Velg studieretning:
Topplister arrow_right

Ute etter en pangstart på karrieren? Se til Statsbygg.

Ingeborg Gustavsen, Herman Ruud, Kaja Gustafson, Shahin Nader og Nora Høyesen

Hva har en byggingeniør, to økonomer, en eiendomsutvikler og en sivilingeniør til felles? De er alle unge og har alle grepet muligheten for en fantastisk start på karrieren i Statsbygg.

Shahin er byggingeniør fra Oslo Met og NTNU, og jobber for tiden på et prosjekt rundt Statens Hus i Vadsø – 1500 kilometer unna kontoret i Oslo. Nora har en master i økonomi fra UiO og jobber som prosjektøkonom på intet mindre enn det nye Nasjonalmuseet.

Herman har en master i eiendomsutvikling fra NMBU og jobber med forvaltningen av 600 festeforhold på øyene i Oslofjorden, mens Kaia er sivilingeniør fra NTNU og jobber som fagressurs i avdelingen for elektro og teleautomasjon. Ingeborg har en MBA fra NHH og jobber som HR-rådgiver.

Tidlig ansvar

Alle fem er eksempler på at Statsbygg er en arbeidsgiver som satser på unge talenter med svært ulik bakgrunn. Her har de fått stort ansvar og tillit på et tidlig tidspunkt i karrieren.

- Jeg har nå jobbet som HRrådgiver i halvannet år og har blant annet fått hovedansvaret for å fasilitere lønnsforhandlingene til alle våre ca. 900 ansatte, forteller Ingeborg. Jeg er dessuten med i gruppen som skal utarbeide Statsbyggs strategi for perioden 2021-2025. Å få viktige oppgaver og stor tillit er både motiverende og meningsfylt.

- Jeg fikk tidlig ansvaret for prosjektet på øyene i Oslofjorden, legger Herman til. Jeg har fått stor innflytelse på hvordan vi skal løse alt fra eierskapsstrategi, kjøp og innløsning av tomter. Jeg har blitt kastet ut i et prosjekt som hytteeierne der ute har sterke meninger om, har vært i møter med Kommunal og moderniseringsdepartementet og holdt et infomøte for 200 hytteeiere. Slikt vokser man på!

Med tidlig ansvar har Statsbygg bygget opp en intern kultur der kolleger hjelper hverandre, slik at man skal føle seg trygg på at man kan mestre oppgavene.

- Det er utrolig mye kunnskap her i veggene og folk er villige til å hjelpe hverandre med hva det måtte være, sier Kaja. Å sitte i åpent kontorlandskap hjelper mye; det krever lite å gå bort til hverandre for å spørre om råd.

- Enig, og det gjelder både internt i egen avdeling og på tvers av seksjoner, legger Herman til.

Utvikling skaper nye muligheter

Med de byggene Statsbygg står bak opparbeider man seg kompetanse på vidt ulike områder; fra bygging av frøhvelv i permafrosten på Svalbard, et nytt operahus, en forskningsstasjon i Antarktis og et nytt livsvitenskapsbygg ved Universitetet i Oslo. Utvikling og bruk av ny teknologi er også med på å skape flere muligheter for alle som jobber her.

- Vi ligger langt fremme når det kommer til å teste ut ny teknologi, sier Shahin. Som statlig aktør har vi et større spillerom enn mange andre. Vi har innført alt fra papirløs byggeplass til digitale HMStavler, VR-teknologi, skanning av bygg, droner og har FDV-dokumentasjon som en integrert del av BIM-modellene våre.

- I min avdeling har vi tatt i brukt et eget dashboard for analyse av alle våre prosjekter, noe som har forenklet arbeidet og som gir oss langt bedre muligheter til å sammenligne prosjekter, skyter Nora inn.

- Vi jobber med teknologi og systemer som muliggjør drift av flere bygninger fra samme sted, forteller Kaja. Med automatikk i byggene kan vi regulere alt fra varme til kjøling og lys.

Bygg med mening

Mulighetene er som man forstår mange, og felles for alle prosjektene i Statsbygg er at de har en større mening ved seg.

- Jeg synes det er fint å jobbe for et selskap som ikke har som mål å bare jage profitt. Det er en større samfunnsnytte som ligger bak, sier Ingeborg.

- Jeg synes det er kult at vi jobber med prosjekter som Operaen og Nasjonalmuseet, ikke en boligblokk der målet er å tyne mest mulig kvadratmeter ut av prosjektet, istemmer Shahin.

- Vi jobber med særegne bygg, som har brukere med særegne krav og ønsker. Det skaper en variert arbeidshverdag der man får jobbe med kolleger med svært ulik kompetanse. Muligheten for å lære noe nytt er enorm, forteller Kaja.

Som Herman, Nora, Shahin, Kaja og Ingeborg vitner om, gir Statsbygg en fabelaktig start på karrieren.

Les mer om karrieremuligheter i Statsbygg her: https://www.statsbygg.no/karriere

TOPP 3 ingeniør

 1. Multiconsult

Klatrere ingeniør

 1. Aker BP
 2. McKinsey
 3. Aker Solutions

Rangeringen ingeniør

 1. Multiconsult
 2. Sintef
 3. Aker Solutions
 4. Sweco
 5. Innovasjon Norge
 6. Rambøll
 7. Aker BP
 8. Forsvaret
 9. Veidekke
 10. Asplan Viak
 11. Statens vegvesen
 12. Google
 13. DNV GL
 14. NVE
 15. Forsvarets forskningsinstitutt
 16. Tine
 17. Hydro
 18. Helsedirektoratet
 19. Bane NOR
 20. Statnett
 21. Forsvarsbygg
 22. Microsoft
 23. Rolls-Royce
 24. ConocoPhillips Norge
 25. Lundin Norway
 26. Olje- og Energidepartementet
 27. Yara
 28. Subsea 7
 29. Odfjell Drilling
 30. Norad
 31. McKinsey & Company
 32. Jotun
 33. OBOS
 34. Kongsberg Automotive
 35. Oceaneering
 36. Utenriksdepartementet
 37. TechnipFMC
 38. Boston Consulting Group (BCG)

TOPP 3 økonomi

 1. DNB
 2. Innovasjon Norge
 3. Google
Se hele listen

TOPP 3 IT

 1. Google
 2. Microsoft
Se hele listen

TOPP 3 jus

 1. Politiet
 2. Tingrettene
 3. Utenriksdepartementet
Se hele listen

TOPP 3 humaniora

 1. Kunnskapsdepartementet
 2. NRK
 3. Barne-likestillings og inkl.dep
Se hele listen

TOPP 3 helse

 1. Helse Sør-Øst
 2. Helsedirektoratet
 3. Folkehelseinstituttet
Se hele listen