Velg studieretning:
Topplister arrow_right

Revisjon til nytte for morgendagens samfunn

Lars Håkon Pedersen er siviløkonom, Iselin Bøge Rom statsviter. Begge jobber med forvaltningsrevisjon i Riksrevisjonen. Alle foto: Daniela Halvorsen

– I Riksrevisjonen kan jeg påvirke forvaltningen og samtidig bidra til at sårbare grupper får de tjenestene de har krav på. Det er givende. I mitt første prosjekt undersøkte vi om myndighetene sikrer det beste for barn i barnevernsinstitusjoner, og kom med viktige anbefalinger til Barne- og familiedepartementet, sier Lars Håkon Pedersen.

Lars Håkon er siviløkonom, Iselin Bøge Rom statsviter. Begge jobber med forvaltningsrevisjon i Riksrevisjonen.

Jeg syns noe av det beste med å jobbe i Riksrevisjonen er innflytelsen av arbeidet vi gjør og at vi får en unik mulighet til å dypdykke i ulike tema, smetter Iselin inn.

Iselin Bøge Rom

Riksrevisjonen er Stortingets kontrollorgan. Gjennom revisjon av regnskap og større systematiske undersøkelser sjekker de hvordan regjeringen og statsforvaltningen gjør jobben sin. Dette er en viktig funksjon i demokratiet og avgjørende for innbyggernes tillit til myndighetene. Riksrevisjonen ser på økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger av arbeidet som regjeringen og statsforvaltningen gjør. Dette vurderes opp mot det Stortinget har bestemt. Rapportene Iselin, Lars og resten av kollegene står bak, havner på ingen måte nederst i skuffen.

– Våre rapporter legges frem for Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, og statsråden må svare for funnene våre. At Stortinget behandler rapportene våre og bruker de til å kontrollere regjeringen er stas, sier Iselin.

Mulighetene i Riksrevisjonen er mange

­­– Jeg har både jobbet med revisjon av barnevern og en tverrsektoriell undersøkelse av myndighetenes arbeid med klimatilpasning. Nå jobber jeg med en forvaltningsrevisjon av det statlige investeringsfondet Investinor, sier Lars.

Iselin undersøker Justis- og beredskapsdepartementets samordning av arbeidet med digital sikkerhet i sivil sektor. Hun ser blant annet på hvordan myndighetene følger opp digitale angrep.

Arbeidet i Riksrevisjonen er svært variert. Du må sette deg inn i nye saksfelt for hver undersøkelse, avhengig av departementet som revideres.

– Det er stor variasjon i arbeidsoppgavene, og vi bruker både kvalitative og kvantitative metoder, som intervjuer, spørreundersøkelser, statistiske analyser og observasjon. I tillegg kan vi være med å påvirke hvilke prosjekter vi har lyst til å jobbe med, forteller Iselin.

I tillegg til prosjektarbeid jobber de ansatte med oppfølging av tidligere revisjoner. Da sjekker de hvordan forvaltningen har fulgt opp Riksrevisjonens funn og anbefalinger. De jobber også løpende med forslag til nye prosjektideer.

Godt ivaretatt

Lars har jobbet i Riksrevisjonen siden høsten 2018, mens Iselin begynte høsten 2021.

– Som nyansatt får du en fadder som følger deg opp som nyansatt og svarer på spørsmål. Du blir plassert i en revisjon fra første stund parallelt med kurs, slik at teori og praksis går hånd i hånd. Det gjør at du kommer fort inn i arbeidsoppgavene og lærer fra første dag, sier Iselin.

– Dessuten jobber vi normalt i prosjektgrupper der vi lærer av hverandre. Kollegene i prosjektet har som regel ulik bakgrunn, alt fra statsvitere til jurister, siviløkonomer og andre. Det gir ekstra læring, forteller Lars.

I tillegg har Riksrevisjonen et faglig godt og variert kurstilbud. Det er fint å ha muligheten til å bygge ut kompetansen din, lære og fordype deg i ulike tema, sier Iselin.

Lars Håkon Pedersen

Fokus på faglig og sosialt miljø

Både Iselin og Lars jobber ved regionskontoret i Kristiansand.

Det er positivt å være en del av et fagmiljø både ved regionkontoret her i Kristiansand og i Oslo. Jobben innebærer reising til hovedkontoret i Oslo, samt revisjonsbesøk rundt om i landet, sier Iselin.

Ved regionkontoret i Kristiansand er regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, etterlevelsesrevisjon og støtte- og utviklingsavdelingen representert. Dette bidrar til faglig innsikt på tvers av revisjonstypene.

– Jeg syns det er et godt tegn på arbeidsmiljøet at vi også finner på ting utenom jobben - om det er sykkelturen til Skagen, den årlige festen der ingen andre enn arrangøren vet hva vi skal gjøre, eller andre sosiale arrangementer, sier Lars.

Kunne du tenke deg å bli kollegaen til Iselin og Lars? Følg med på ledige stillinger i Riksrevisjonen.

Forvaltningsrevisjon


Gjennom forvaltningsrevisjon gjør Riksrevisjonen større, systematiske undersøkelser der målet er å vise hvordan regjeringen og statsforvaltningen gjennomfører det Stortinget har bestemt, og hvilke virkninger offentlige tiltak har hatt.


Disse undersøkelsene går som oftest i dybden på aktuelle problemstillinger innenfor et avgrenset saksområde, som barnevern, integrering eller miljø, og dekker lengre tidsperioder.


Riksrevisjonen er spesielt opptatt av forvaltningens resultater, og om de når Stortingets mål. I undersøkelsene av hvordan forvaltningen løser sine oppgaver kan vi blant annet se på effektivitet og produktivitet.

TOPP 3 økonomi

 1. DNB
 2. Innovasjon Norge
 3. Google

Bransjebeste

 1. DNB
 2. McKinsey & Company
 3. Schibsted
 4. NorgesGruppen
 5. PwC

Klatrere økonomi

 1. Schibsted Media Group
 2. Sopra Steria
 3. Aker BP
 4. Ringnes
 5. Danske Bank

Rangeringen økonomi

 1. DNB
 2. Innovasjon Norge
 3. Google
 4. Forsvaret
 5. Sparebank 1
 6. Aker Solutions
 7. Utenriksdepartementet
 8. PwC (PricewaterhouseCoopers)
 9. Microsoft
 10. Schibsted Media Group
 11. Tine
 12. Deloitte
 13. NAV
 14. McKinsey & Company
 15. Sopra Steria
 16. Finansdepartementet
 17. KPMG
 18. L'Oréal Group
 19. Aker BP
 20. Coca-Cola European Partners Norge
 21. IKEA
 22. Visma
 23. Helsedirektoratet
 24. Statkraft
 25. Boston Consulting Group (BCG)
 26. Finanstilsynet
 27. Nordea
 28. SAS
 29. Nordic Choice Hotels
 30. Danske Bank
 31. Telenor
 32. Hydro
 33. Pareto Gruppen
 34. Ringnes
 35. Rolls-Royce
 36. Handelsbanken
 37. Reitangruppen
 38. Statens vegvesen

TOPP 3 ingeniør

 1. Multiconsult
Se hele listen

TOPP 3 IT

 1. Google
 2. Microsoft
Se hele listen

TOPP 3 jus

 1. Politiet
 2. Tingrettene
 3. Utenriksdepartementet
Se hele listen

TOPP 3 humaniora

 1. Kunnskapsdepartementet
 2. NRK
 3. Barne-likestillings og inkl.dep
Se hele listen

TOPP 3 helse

 1. Helse Sør-Øst
 2. Helsedirektoratet
 3. Folkehelseinstituttet
Se hele listen