Ingeniør

Å Energi

– Dette er et selskap som satser på teknologi og som vil mye

2023-12-01

Lesetid ca 4 min

Hva har et kraftselskap og programmering til felles? Mer enn du kanskje tror! Marianne Aanonsen jobber som dataanalytiker og systemutvikler i Å Energi og til daglig utvikler hun programmer og modeller som hjelper konsernet med å ruste seg for fremtiden.

Etter åtte år i et av strømbransjens største analyseselskaper, var Marianne på utkikk etter noe nytt. Hun hadde lyst til å fortsette i samme bransje, men ønsket en jobb hvor hun ble utfordret. Ett år inn i den nye jobben er hun veldig fornøyd med valget hun tok.

 

– Dette er et selskap som satser på teknologi og som vil mye. Det er gode muligheter for å teste nye ting og vi utvikler oss stadig på teknologien og løsningene vi bruker.

 

I Å Energi Fornybar Forvaltning jobber Marianne med teknologi og utvikling – men hun er langt fra alene. Det er et stort fokus på samarbeid i avdelingen, og mye av arbeidsdagen går med til å jobbe sammen med kollegene.

 

– Vi starter ofte med en kaffe sammen og diskuterer hvilke problemer vi ønsker å løse den dagen. Vi sitter ikke bare og koder alene, men hjelper hverandre med å finne løsninger. Det er alltid noen som godkjenner arbeidet før vi tar det videre, for å sikre høy standard på alt vi leverer.

 

Til daglig jobber hun med alt fra å få data til å flyte til å kjøre modeller og presentere modellresultater til de som agerer i markedet. Men siden Marianne har en såpass bred kompetanse jobber hun i en delt stilling, hvor hun også utvikler modellene og verktøyene som brukes for å lese og presentere data selskapet trenger. Hun forteller at det er et høyt tempo i avdelingen hennes, og de jobber ofte i korte intervaller hvor de tester løsninger underveis.

 

– Vi jobber i kortere sprinter på et par uker av gangen og omprioriterer oppgaver hele tiden. Det er veldig fleksibelt arbeid hvor du kan flytte fokus raskt når det trengs. For tiden jobber vi mest med programmering i Python, og markedsanalytikerne og produksjonsplanleggerne er primærbrukerne av det vi lager. Vi jobber også mye opp mot teknologiavdelingen og systemutviklere i ulike seksjoner for å tilgjengeliggjøre data.

En personlig visjon

Det er flere grunner til at Marianne mener arbeidsplassen skiller seg ut i bransjen. En av de viktigste grunnene er det felles tankesettet de ansatte jobber etter.

 

– En av tingene jeg synes er utrolig fint er at veldig mange har et personlig forhold til visjonen i selskapet. De fleste er sterkt knyttet til og motiveres av det felles målet – fra øverste leder og gjennom hele organisasjonen. Målet er å være et fornybarrettet konsern som er rustet for det grønne skiftet. Vi er bevisst det ansvaret vi har for å forvalte naturressurser på vegne av innbyggerne, og dette tar vi seriøst.

 

En annen ting hun trekker frem er den særegne modellkompetansen flere i selskapet sitter på.

 

– Det er folk her med sterk kompetanse på matematiske algoritmer både for optimering og AI. Jeg lærer mye av å samarbeide med dem. For et konsern av denne størrelsen synes jeg det er viktig å følge med på utviklingen på modelleringssiden også.

Jobber med nytt tankesett

I avdelingen til Marianne jobber de for tiden med et nytt fokus som hun tror vil gagne det nye Å Energi-konsernet.

 

– Vi har et initiativ gående på Data Operations, som handler om hvordan man forvalter dataene man har innad i en bedrift på en god måte. Vi tester litt forskjellige løsninger, men først og fremst er det et tankesett rundt hvordan man skal drive forvaltning av data i en stor bedrift. Det blir enda viktigere nå som vi er i vekst.

Hun opplever mye motivasjon i forbindelse med omstillingen, og mener kollegene er positive og vil bidra inn.

 

– Det synes jeg er inspirerende. Jeg opplever interesse rundt det vi holder på med. Folk er villige til å lære nye ting og endre arbeidsmetoder hvis det gir en forbedring av arbeidshverdagen. For meg er det veldig givende.

Del dette innlegget

Artikler du kanskje liker:

Å Energi
– Jeg er stolt av jobben min!
Les mer
Aker Solutions
This is Aker Solutions
Les mer
Lyse
Kristian (32) leder bedriftsidrettslaget i et stort konsern
Les mer
Orkla
A home to grow
Les mer