IT

Dette selskapet styrer et globalt usynlig sikkerhetsnett fra Norge

2022-09-02

Lesetid ca 4 min

Hvordan kan man sikre liv, verdier og miljø i en verden som stadig moderniseres? Klimahensyn og den digitale utviklingen står sentralt. Det er her DNV kommer inn – med deres arbeid for å sikre verdens usynlige sikkerhetsnett.

– Vår oppgave i DNV er å være det usynlige sikkerhetsnettet, altså sørge for at systemer fungerer sikkert og pålitelig selv om nye løsninger og teknologi benyttes. Har du ikke hørt om oss, kan vi se det som et tegn på at vi har gjort alt riktig og at ting fungerer som de skal, sier Rune Torhaug, direktør for myndighetskontakt i EU.

 

STRATEGI FREMTIDEN: Rune Torhaug, direktør direktør for myndighetskontakt i EU. Foto: DNV

DNV (Det Norske Veritas), et globalt selskap med hovedkontor i Norge, hjelper nasjonale og internasjonale selskaper og myndigheter med å håndtere risiko, og sikre at fysiske og digitale systemer og prosesser fungerer sikkert og pålitelig. Det er dette som legges i det å være et usynlig sikkerhetsnett.

 

Denne rollen blir enda mer relevant i en verden hvor endringstakten er høyere og kompleksiteten større. Samtidig er konsekvensene av feil mer dramatiske, og det kan være krevende for myndigheter å tilpasse lover og regler raskt nok.

 

– Et moderne sikkerhetsnett må håndtere de digitale risikoene, ikke minst nye risikoer fra anvendelse av kunstig intelligens, enten vi snakker om et skip, en offshore vindpark, en fiskefarm, medisinsk industri eller andre næringer.

Rune Torhaug, Direktør for myndighetskontakt i EU.

 

Protecting critical infrastructure from hackers – DNV

 

FREMTIDENS TEKNOLOGI: DNV har en viktig rolle i hvordan bedrifter tar i bruk ny teknologi på en god og bærekraftig måte. Foto: Shutterstock

– Sikkerhetsnettet fornyes i takt med at samfunnet endrer seg. Det er ikke det samme hele tiden, hverken i bransjer der vi er ledende, som shipping og energi, eller innenfor nye områder der vi bistår kundene våre, forklarer Torhaug.

 

5 tech trends that will define the future industry – DNV

 

Innenfor shipping er det å være trygg på at transportløsningene fungerer, for eksempel med fremtidig bruk av selvkjørende skip og grønn energiomstilling, et stort område.

 

– Vi har lang erfaring i medvirkning til utviklingen av ny teknologi. Blant annet tok DNV initiativ til et stort, grønt skipsfartsprogram, som er statsfinansiert og skal bidra til at Norge etablerer verdens mest effektive og miljøvennlige skipsfart. Jeg mener vi kan si denne satsingen har bidratt til å gjøre Norge til en kompetansenasjon for batteridrevne ferger, sier Torhaug.

 

Systems that accelerate shipping´s green shift – DNV

 

– Vi går god for at teknologien er sikker nok til utprøving og testing, noe som igjen kan gi bedrifter finansiering og mulighet for skalering.

 

DIGITAL TVILLING: En digital tvilling er en digital eller virtuell kopi av et fysisk objekt. Det er en naturlig del av digitaliseringsprosessen, og kan brukes til overåking, å forutse fremtiden, unngå feil, eller teste what-if scenarioer. Foto: DNV

Large increase in the use of digital twins – how they help to reduce the safety risk and carbon footprint – DNV

Flere fagdisipliner representert

Rune Torhaug er selv et eksempel på at DNV er en arbeidsplass som byr på mange forskjellige karriereveier og utviklingsmuligheter innen samme organisasjon. Han kom til DNV som relativt nyutdannet sivilingeniør, 27 år gammel. Han har jobbet i fire land og blant hans tidligere stillinger finner vi regionalsjef i Europa for sertifisering, forskningssjef og prosjektleder for risikobaserte klasseregler for skip.

 

– Kompetanse i fysikk, mekanikk og kjemi har alltid vært viktig, og nå spiller en forståelse for digitale prosesser og risikoer en stadig større rolle. Vi som jobber i DNV skal forstå og håndtere både den fysiske og den digitale verdenen – og spesielt hvordan de virker sammen.

 

Er du nysgjerrig på hvordan det er å jobbe hos oss i DNV? På våre karrieresider www.dnv.no/karriere finner du mer informasjon om oss og hvordan vi jobber for å sikre liv, verdier og miljøet.

Del dette innlegget

Artikler du kanskje liker:

Lyse
Kristian (32) leder bedriftsidrettslaget i et stort konsern
Les mer
Atea
“Det er ingen skam å snu”
Les mer
Bane NOR
I en digital verden setter vi mindre spor med mer skinner
Les mer
DNB
Fordelene med å være størst
Les mer