Økonomi

Yara

Slik gjør Yara bærekraft til en sentral del av driften

2022-09-13

Lesetid ca 4 min

Hva er nøkkelen til å gjøre bærekraft til en integrert del av forretningsdriften? Å gjøre temaet til en del av beslutningsprosessen er et godt sted å starte.

Tiden da bærekraft handlet om festtaler er forbi, i alle fall hos Yara. Der er temaet del av alt fra strategiprosessen til risikovurderinger og forretningsplanleggingen.

 

– Beslutninger som tas må vurderes ut ifra hvordan det påvirker bærekraft – for både oss og samfunnet, forteller Bernhard Stormyr, som er VP Sustainability Governance.

 

Bernhard har hatt ordet sustainability i tittelen sin siden 2015, som vitner om at Yara var tidlig ute med å sette temaet ordentlig på dagsorden.

 

– Vi jobbet jo med bærekraft før det også, fortsetter Bernhard, gjennom alt fra HMS, etiske retningslinjer og compliance. Men i 2015 gjorde vi et løft, da bærekraft ble en integrert del av strategiavdelingen og etter hvert finansavdelingen. Det er viktig at bærekraft ikke bare er noe det rapporteres på, men at man også fatter beslutninger på basis av det.

 

Plasseringen i finansavdelingen til tross, bærekraft anses som viktig på tvers av hele selskapet.

 

– Jeg opplever at vi har en veldig sterk kultur rundt bærekraft, sier Aino Vilkki, som begynte som Finance Graduate i Yara i august. Jeg jobber for tiden med EUs Taxonomy – som klassifiserer investeringer etter hvor miljømessig bærekraftige de er. Jeg fryktet litt at folk jeg kontaktet i selskapet ville se på meg som en plageånd som kom med nok en regulering – men sånn er det absolutt ikke. At toppledelsen har flagget bærekraft såpass høyt har gjort mye for hvor viktig temaet vurderes som.

 

Yara har mål innen tre områder, nemlig people, planet og prosperity – og bærekraft er del av alle tre dimensjoner.

 

Et ikke-eksisterende dilemma

Det er en gjengs misoppfatning at bærekraft og økonomisk gevinst er to motsetninger som må veies opp mot hverandre. Slik ser man ikke nødvendigvis på det i Yara.

 

– For oss er det ikke en avveining, forteller Bernhard. Vi kan ikke ha et kortsiktig tunnelsyn på hvordan verdier skapes – verken for aksjonærer eller samfunnet. Dersom vi ikke tar hensyn til vår langsiktige bærekraft, så kan det være at vi klarer å skape finansielle verdier på kort sikt, men på mellomlang og lang sikt risikerer vi å ødelegge egen verdiskaping.

 

– Et eksempel som for noen kanskje er kontraintuitivt, fortsetter Aino, er at vi selger teknologi til bønder som gjør at de bruker mindre gjødsel – som tross alt er vårt hovedprodukt. Men jobben vår er ikke bare å selge så mye mineralgjødsel som mulig, men snarere sørge for at bønder kan blir mer lønnsomme takket være våre produkter og tjenester, og dessuten redusere mulig risiko for miljøet.

Å brødfø en voksende befolkning

Yaras store mål er å brødfø en voksende befolkning, og det på en bærekraftig måte. Selv fra hovedkontoret på Skøyen, oppleves dette målet som nært og ekte.

 

– Ofte kan sånne store og hårete mål bli litt abstrakte, sier Aino, men for meg er målet til Yara veldig nære hjertet mitt, og alle andre jeg møter i selskapet. Med bedre bruk av mineralgjødsel kan vi forhindre at stadig mer regnskog hugges ned for å dyrke jorden. Vi spiller sånn sett en viktig i å brødfø verdens voksende befolkning på en bærekraftig måte.

 

– De fleste har vel hørt historien om de to steinarbeiderne, der den ene bærer stein og den andre bygger en katedral, legger Bernhard til. Sånn er det litt hos oss. Jeg husker godt et eksempel fra da daværende statsminister Jens Stoltenberg besøkte et produksjonsanlegg i Porsgrunn og en medarbeider kom forbi – støvete i ansiktet og med verktøy over skulderen. Stoltenberg spurte hva man jobbet med. Han kunne jo svart noe rundt produksjonsprosessen eller verktøyet han jobbet med. Men neida, han svarte «Jeg hjelper med å skaffe verden mat».

 

Del dette innlegget

Artikler du kanskje liker:

Yara
Ingen mangel på muligheter
Les mer
Yara
Nok mat for både fornuften og følelsene
Les mer
Yara
I Yara er digitaliseringen helt på jordet
Les mer
Storebrand
Storebrand utvikler morgendagens stjerner innen bærekraftig finans
Les mer