Velg studieretning:
Topplister arrow_right

Et selskap du vil skal gjøre det bra

Malin og Tina er graduates i Lyse

En variert og utfordrende karriere er veldig viktig. Å kunne bidra til noe positivt i samfunnet er ikke dumt det heller.

Malin Gjerde har en master i økonomi med spesialisering innen energi, naturressurser og miljø fra NHH mens Tina Rossavik har en master i forretningsanalyse fra University of Warwick i England. Begge begynte de som graduates i Lyse-konsernet i august i fjor.

- I graduateprogrammet til Lyse får vi over en periode på to år delta i 3-4 ulike prosjekter på tvers av hele Lyse-konsernet, forteller Malin.

- Akkurat hvilke prosjekter og avdelinger du har lyst til å jobbe i tilpasses egne ønsker og bakgrunn, legger Tina til. Jeg var først et år i Digitale Flater i Lyse Dialog der jeg jobbet med kundeinnsikt, mens jeg nå jobber i innovasjonsavdelingen der vi blant annet ser på muligheten for å bruke tekstanalyse i kundesenteret for å forbedre kundeservice og redusere kundehenvendelser.

- Jeg begynte med bærekraftsrapportering i regnskapsavdelingen, fortsetter Malin, og jobbet så med utstedelse av grønne obligasjoner. Nå er jeg i et større endringsprosjekt som heter Det store kundeløftet, som ligger under strategiavdelingen.

Læring og støtte fra mentor

Et graduate-program gir mye læring gjennom innsikt i ulike prosjekter og avdelinger.

- Jeg har blitt tett involvert og fått veldig mye ansvar fra første stund, sier Tina, og det ligger veldig mye læring i å bli kastet på dypt vann.

- Den største lærdommen for meg har nok vært å forstå hvordan et stort konsern jobber mot det grønne skiftet, fortsetter Malin. Alt fra biogass, til fjernvarme, fjernkjøling, vannkraftproduksjon, lading av elbiler og elektrifisering. Det er utrolig mange flinke folk i Lyse, og de er veldig villige til å lære bort.

Ekstra læring og støtte får graduates fra både faddere og mentorer.

- Vi har en fadder i hvert prosjekt, forteller Tina, dessuten har vi en mentor gjennom hele programmet. For min del er det konsernkoordinatoren.

- Min mentor er leder for strategi, og vi har ukentlige møter. Så tett oppfølging er gull verdt i starten av en karriere.

Å gjøre noe bra

En god grunn til at Malin og Tina trives såpass godt i Lyse, er rollen virksomheten spiller i samfunnsutviklingen og det grønne skiftet.

- Det var min far som tipset meg om Lyse, sier Tina, og jeg fattet interesse både fordi de gjør så mye mer enn det jeg visste om fra før, men også fordi det er et lokalt selskap, der overskuddet går tilbake til eierkommunene og alle vi som er innbyggere.

- For meg er det også viktig å jobbe i et selskap som gjør noe positivt for miljøet, legger Malin til, og Lyse bidrar virkelig til det grønne skiftet. Lyse driver rett og slett med ting samfunnet trenger mer av, og det er det gøy å bidra til.

Det er rett og slett et selskap vi vil at skal gjøre det bra, fordi det gjør så mange bra ting, avslutter Tina.

TOPP 3 økonomi

 1. DNB
 2. Innovasjon Norge
 3. Google

Bransjebeste

 1. DNB
 2. McKinsey & Company
 3. Schibsted
 4. NorgesGruppen
 5. PwC

Klatrere økonomi

 1. Schibsted Media Group
 2. Sopra Steria
 3. Aker BP
 4. Jotun
 5. Ringnes
 6. Danske Bank

Rangeringen økonomi

 1. DNB
 2. Innovasjon Norge
 3. Google
 4. Forsvaret
 5. Sparebank 1
 6. Aker Solutions
 7. Utenriksdepartementet
 8. PwC (PricewaterhouseCoopers)
 9. Microsoft
 10. Schibsted Media Group
 11. Tine
 12. Deloitte
 13. NAV
 14. McKinsey & Company
 15. Sopra Steria
 16. Finansdepartementet
 17. KPMG
 18. L'Oréal Group
 19. Aker BP
 20. Coca-Cola European Partners Norge
 21. IKEA
 22. Visma
 23. Helsedirektoratet
 24. Statkraft
 25. Boston Consulting Group (BCG)
 26. Finanstilsynet
 27. Nordea
 28. SAS
 29. Jotun
 30. Nordic Choice Hotels
 31. Danske Bank
 32. Telenor
 33. Hydro
 34. Pareto Gruppen
 35. Ringnes
 36. Rolls-Royce
 37. Handelsbanken
 38. Reitangruppen
 39. Statens vegvesen

TOPP 3 ingeniør

 1. Multiconsult
Se hele listen

TOPP 3 IT

 1. Google
 2. Microsoft
Se hele listen

TOPP 3 jus

 1. Politiet
 2. Tingrettene
 3. Utenriksdepartementet
Se hele listen

TOPP 3 humaniora

 1. Kunnskapsdepartementet
 2. NRK
 3. Barne-likestillings og inkl.dep
Se hele listen

TOPP 3 helse

 1. Helse Sør-Øst
 2. Helsedirektoratet
 3. Folkehelseinstituttet
Se hele listen