Velg studieretning:
Topplister arrow_right

Når var siste gang du gjorde noe for første gang?

Helene Sillerud Cappelen, Privat og Simen Aasen Engebretsen, Strategi og konserninnovasjon

Som ansatt i Gjensidige skal du helst ha et godt svar på det spørsmålet. Innovasjon er nemlig definert som et av de absolutt viktigste punktene i strategien frem mot 2025. En flunkende ny innovasjonslab og et eget innovasjonsråd vitner om en storsatsing.

- Gjensidigelaben er et samlingspunkt for innovasjonsarbeidet på tvers av konsernet, med prosjekter overfor både privat og næringslivskundene våre, sier Simen Aa. Engebretsen i Strategi og konserninnovasjon.

- For å få til virkelig gode innovasjonsprosjekter, er det viktig å samle mange kloke hoder på tvers av faggrupper, forteller Helene Cappelen, leder av Gjensidigelaben i Privatmarkedet. Målet med Gjensidigelaben er å etablere et felles språk, malverk og struktur for hvordan vi jobber – blant annet med design thinking. Vi kommer dermed raskere ut til kundene med gode løsninger, snarere enn å risikere å bruke masse tid på å diskutere ideer kundene ikke vil ha.

Et grep Gjensidige har tatt, er å bygge egne lokaler for laben som sikrer så god samhandling som mulig.

- Det er så klart litt ekstra utfordrende å få til dette arbeidet i koronaens tid, forteller Helene. Teams er vel og bra, men skal man få gode diskusjoner og kreativ problemløsning, må vi være i samme rom. Lokalene vi har fått på plass, er optimale for denne typen arbeid, og vi gleder oss til å få stå foran en tavle og utveksle ideer igjen.

Gode råd

I tillegg til laben har Gjensidige etablert et eget innovasjonsråd, der Simen er deltager. I dette rådet sitter ti nøye utvalgte personer som til sammen representerer ulike divisjoner, funksjoner og land i konsernet.

- Det skjer mye spennende i forsikring nå, og innovasjonsrådet har i høst arbeidet med å se på mulige framtidsscenarioer og vurdere hvordan vi som selskap skal forholde oss til dem, forteller Simen. Innovasjonsrådet skal gjøre en forskjell for Gjensidiges evne til å drive innovasjon og påvirke retningen for strategiarbeidet.

Ett eksempel på et slikt scenario er hvordan vi mennesker gjennom teknologi og digitalisering ønsker å bevege oss fra å rette opp i skader til å forebygge dem.

- Hjemmene våre blir stadig smartere, selv om folk ikke nødvendigvis har gått aktivt inn for å skape et smarthus, fortsetter Simen. Med blant annet IoT og ulike sensorer har vi muligheten til å bruke algoritmer for å forebygge skader i langt større grad enn før. Vi har sett et ønske fra våre kunder om at de i økende grad er interesserte i å bo i et trygt og godt hjem, heller enn å vite at vi kan rette opp en skade i etterkant.

- Nettopp på bakgrunn av slike tilbakemeldinger og scenarier kommer vi i desember i år til å lansere en «Befaringsekspert», skyter Helene inn. Da får du med en av våre eksperter på ferdigbefaring når du overtar nybygd bolig, og vi hjelper med å avdekke svakheter og feil før de blir store problemer.

Å skape en innovasjonskultur

Det er langt ifra bare Innovasjonsrådet og innovasjonslaben som skal drive utviklingen av Gjensidige.

- Vi har som mål å styrke innovasjonskulturen i hele selskapet, forteller Simen. Innovasjon skjer på alle nivåer, og handler om alt fra forbedringer til de radikale endringene.. Vi ønsker at alle skal oppleve at de selv kan være med å påvirke, gjøre nødvendige forbedringer, samt kunne komme med innspill til helt nye konsepter. Dette skal være så naturlig for oss, at det er en integrert del av kulturen.

Et utbytte av en felles innovasjonskultur er å få tverrfaglige miljøer til å jobbe sammen for å utvikle nye ideer. Både Simen og Helene er levende bevis på at innovasjon kan drives frem av mennesker som ikke har den klassiske forretningsutviklerbakgrunnen.

- Selv har jeg bakgrunn fra HR og konsulentbransjen, og har jobbet mye med organisasjonsutvikling, sier Helene, som de siste årene har jobbet med forretningsutvikling i ulike deler av organisasjonen. Simen på sin side er utdannet jurist, har jobbet som advokat, og har både jobbet i konsernjuridisk avdeling og deretter i vår avdeling for teknologi og utvikling. Vi ser begge gleden av å kunne trekke inn ulike fagfelt når ting skal ses på med nye briller, og liker de mange mulighetene som dukker opp i et så stort selskap som vårt.

Å skape en god innovasjonskultur handler blant annet om å dele suksesshistorier, men også belyse det som ikke har fungert like bra.

- Det er viktig å dele suksesshistorier, fremme heltene som har skapt innovasjoner, sier Simen. Samtidig er vi opptatt av at det er lov å feile, så lenge vi lærer av det. Det er også viktig å klare å stoppe prosjekter når vi ser at det vi jobber med, kanskje ikke har livets rett. Derfor har vi også en idekirkegård, hvor mange gode ideer nå hviler.

Teknologi er avgjørende

Teknologi er en viktig bestanddel i det store flertallet av innovasjonsprosjektene i Gjensidige, og gode teknologer er dermed selvskrevne i de tverrfaglige gruppene.

- Teknologer er nødvendige fra første stund, både for å vurdere arkitekturen og teknologi som kan løse utfordringer kundene våre har gitt oss, forteller Simen. Noen eksempler er bruk av kunstig intelligens gjennom bildegjenkjenning og hvordan best dra nytte av IoT i hjemmet.

Selv om teknologi er sentralt, er det ikke førende for hvilke innovasjoner som skapes. Nei, det er det noe helt annet som bestemmer.

- Det er kundene våre som legger føringene, sier Helene. Alle våre innovasjonsprosesser starter med et kundebehov, så er det vår jobb å sikre at vi finner en løsning som både lar seg gjennomføre og som er lønnsom. For en som er så nysgjerrig og glad i fart som meg, er dette drømmejobben!

TOPP 3 økonomi

 1. Innovasjon Norge
 2. Google

Bransjebeste

 1. McKinsey & Company
 2. Schibsted
 3. NorgesGruppen
 4. PwC

Klatrere økonomi

 1. Schibsted Media Group
 2. Aker BP
 3. Jotun
 4. Ringnes
 5. Danske Bank

Rangeringen økonomi

 1. Innovasjon Norge
 2. Google
 3. Forsvaret
 4. Sparebank 1
 5. Norges Bank
 6. Aker Solutions
 7. Utenriksdepartementet
 8. PwC (PricewaterhouseCoopers)
 9. Microsoft
 10. Schibsted Media Group
 11. Tine
 12. Deloitte
 13. NAV
 14. McKinsey & Company
 15. Finansdepartementet
 16. KPMG
 17. L'Oréal Group
 18. Aker BP
 19. Coca-Cola European Partners Norge
 20. IKEA
 21. Visma
 22. Helsedirektoratet
 23. Statkraft
 24. Boston Consulting Group (BCG)
 25. Finanstilsynet
 26. Nordea
 27. SAS
 28. Jotun
 29. Nordic Choice Hotels
 30. Danske Bank
 31. Telenor
 32. Hydro
 33. Pareto Gruppen
 34. Ringnes
 35. Rolls-Royce
 36. Handelsbanken
 37. Reitangruppen
 38. Statens vegvesen

TOPP 3 ingeniør

 1. Multiconsult
Se hele listen

TOPP 3 IT

 1. Google
 2. Microsoft
Se hele listen

TOPP 3 jus

 1. Politiet
 2. Tingrettene
 3. Utenriksdepartementet
Se hele listen

TOPP 3 humaniora

 1. Kunnskapsdepartementet
 2. NRK
 3. Barne-likestillings og inkl.dep
Se hele listen

TOPP 3 helse

 1. Helse Sør-Øst
 2. Helsedirektoratet
 3. Folkehelseinstituttet
Se hele listen