Ingeniør

GK Norge

Gleden ved å se andre gjennomføre

2023-05-24

Lesetid ca 2 min

Margrethe Skomedal

Prosjektleder Klima

Fra å være i en trygg rolle som prosjektleder, fikk Margrethe kjenne på utviklingskurven da hun for halvannet år siden gikk i en lederrolle med personalansvar. For henne handler ledelse mye om å åpne opp, slippe til og tilpasse.

Sivilingeniøren Margrethe begynte som prosjektleder i GK i 2015. Fra å ha ansvar for egne prosjekter fikk hun etter hvert også faglig ansvar for nyansatte prosjektingeniører. Det har vært en spennende utfordring å få personalansvar på toppen av det hele.

– Det var en overgang, det skal jeg innrømme. Men det var liten tvil om at det var en utfordring jeg ønsket å ta, så da anledningen bød seg var jeg rask med å rekke opp hånden.

Mange som er nye i lederrollen kan kjenne på utfordringen med å gå fra å være kollega til leder, og Margrethe er intet unntak.

– Selv om jeg har hatt et faglig ansvar tidligere, er det noe annet å skulle være leder for de mykere sidene ved arbeidsforholdet også. Det krever at man har et større blikk på ting, man må vekte flere hensyn opp mot hverandre.

God kommunikasjon og tillit

Noe av det viktigste i lederskapet til Margrethe er god kommunikasjon.

– Det aller viktigste for meg er å skape et åpent miljø der mine kolleger tør å komme til meg med hva enn det måtte være, uten å holde igjen. Skape psykologisk trygghet, som det heter på fagspråket. Jeg ønsker å skape et miljø basert på gjensidig tillit, noe jeg også forventer av mine ledere.

For Margrethe handler tillit også om å slippe til kollegene sine, og ikke se på prosjektene hun har ansvaret for som sine prosjekter, selv om rollen heter prosjekteier.

– Jeg gleder meg over å slippe til å andre og se at de gjennomfører. I GK har vi ikke egne prosjekter, de er alles prosjekter, der vi samarbeider mellom avdelinger.

Tilpasningsdyktig

Man hører ofte snakk om ulike lederstiller og lederroller. For Margrethe er det vanskelig å svare på hvilken rolle hun har, fordi hun mener den må tilpasses.

– Jeg kan ikke har én lederstil jeg holder meg steilt til. En type tilbakemelding som fungerer overfor én kollega i én situasjon er neppe like god overfor en annen kollega i en annen setting. Jeg mener det viktig å tilpasse lederstilen til hver enkelt.

Likevel er det to ulike roller Margrethe ofte lener seg på.

– Jeg ønsker å være en motivator, en som heier andre frem. Samtidig er jeg fortsatt sterkt involvert i det faglige og prøver å være et eksempel til etterfølgelse. Så både delegerende og deltakende. God kommunikasjon er svært viktig som leder, men det er få ting som slår en god handling.

Støtte å finne

Margrethe ble på mange måter kastet på dypt vann da hun fikk personalansvar. Da kom støtte fra GK godt med.

– GK har utviklet egne nettkurs innen ledelse, som var veldig nyttige da vi alle satt på hjemmekontor. Nå har vi fysiske kurs for å utvikle oss som ledere, noe jeg setter stor pris på.

GK har også jevnlige møter mellom alle ledere med personalansvar, for å avklare praktiske ting, men også diskutere problemstillinger man møter som leder.

– Dessuten får jeg god støtte fra HR-avdelingen, fra alt til praktiske og juridiske spørsmål, men også mellommenneskelige sider av lederrollen. Det har vært til veldig god hjelp.

Utfordringen med å ta steget opp til å bli leder har vært utfordrende. Margrethe er imidlertid ikke i tvil om hennes råd til andre som har lyst til å bli leder.

– Rekk opp hånden og muligheten byr seg. Byr den seg ikke, så oppsøk den!

Del dette innlegget

Artikler du kanskje liker:

GK Norge
-Jeg satt faktisk og ventet på at GK skulle lyse ut stillinger for nyutdannede
Les mer
GK Norge
Bli bedre kjent med Tobias
Les mer
GK Norge
I front av bærekraftsutviklingen
Les mer
GK Norge
Vil du være med å bygge for fremtiden?
Les mer