IT

Kongsberg Gruppen

MIN JOBB SOM SOFTWAREINGENIØR

2022-05-13

Lesetid ca 7 min

Chris Andre Brombach (25), Heidi Troppen (25) og Torstein Sundnes Lenerand (25) har valgt å gå tre forskjellige retninger innenfor softwaremiljøet i Kongsberg Gruppen.

HVA ER ARBEIDSOPPGAVENE DERES?

– Jeg jobber med design og implementering av User Interface og User Experience. Kort forklart går jobben min ut på å sørge for at produktene er brukervennlige for sluttbrukeren. I tillegg jobber jeg med hvordan applikasjonen fungerer sammen med Windows med tanke på installering og oppsett, sier Heidi Troppen.

 

Torstein Sundnes Lenerand jobber på samme avdeling som Heidi, men har valgt en annen retning innenfor fagområdet.

 

– Jeg jobber med et bredt spekter av ulike arbeidsoppgaver, og beveger meg i mange retninger innad i bedriften. Hovedsakelig jobber jeg med programmering av mikrokontrollere i C, samt med C++ i de andre systemene vi har. I tillegg jobber jeg med design og kravspesifikasjoner, samt testing av produkter både med og uten kunder, forteller Torstein.

Foto: Torstein er oppvokst i Kongsberg, og forteller at han alltid har likt praktiske oppgaver.

– Jeg var ikke så interessert i realfag på videregående, så jeg gikk elektro. Deretter gikk jeg videre med IKT og tok påbygg, for så å ta en bachelor i dataingeniør ved Universitet i Sørøst-Norge. Under studiet ble jeg veldig interessert i mikrokontrollere, og det utgjorde en stor del av bacheloroppgaven min. Etter bacheloren tok jeg et sidesprang og tok en master i simulering og visualisering ved NTNU Ålesund. Der jobbet vi ikke så mye med software, men studiet baserte seg mer på kunstig intelligens og simulatorer. Mens jeg var student fikk jeg i tillegg relevant arbeidserfaring gjennom sommerjobb i Kongsberg Gruppen, fortsetter Torstein.

 

Chris Andre Brombach fra Moss flyttet til Kongsberg for ett år siden, og visste allerede på Kybernetikk & Robotikk-studiet at han ville jobbe i Kongsberg Gruppen.

 

– Jeg jobber på et arkitektur- og applikasjonsteam der vi implementere nye software-funksjoner til systemet. Dette kan være alt fra å modellere Interfaces i MagicDraw, generere ut ferdig kode, til å skrive funksjonell kode for ulike komponenter på våpenstasjonen. Vi lager applikasjonssoftware som vi kan kjøre på våpensystemet, og på Windows, noe som gjør testing betraktelig enklere. I tillegg jobber vi med HMI (Human Machine Interface) og hvordan denne er koblet opp mot resten av systemet, sier Chris.

HVORDAN SER EN VANLIG ARBEIDSDAG UT FOR DEG?

– En vanlig arbeidsdag for meg går som regel ut på å implementere og lage UI design, eller hjelpe til på labben for å teste applikasjonen. Jeg kan også bli bedt om å dra på support-oppdrag. For eksempel hvis det skal gjennomføres en øvelse for en kunde og de trenger assistanse. Det er veldig spennende! Det er mange som tenker at software ingeniører kun sitter på dataen og programmerer hele dagen. Det er ikke nødvendigvis riktig. I Kongsberg Gruppen er det mange muligheter, og man får være med på å påvirke hvordan hverdagen din skal se ut, sier Heidi.

Heidi er også fra Kongsberg, og valgte å gå realfagsveien på skolen. Underveis i dataingeniør-studiet fikk hun sommerjobb i Kongsberg Gruppen to somre på rad. Etter endt utdannelse fikk hun tilbud om fast stilling.

 

For Torstein starter de fleste dager med å skrive og svare på mail, men han legger til at ingen dager er like.

 

– Noen dager kan jeg jobbe med utvikling, andre dager testing og problemløsning, eller så blir jeg sendt på jobbreise enten for å treffe underleverandører eller kunder. Når jeg skal treffe kunder reiser jeg som regel internasjonalt, mens de fleste underleverandørene er i Norge. Hverdagen varierer også på hvilke prosjekt du jobber med. Nå jobber jeg på et mindre prosjekt. Det gjør at jeg får vært med i større deler av utviklingsløpet, noe jeg synes er veldig spennende, sier Torstein.

 

– Det er viktig å få frem at som ingeniør i Kongsberg Gruppen er det stor mulighet for å kunne jobbe med det du selv ønsker. En av fordelene med å jobbe i et stort selskap er at vi har hele verdikjeden innenfor murene. Det gjør at du får vært med på utrolig mye kult og spennende! I tillegg er det gode karriere- og utviklingsmuligheter innad i selskapet, fortsetter Torstein.

HVILKE VERKTØY BRUKER DERE MEST I HVERDAGEN?

– Jeg jobber på Windows, så jeg bruker for det meste Visual Studio-produkter og Qt Creator. I tillegg jobber jeg med Jira for å holde styr på oppgaver som skal gjøres og HG til source control, sier Heidi. Hun legger til at et personlig verktøy som er viktig når du jobber som ingeniør er å være nysgjerrig og synes det er interessant å prøve ut nye metoder og programmer. I tillegg er det viktig å kunne jobbe godt sammen med andre.

 

Torstein sier seg enig med Heidi, og legger til at det også kan være en fordel å være kreativ og løsningsorientert.

 

– Jeg buker Linux og Windows. Av utviklingsverktøy bruker jeg for det meste IAR Workbench. I tillegg bruker jeg en del Power Point når jeg presenterer forskjellige design forslag til teamet, sier Torstein.

 

– Mange jeg kjenner som jobber med software liker også å drive med dette på fritiden. Man lærer fortere når man liker det man gjør, fortsetter Torstein.

 

Chris sier en stor del av jobben er å sette seg inn i nye metoder, programmer og teknologier.

– Utvikler på Windows. Bruker Visual Studio som IDE (Integrated Development Environment), og CMake som byggesystem. Jeg bruker også en del i MagicDraw, et UML-modelleringsprogram som vi bruker for å modellere struktur på systemet, og hvordan koden henger sammen og kommuniserer, sier Chris.

HVA ER DERES BESTE JOBBMINNE?

Heidi har jobbet i Kongsberg Gruppen i fire år, og sier det beste jobbminnet var når hun fikk være med på den første skytingen av de nye K9-artillerikanonene til Norge.

 

– Jeg var med og overvåket applikasjonen vår og hjalp til med å sjekke vår software tilknyttet balistikkberegning. Det var utrolig spennende, og vi fikk gode tilbakemelding fra kunden, sier Heidi.

 

– De beste jobbminnene jeg har hatt er når jeg har vært ute på reise. Grunnen til det er nok fordi man får sett resultatet av det man har jobbet med. Jeg synes det er utrolig gøy når du får skryt for det arbeidet du har gjort, og du faktisk har klart å gjøre arbeidsdagen lettere for sluttbrukeren. Da har man liksom blitt del av den teknologiske utviklingen, fortsetter Heidi.

 

Chris og Torstein sier seg igjen enig med Heidi.

– Vår jobb er å gjøre ting bedre. Vi gjør hverdagen lettere for kunden. Dette er forsvarssystemer. De må kunne føle seg trygge med det de har. Mange av de systemene de sitter på i dag er gamle, og når du kommer med noe nytt og revolusjonerende så er det veldig gøy å se resultatet av det du har gjort, sier Torstein.

Del dette innlegget

Artikler du kanskje liker:

Kongsberg Gruppen
Spennende prosjekter på tvers av landegrensene
Les mer
Statens vegvesen
På vei mot mer utvikling
Les mer
Statens vegvesen
Med vidt forskjellige prosjekter er det gunstig med vidt forskjellige folk
Les mer
PwC
En ære som forplikter
Les mer