IT

Statens vegvesen

Med vidt forskjellige prosjekter er det gunstig med vidt forskjellige folk

2022-09-13

Lesetid ca 4 min

Heidi, Tonje og Vidar jobber med svært ulike teknologiprosjekter i Statens vegvesen. Da kommer det godt med at de har svært ulike bakgrunner.

Vidar har viet mye av sin tid i Statens vegvesen på satsingen innen trafikkstyring.

 

– Jeg jobber mye med datafangst, og bruker blant annet input fra værstasjoner, reisetidsmålinger, trafikktelling og sensorer langs veiene, forteller løsningsarkitekten Vidar Gundersen.

 

Formålet er å gi bedre og mer presise varslinger til eksempelvis nødetater og entreprenører som skal utbedre veier. Et av de største digitaliseringsprosjektene i Statens vegvesen går under betegnelsen forutsigbar fremkommelighet, og har også som mål å gi bedre informasjon til trafikanter.

"Vi jobber blant annet med maskinlæring og kunstig intelligens for å kunne forutsi sannsynligheten for at en fjellovergang blir stengt", fortsetter Vidar.

Å gi informasjon om antatt lengde på fergekøen er også noe Vegvesenet utforsker.

 

– Vi sitter på utrolig mye data, så det handler om å tilgjengeliggjøre dem, legger Vidar til.

 

Et bredt spekter av prosjekter

Statens vegvesen jobber med prosjekter innenfor både anskaffelser, egenutvikling og implementering. Heidi har jobbet mye med førstnevnte.

 

– På tvers av alle prosjektene jeg jobber med, er gevinstrealisering i høysetet, forteller prosjektleder Heidi Garm. En mer helhetlig forvaltning av alle plattformer og systemer er en av nøklene.

 

Hun kan fortelle at hun har rukket å være involvert i mye forskjellig i sitt drøye år i Vegvesenet:

 

– I det siste har jeg jobbet mye med anskaffelse bla en ny selvbetjeningsløsning for besøkende forteller hun. Nå går prosjektet over i implementeringsfasen. Jeg er også i gang med å se på ny løsning for en kurs og kompetanseportal. Bredden i det jeg er involvert i har gitt meg både en bratt læringskurve og en veldig variert arbeidshverdag. Hva mer kan man ønske seg?

 

Tonje Tovmo er en annen av de syv prosjektlederne i Vegvesenet som jobber dedikert med teknologiprosjekter. Hun jobber for tiden med arbeidsvarsling.

 

– Vi jobber mye med digitalisering av det som til nå har vært manuelle prosesser, forteller hun. Arbeidsvarslinger er et eksempel på det, der man i stor grad har basert kommunikasjonen på epost. Vi utvikler også en app for våre kontrollører som er ute på veien for å sjekke arbeid som gjennomføres.

Vidt ulike bakgrunner

Med så stor bredde i digitaliseringsprosjektene, er det ikke uventet at IT-divisjonen i Vegvesenet består av folk med vidt ulike bakgrunner. Heidi har den mest klokkerene bakgrunnen, nemlig som programmerer og lang fartstid i det private næringslivet. Vidar har en noe annen bakgrunn.

 

– Jeg er utdannet sivilingeniør innen elektronikk og prosessautomatisering, forteller han. Jeg har tidligere jobbet med byggautomasjon og det man i dag kaller digitale tvillinger. Sammen med Statens vegvesen fant vi ut av min bakgrunn passer perfekt til å være løsningsarkitekt, nå som etaten skal bli mer datadrevet.

 

Tonje har definitivt den mest uvanlige bakgrunnen av de tre, nemlig som sykepleier.

 

– Det er kanskje en snodig vei inn ja, forteller Tonje, men jeg har jobbet i teknologiavdelingen til Viken helseforetak i mange år, og har derfor lang erfaring med å lede prosjekter innen teknologi. Jeg er vel et bevis på at det er mange ulike veier til Rom.

 

Alle tre vitner dessuten om at Statens vegvesen ikke bare er opptatt av å utvikle teknologi, men også sine medarbeidere.

Vi får tid og rom til å fordype oss i faget, sier Heidi, og jeg setter stor pris på å få tid til å levere på et kvalitetsnivå jeg ønsker å være bekjent av.

Noe til felles, tross alt

Tross den store variasjonen i prosjekter og deres vidt ulike bakgrunn, har Vidar, Tonje og Heidi det til felles at de alle verdsetter å jobbe med prosjekter med stor samfunnsnytte. Tonje jobber blant annet tett på nullvisjonen.

 

– Vi har en visjon om null drepte og hardt skadde i trafikken, forteller hun. Å utvikle bedre arbeidsvarsling er et viktig bidrag. Paradoksalt nok tenker jeg mer på liv og helse nå enn da jeg selv jobbet i helsesektoren.

 

Å utvikle tjenester som berører mange er også en del av samfunnsoppdraget til Statens vegvesen, noe Heidi setter pris på.

 

– Å gjøre hverdagen enklere for hele befolkningen gjør arbeidshverdagen litt mer interessant, sier hun. Kanskje også fordi jeg selv kommer til å bruke tjenestene. Dessuten har jeg nesten alltid i bakhodet at gevinstrealisering kommer oss skattebetalere til gode.

 

For Vidar er Vegvesenets nøkkelrolle i samfunnet en viktig motivasjonsfaktor ved jobben.

 

– Vi er på mange måter navet i samfunnets infrastruktur, sier han. Å vite at ITløsningene vi utvikler har mye å si for utviklingen av selve samfunnet setter en ekstra spiss på arbeidsdagen, ingen tvil om det.

 

Del dette innlegget

Artikler du kanskje liker:

Statens vegvesen
Fullt alvor med lekebiler
Les mer
Statens vegvesen
Statens vegvesen gjør det lett å være ny
Les mer
Statens vegvesen
De ansatte velger vegen videre
Les mer
Statens vegvesen
Hvorfor være sjef når du kan være leder?
Les mer