Ingeniør

Statsbygg

Utvalgt blant nesten 2000 søkere

2022-05-13

Lesetid ca 5 min

Foto: Anchana Balasingham (21) og Jenish Baniya (23)

Hele 1793 studenter søkte Statsbyggs ettertraktede Summer Internship i år og søkertallet satt ny rekord. Jenish Baniya (23) og Anchana Balasingham (21) kom gjennom nåløyet og fikk drømmejobben. Samtidig klatrer Statsbygg seks plasser opp fra fjorårets plassering i Universums kåring av Norges mest attraktive arbeidsgivere blant ingeniørstudenter.

– Jeg føler meg utrolig heldig som fikk denne muligheten, sier Jenish Baniya.

 

Årets søkertall er en ellevill økning på tilnærmet 120 % siden 2010. Av totalt 1973 søkere var det 28 studenter som fikk jobben etter en evnetest og to intervjurunder. Universums undersøkelse blant ingeniørstudenter bekrefter den stigende populariteten til Statsbygg, som har steget fra fjorårets 30. plass til 24. plass i år. Det er den høyeste rankingen Statsbygg har hatt på den årlige undersøkelsen siden 2017. Jenish Baniya er student ved OsloMet hvor han studerer bygningskonstruksjon. Jenish er klar på hvorfor han mener Statsbygg er en attraktiv arbeidsgiver.

 

– Som statlig aktør kan Statsbygg være en pådriver for innovasjon i hele bygg og anleggsbransjen. Dette synes jeg er spesielt viktig fordi denne bransjen tradisjonelt har vært preget av en kultur hvor man i liten grad har vært villige til å tenke nytt, forteller 23-åringen.

Utfordrende arbeid

Som statlig byggherre og rådgiver kan Statsbygg skilte med en portefølje på over 2300 bygg både i Norge og i utlandet. Dette inkluderer også store nasjonalskatter som Den norske Opera og Ballet, flere kongelige eiendommer og store universitetsprosjekter som Campus Ås og NTNU Campussamling. Et Summer Internship hos Statsbygg kan derfor bety muligheten til å jobbe med noen av Norges største og viktigste bygg- og byggeprosjekter.

Som intern i Byggherreavdeling har jeg jobbet med flere spennende prosjekter.

Et av de er byggingen av nytt mediebygg for Høgskolen i Volda hvor jeg har fått jobbe tett på prosjektlederen. Mitt ansvarsområde i prosjektene har vært å føre inn endringslogger fra de digitale samhandlingsplattformene. Deretter har jeg brukt endringsloggene for å analysere arbeidsflyten i prosjektene. I tillegg til dette har jeg fått muligheten til å være med på både byggherremøter og befaringer på flere byggeplasser, så det har vært kjempegøy, forteller Jenish.

 

Jenish beskriver det å jobbe i et stort statlig byggefirma som en glimrende mulighet til å utfordre seg selv og få en bratt læringskurve.

 

– Jeg har lært så mye på kort tid. Blant annet hvordan endringer og vederlagsjusteringer fra entreprenører i byggeprosjekter blir håndtert på en effektiv måte. Jeg har fått kjennskap til hvordan endringer og interessekonflikter er de største årsakene til at kostnadsrammen i offentlige byggeprosjekter blir overskredet. Det sier også noe om hvilket ansvar Statsbygg har som byggherre på store byggeprosjekter, sier Jenish.

 

I tillegg til å ha en spennende sommerjobb, er det også andre fordeler ved å være Summer Intern i Statsbygg; alle Summer Interns er blant annet sikret førstegangsintervju hvis de søker stilling hos Statsbygg etter studiene. Som nyutdannet er det mange spennende roller en kan ha i Statsbygg.

Fokus på tverrfaglighet

Denne sommeren har Statsbygg for første gang arrangert ett tverrfaglig prosjekt som varte i en hel arbeidsuke. Prosjektet gikk ut på at studentene ble fordelt i grupper med ulik studiebakgrunn for å jobbe på tvers av fagområder. I løpet av de fem dagene skulle gruppene løse en oppgave de fikk tildelt. I år var den overordnede oppgaven studentene fikk, basert på hvordan Statsbygg skal nå målene som står i deres strategiplan i perioden mot 2025.

 

– Gruppen min presenterte et konsept som gikk ut på forebyggende vedlikehold i bygg ved bruk av en digital tvilling. Gjennom datainnhenting og analyse kan man forutse skader i bygg før de oppstår, forteller Jenish.

 

Mot slutten av uken ble det kåret et vinnerlag som klarte å overbevise både juryen og de andre studentene med sin innovative løsning. Anchana Balasingham (21) er en av studentene som var på gruppen som gikk av med seieren. Til vanlig er hun datateknologi-student ved NTNU. Hun beskriver det tverrfaglige prosjektet som en intens, morsom og lærerik uke hvor hun fikk utfordret seg både faglig og kreativt.

Og når det er en konkurranse involvert, pusher man seg jo litt ekstra, ler Anchana.

Anchana og resten av gruppen presenterte en løsning knyttet til sambruk og effektiv bruk av eksisterende arealer. Konseptet gikk ut på å lage en app som tilrettelegger for rask bestilling av ledige kontorlokaler både i og etter normal arbeidsdag. På den måten kan man sørge for at alle delene av et lokale blir brukt og ikke står tomme til ulike tider av døgnet.

 

– Hvis man går forbi et kontorlokale på kveldstid så ser det jo ofte mørkt og trist ut. Dette kan vi gjøre noe med og utnytte ressursene vi allerede har, forteller Anchana.

 

Begge studentene uttrykker at de setter stor pris på at tverrfaglighet blir sterkt vektlagt i arbeidet deres.

 

– Å jobbe slik vi gjorde under det tverrfaglige prosjektet var en fin kombinasjon av faglig utfordrende oppgaver og nytekning. Jeg følte vi fikk jobbe med spennende oppgaver hvor vi fikk utnyttet de ulike fagbakgrunnene innad i gruppen, sier Jenish.

 

– Det er gøy å bli utfordret til å tenke på andre måter og sparre med andre som har annen fagkompetanse, og som regel så kommer vi jo opp med noe som er kreativt, tilføyer Anchana.

 

Anchana er også blant de Summer Internsene som skal fortsette å jobbe med profilering og andre aktiviteter for Statsbygg de kommende månedene ved siden av studiene. Anchana skal blant annet være med på UKA i Trondheim. Dette er en morsom jobb for studentene, som også er nyttig for Statsbygg.

 

Les mer om karrieremulighetene til Statsbygg her

Del dette innlegget

Artikler du kanskje liker:

Statsbygg
Ute etter en pangstart på karrieren? Se til Statsbygg
Les mer
AF Gruppen
I AF Gruppen er det lov å ha store drømmer
Les mer
Orkla
A home to grow
Les mer
GK Norge
-Jeg satt faktisk og ventet på at GK skulle lyse ut stillinger for nyutdannede
Les mer