riksrevisjonen.

 

 Jeg syns noe av det beste med å jobbe i Riksrevisjonen er innflytelsen av arbeidet vi gjør og at vi får en unik mulighet til å dypdykke i ulike tema, smetter Iselin inn.

Riksrevisjonen er Stortingets kontrollorgan. Gjennom revisjon av regnskap og større systematiske undersøkelser sjekker de hvordan regjeringen og statsforvaltningen gjør jobben sin. Dette er en viktig funksjon i demokratiet og avgjørende for innbyggernes tillit til myndighetene. Riksrevisjonen ser på økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger av arbeidet som regjeringen og statsforvaltningen gjør. Dette vurderes opp mot det Stortinget har bestemt. Rapportene Iselin, Lars og resten av kollegene står bak, havner på ingen måte nederst i skuffen.

 

– Våre rapporter legges frem for Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, og statsråden må svare for funnene våre. At Stortinget behandler rapportene våre og bruker de til å kontrollere regjeringen er stas, sier Iselin.

Mulighetene i Riksrevisjonen er mange

– Jeg har både jobbet med revisjon av barnevern og en tverrsektoriell undersøkelse av myndighetenes arbeid med klimatilpasning. Nå jobber jeg med en forvaltningsrevisjon av det statlige investeringsfondet Investinor, sier Lars.

 

Iselin undersøker Justis- og beredskapsdepartementets samordning av arbeidet med digital sikkerhet i sivil sektor. Hun ser blant annet på hvordan myndighetene følger opp digitale angrep.

 

Arbeidet i Riksrevisjonen er svært variert. Du må sette deg inn i nye saksfelt for hver undersøkelse, avhengig av departementet som revideres.

 

– Det er stor variasjon i arbeidsoppgavene, og vi bruker både kvalitative og kvantitative metoder, som intervjuer, spørreundersøkelser, statistiske analyser og observasjon. I tillegg kan vi være med å påvirke hvilke prosjekter vi har lyst til å jobbe med, forteller Iselin.

 

I tillegg til prosjektarbeid jobber de ansatte med oppfølging av tidligere revisjoner. Da sjekker de hvordan forvaltningen har fulgt opp Riksrevisjonens funn og anbefalinger. De jobber også løpende med forslag til nye prosjektideer.

Godt ivaretatt

Lars har jobbet i Riksrevisjonen siden høsten 2018, mens Iselin begynte høsten 2021.

 

– Som nyansatt får du en fadder som følger deg opp som nyansatt og svarer på spørsmål. Du blir plassert i en revisjon fra første stund parallelt med kurs, slik at teori og praksis går hånd i hånd. Det gjør at du kommer fort inn i arbeidsoppgavene og lærer fra første dag, sier Iselin.

 

– Dessuten jobber vi normalt i prosjektgrupper der vi lærer av hverandre. Kollegene i prosjektet har som regel ulik bakgrunn, alt fra statsvitere til jurister, siviløkonomer og andre. Det gir ekstra læring, forteller Lars.

 

– I tillegg har Riksrevisjonen et faglig godt og variert kurstilbud. Det er fint å ha muligheten til å bygge ut kompetansen din, lære og fordype deg i ulike tema, sier Iselin.

 

 

Fokus på faglig og sosialt miljø

Både Iselin og Lars jobber ved regionskontoret i Kristiansand.

 

 Det er positivt å være en del av et fagmiljø både ved regionkontoret her i Kristiansand og i Oslo. Jobben innebærer reising til hovedkontoret i Oslo, samt revisjonsbesøk rundt om i landet, sier Iselin.

 

Ved regionkontoret i Kristiansand er regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, etterlevelsesrevisjon og støtte- og utviklingsavdelingen representert. Dette bidrar til faglig innsikt på tvers av revisjonstypene.

 

– Jeg syns det er et godt tegn på arbeidsmiljøet at vi også finner på ting utenom jobben – om det er sykkelturen til Skagen, den årlige festen der ingen andre enn arrangøren vet hva vi skal gjøre, eller andre sosiale arrangementer, sier Lars.

 

Kunne du tenke deg å bli kollegaen til Iselin og Lars? Følg med på ledige stillinger i Riksrevisjonen.

Del dette innlegget

Artikler du kanskje liker:

Riksrevisjonen
Utvikling, variasjon og revestreker; et innblikk i Riksrevisjonen
Les mer
Riksrevisjonen
De sjekker staten for deg
Les mer
CGI
Vi brenner for å utvikle talent!
Les mer
Skatteetaten
Fra skolebenken til Norges mest innovative etat
Les mer