IT

Yara

I Yara er digitaliseringen helt på jordet

2022-09-13

Lesetid ca 4 min

Innen 2050 må vi produsere 50 % mer mat, men har bare 5 % mer dyrket areal å ta av. Yara bruker teknologi for å løse den utfordringen.

Bendik kom til Yara for tre år siden, etter studier innen kybernetikk og robotikk på NTNU. I dag jobber han som produkteier.

 

– Min jobb er enkelt sagt å gjøre jobben til agronomer og bønder enklere, forteller Bendik, og det er særlig SørAmerika jeg jobber med.

 

Bendiks jobb spenner fra å avdekke behovene hos kunden, design, utvikling og økonomi.

 

– Jeg liker å se helheten i en problemstilling, og trives derfor veldig godt med denne allsidigheten, fortsetter han. Som teknolog er det gøy å jobbe med kolleger innen både software engineering og data science.

 

Maria jobber med å kommersialisere de produktene og tjenestene Bendik er med på å utvikle.

 

– Med min bakgrunn innen international business fra Berkley, sier Maria, er det gøy å jobbe i skjæringspunktet mellom teknologi og den kommersielle siden av selskapet.

 

Farmtech

Yara jobber med å brødfø en voksende befolkning. Når det knapt er noe mer tilgjengelig areal for matproduksjon uten å ty til avskoging, handler det snarere om å få mer ut av mindre.

Skal vi produsere mer mat på en bærekraftig måte, må vi jobbe med hele verdikjeden, fra jord til bord, fortsetter Maria. Vi samarbeider derfor med bønder, noen av verdens største matprodusenter og teknologiselskaper som IBM.

I et prosjekt i Tanzania har Yaras løsninger bidratt til å doble produksjonen, og i et prosjekt i Asia økte Yara inntjeningen til bonden betydelig. Det handler ikke om å øke bruken av mineralgjødsel, men å bruke riktig mengde på rett tidspunkt.

 

– Produktet jeg utvikler gir bonden data om hva som skjer på gården, forteller Bendik. En gård i Brazil kan i areal være større enn Oslo kommune, og kan på mange måter betraktes som et komplisert optimaliseringsproblem. Da holder det ikke å se ut av vinduet for å vite hva som skjer. Vi får multispektrale satellittbilder fra ESAs Sentinel 2 og bruker også sensorer for å gi bonden input om eksempelvis hvor mye nitrogen som er i jorda.

 

For Bendik er utviklingen av algoritmer for analyse av satellittdata et godt eksempel på hvordan han får brukt teorien fra studiene i praksis.

 

– Vi har også teknologi som gir muligheten til å scanne et blad for å få input på hva som bør gjøres, legger Bendik til.

Løsninger for økt bærekraft

For Yara er det vesentlig å øke matproduksjonen på en bærekraftig måte.

 

– Landbruk står for 25 % av verdens klimautslipp, forteller Bendik. Det er med andre ord mye å hente.

 

– 29 % av de utslippene stammer fra selve åkeren, legger Maria til. Skal vi redusere utslipp må vi altså gjøre noe med avhengigheten av areal. Vi må produsere mer på mindre, og der er riktig bruk av mineralgjødsel nøkkelen. I dag er overgjødsling et stort problem i verden, og betyr både at bonden bruker mer penger enn det som er nødvendig og at det jorden ikke klarer å ta til seg renner ut i elver og innsjøer. Våre løsninger bidrar til riktigere bruk av mineralgjødsel.

Jeg vet jeg ikke er alene om å kjenne på en genuin følelse av at vi bidrar til noe som er viktig for samfunnet, for ikke å si hele verden, avslutter Bendik.

Del dette innlegget

Artikler du kanskje liker:

Yara
Ingen mangel på muligheter
Les mer
Yara
Nok mat for både fornuften og følelsene
Les mer
Yara
Slik gjør Yara bærekraft til en sentral del av driften
Les mer
TUI Nordic
”Vi har bestemt at alle her hos oss, uansett jobb, skal lære seg AI”
Les mer