Velg studieretning:
Topplister arrow_right

Å satse handler også om mot

Emmy Egidius Austvik, graduate og Olav Lognvik, senior IT-arkitekt

Å gå gjennom den betydelige omstillingen og digitaliseringen DNB har vært gjennom de siste årene har krevd betydelige investeringer, mye utvikling, heftig arbeidsinnsats og gode doser mot.

Emmy og Olav er to ansatte som står midt i digitaliseringen DNB går gjennom. Emmy er graduate og begynte i DNBs avdeling for Cyber Security i august, med en master i Risk Management fra Universitetet i Stavanger i bagasjen.

- Å jobbe med ITsikkerhet betyr at du må være skjerpet hele tiden, forteller Emmy. De som prøver å hacke våre systemer er innovative og jobber på spreng, og da må vi jobbe akkurat litt hardere enn dem. Det er en herlig motivasjon.

Olav er på sin side tech-lead for «Datamarkedet» på AWS, og har ti års erfaring fra konsulentbransjen og utdanning innen både teknologi og økonomi; ingen ueffen kombinasjon i DNB.

- Det som er fint med å jobbe i et såpass mangfoldig selskap som DNB, sier Olav, er at vi innser at teknologien ikke er et mål i seg selv, men et middel for å nå forretningsmålene. Min jobb begrenser seg ikke til å utvikle en analyseplattform, men å legge til rette for at vi gjennom maskinlæring utviklet av dyktige data scientists kan identifisere nye inntektsstrømmer og skape forretningsverdi. Ved å bruke dataene vi genererer kan vi gjøre alt fra å bruke individuell prising, generere leads for kundeansvarlige eller utvikle nye tjenester som for eksempel «safe to spend», som gir kunder informasjon om hvor mye de har å rutte med gitt sitt vanlige kostnadsmønster.

- Denne sunne balansen mellom tech og business får man ved å jobbe tett med folk som tenker annerledes, som er et slags motstykke til en selv, legger Emmy til. Den bredden er noe av det mest positive med å jobbe i DNB, nemlig at jeg som teknolog kan lære mye av blant annet økonomer gjennom prosjekter, interne nettverk og frokostmøter.

Omfattende omstilling

Det er en kjent sak at DNB har gått gjennom en imponerende transformasjon de siste årene, fra å være en tradisjonell bank til å ligne mer og mer på et teknologiselskap. Den utviklingen nyter Olav og Emmy godt av.

- Som mange andre har jeg lyst til å jobbe i et selskap som ligger langt fremme, og når det kommer til cyber security er det ikke mange i Norge som slår DNB, fortsetter Emmy. Det er et fagfelt som det satses stort på, for det er fortsatt mye som må jobbes med. Det er lite som tyder på at jeg kommer til å kjede meg eller ligge på latsiden i årene som kommer.

- Jeg må si meg helt enig, legger Olav til, det er på mange måter slik at alle ingeniører er sikkerhetsingeniører; alle må ha fokus på det fremover. En positiv utvikling jeg har sett på dette fagfeltet er at vi går fra å ha snakket om mange overordnede prinsipper til nå å kunne implementere praktiske løsninger.

Stort mot

DNB har vist at de tør å satse på ny teknologi og viser få tegn til å tråkke på bremsen når det gjelder utvikling av selskapets tjenester.

- Da vi lanserte mobilbanken vil man kunne si at vi var litt tidlig ute med tanke på hvor langt vi hadde kommet med utviklingen av løsningen, forteller Olav. Likevel ga vi gass. Det er et av flere eksempler som viser at DNB er modige; vi er offensive til å være en såpass stor bank.

- Ja, det er ikke mangel på prosjekter som må kunne omtales som hårete, legger Emmy til. Det er det gøy å være en del av.

TOPP 3 IT

 1. Google
 2. Microsoft

Bransjebeste

 1. Telenor

Klatrere IT

 1. NAV
 2. Norgesgruppen
 3. DNV GL

Årets Nykommere & Utfordrere IT

 1. Ikea
 2. Indra
 3. SEB

Rangeringen IT

 1. Google
 2. Forsvaret
 3. Telenor
 4. IBM
 5. Aker Solutions
 6. Bouvet
 7. Cisco Systems
 8. Forsvarets forskningsinstitutt
 9. Visma
 10. Capgemini
 11. Knowit
 12. Deloitte
 13. PwC (PricewaterhouseCoopers)
 14. Accenture
 15. Schibsted Media Group
 16. ATEA
 17. NAV
 18. Telia Norge
 19. Sparebank 1
 20. Hydro
 21. IKEA
 22. Oslo Børs VPS
 23. Oracle
 24. Funcom
 25. Norgesgruppen
 26. Statistisk sentralbyrå
 27. Sintef
 28. Opera Software
 29. Tine
 30. Nordea
 31. Itera
 32. DNV GL
 33. Hewlett Packard Enterprise
 34. Computas
 35. Making Waves

TOPP 3 økonomi

 1. Norges Bank
Se hele listen

TOPP 3 ingeniør

 1. Multiconsult
Se hele listen

TOPP 3 jus

 1. Politiet
 2. Wikborg Rein
 3. Utenriksdepartementet
Se hele listen

TOPP 3 humaniora

 1. Oslo Kommune
 2. NRK
 3. Utenriksdepartementet
Se hele listen

TOPP 3 helse

 1. Helse Sør-Øst
 2. Helse Vest
 3. Helse Midt- Norge
Se hele listen