IT

Statens vegvesen

På vei mot en digital fremtid

2022-09-13

Lesetid ca 4 min

Det skal mye teknologi og utvikling til før vi har selvkjørende biler og intelligente trafikksystemer. Anita og Magnus er i full gang med å jobbe for det.

Anita og Magnus er to av de drøyt 300 medarbeiderne som jobber i IT-divisjonen til Statens vegvesen, og flere skal det bli. De står nemlig overfor store utviklings- og digitaliseringsprosjekter i årene som kommer.

 

– Ta all den dataen vi har om trafikk, kjøretøy og trafikkmeldinger. Den dataen skal vi samle, strukturere og gjøre tilgjengelig for publikum, forteller Anita.

 

– Bilister er nå vant til å bruke Google Maps for å se hvilken kjørerute som er best, men det er ikke alltid nyttekjøretøy kan bruke samme vei, legger Magnus til. Vi skal lage løsninger som gjør det enklere å forutse hvilke ruter som vil være best frem i tid også, med hensyn til eksempelvis kø, planlagt veiarbeid og forventet kjøremønster. Kundefokuset er generelt stort og det jobbes iherdig med å lage verdiskapende tjenester for trafikanter og næringsliv.

 

Det ligger også mye arbeid i å etablere et intelligent transportsystem og selvkjørende biler i fremtiden.

 

– Posisjoneringen til bilene må være ekstremt nøyaktig, fortsetter Magnus, og da holder det ikke med en tre meters feilmargin på GPSen, da havner du i feil kjørebane. Vi jobber med mange prosjekter der teknologien er banebrytende, og det synes jeg er veldig spennende.

 

Vi jobber også mye med sikkerhet, legger Anita til. Statens vegvesen har tilgang til mye data, inkludert personopplysninger, og personvernforordningen (GDPR) er svært viktig å følge. Og tenk hva som skjer dersom noen hacker seg inn og tar over styringen til de selvkjørende bilene.

Nye tjenester og nye metoder

Teknologene i Statens vegvesen har utviklet en rekke digitale tjenester de siste årene, til glede for stort sett hele Norges befolkning.

 

– Jeg jobber mye med tjenestene på nettsiden vår, forteller Anita, som eksempelvis digital salgsmelding, digitalt førerkort og trafikkmeldinger. Dette er løsninger som gjør hverdagen enklere for veldig mange, og det er det gøy å jobbe med. I tillegg til at løsningene benyttes av befolkningen, er det også flere løsninger som benyttes av for eksempel kommunene og Politiet. Det stiller store krav til oss, og løsningene må være stabile, robuste og brukervennlige.

 

– Jeg jobber strategisk for å se på hvilke fremtidige behov forretningssiden har og hvordan teknologi kan løse behovene, øke verdiskapingen og gi de ansatte en enklere hverdag. Et konkret eksempel er måten man bygger vei på. Vi står overfor en stor endring der man tidligere brukte tegninger, skisser og skjemaer, mens man nå flytter den samme informasjonen inn i en datamodell. Dette gjør at man kan «bygge» veien digitalt før man bygger den fysisk. Flere feil kan dermed lukes bort og resultatet blir en billigere og bedre vei for innbyggere og næringsliv. Måten forretningssiden bruker teknologi på har igjen store implikasjoner for oss i ITdivisjonen. Vi må hele tiden holde oss oppdaterte på innovasjon og ny teknologi for å sikre at vi er en partner og pådriver for digitalisering i hele Statens vegvesen. 

 

Det er ikke bare tjenestene som er nye, men også arbeidsmetodikken.

 

– Vi vektlegger at vi skal jobbe smidig og raskt, sier Anita, som kanskje bryter med mange fordommer folk har mot vegvesenet. Her sitter interne og eksterne utviklere i autonome team, som selv har ansvaret i hele prosessen, fra design og spesifikasjon til valg av teknologi, utvikling, testing og produksjonssetting. Det gjør at vi jobber langt mer effektivt enn før.

 

Læringskultur

De 300 medarbeiderne i IT-divisjonen har ekspertise på alt fra strategi til utvikling, arkitektur, testing, sikkerhet, infrastruktur, drift, support, vedlikehold og prosjektledelse. Utviklingen av kompetansen de sitter på står høyt på agendaen.

 

– Her om dagen hadde vi det vi kaller et kompetansehevingsprosjekt, forteller Anita. Vi fikk inn en Raspberry Pi og et kamera for å leke litt, og så utviklet vi et ansiktsgjenkjenningssystem. Så nå blir jeg ønsket velkommen på jobben og spurt om hvordan jeg har det.

 

– Vi er også svært opptatt av å hjelpe hverandre, og det merket jeg også i de to årene jeg var leid inn som konsulent i vegvesenet, legger Magnus til. Miljøet er veldig inkluderende, og det skaper mye læring å kunne spørre hvem som helst om nær sagt hva som helst.

 

– Vi har også et initiativ med en studiegruppe der vi får en bok vi skal lese og så diskutere sammen. Tema for bøkene har alltid noe å gjøre med IT og prosjektgjennomføring. Boken vi leser nå heter The Unicorn Project og har satt i gang gode diskusjoner om hvordan vi kan samarbeide bedre, i tråd med The rebellion som gjengen i boken kaller seg, avslutter Anita.

Del dette innlegget

Artikler du kanskje liker:

Statens vegvesen
Fullt alvor med lekebiler
Les mer
Statens vegvesen
Statens vegvesen gjør det lett å være ny
Les mer
Statens vegvesen
De ansatte velger vegen videre
Les mer
Statens vegvesen
Hvorfor være sjef når du kan være leder?
Les mer