Velg studieretning:
Topplister arrow_right

Min første sak fikk jeg allerede i uke én!

Advokat Ole Grønvold Eriksen og advokatfullmektig Casper Herlofsen

I HELP er du knapt innenfor dørene før du får din første, ordentlige sak. HELP er stedet å jobbe om du ønsker tidlig ansvar.

- For meg var det veldig fint å gå fra et teoretisk studium og rett inn i faktiske saker, forteller advokatfullmektig Casper.

- Her blir man kastet ut i det den første uken, fortsetter Ole, naturligvis med tett oppfølging av prinsipal og fagansvarlig dersom jusen er virkelig kompleks. Man er aldri alene om en sak, og man har alltid noen å spørre til råds.

- Vi er jo 150 advokater og har det største fagmiljøet på flere av våre rettsområder, så det er alltid noen å spørre når du står fast, skyter Casper inn.

HELP-skole for ansatte og bransjekolleger

Det sies at den beste læringen får man gjennom å utføre jobben sin. Likevel er faglig påfyll nødvendig, og derfor har HELP etablert sin egen skole med både interne og eksterne kursholdere. HELP-skolen gir både nye og erfarne ansatte nødvendig innføring og oppdatering på rettsområdene der HELP ønsker å være ledende, som arve- og familierett, fast eiendom og kjøpsrett, og sørger også for nødvendig påfyll om andre viktige tema, som advokatenes etiske regelverk. Snart åpner HELP-skolen også dørene for advokatkolleger i andre bedrifter.

- Som en del av onboardingen har vi kurs for å lære om virksomheten, hvordan man skal håndtere saker og om aktuelle rettsområder, sier Casper.

- Men skolen er ikke bare for oss fullmektiger, legger Ole til, men også for advokater og senioradvokater. Skolen legger til rette for at vi over tid får utvikle oss på nye rettsområder. Faglig påfyll er nødvendig gjennom hele karrieren.

- Samtidig er det sånn at vi får veldig mye læring takket være det store antallet relevante og komplekse saker vi har. Diskusjonene blir veldig praktiske, noe jeg setter høyt. Man lærer mer av det enn kun teoretiske problemstillinger.

Viktig og spennende rettsområder

HELP jobber med privatrett og bistår klienter innen en rekke ulike områder, alt fra eiendom, skilsmisser, arv, id-tyverier, barnesaker, forbrukerkjøp og nabotvister.

- Dette er områder de fleste blir berørt av gjennom livet, forteller Ole, og det er noe eget å jobbe med saker man kjenner seg igjen i.

- Dessuten representerer vi ofte hvermannsen, folk som til vanlig kanskje ikke har mot eller råd til å kjempe sin sak, fortsetter Casper. I min første sak i Forliksrådet var det klienten min opp mot et stort, internasjonalt bilfirma representert blant annet ved administrerende direktør. Vår jobb er å sikre at loven er lik for alle og det synes jeg det er givende å bidra til.

Hver mandag blir man tildelt ulike klienter som har behov for bistand, og fordelingen av saker er det faktisk en robot som gjør.

- Noen tar en første avklaring per telefon med klienten for å få litt mer informasjon om saken, sier Ole. Så legges dette inn i systemet vårt, og så er det en robot som fordeler sakene til den fullmektigen eller advokaten som er best egnet for oppgaven.

- Rett nok er det ledere som følger med i den fordelingen, legger Casper til, men det er jo litt stilig at dette styres av algoritmer.

Løpet er lagt for å bli advokat

Mange jurister ønsker å bli advokat, og i HELP er løpet lagt for at man skal klare det, innen tilsynsrådets løp for advokatfullmektiger.

Jeg fikk advokatbevillingen nå i juli, forteller Ole, og har jobbet her i ganske nøyaktig to år.

- Jeg skal prosedere min første sak for retten nå i september og har flere på trappene, fortsetter Casper, etter et drøyt år i jobben. Jeg gleder meg, det er jo dette man ser frem til gjennom de fem årene med studier.

- Det som er fint med HELP er at sakene man prosederer som fullmektig er innenfor samme rettsområde som vi jobber med ellers. Vi får for eksempel ikke en eller annen tilfeldig sak firmaet har tatt ene og alene for å nå prosedyrekvoten.

Et ungt og sosialt miljø

HELP har et ungt miljø, og snittalderen er rett over 31 år.

- Jeg vil beskrive oss som inkluderende, faglig sterke og sosiale, sier Ole.

- Og da legger jeg til at vi er energiske og mangfoldige, i den forstand at det er rom for en rekke ulike personligheter her. Det er ingen definert mal for hvem som passer inn og ikke eller hva som skal til for å bli en god «HELPer». Det er noe i alle fall jeg setter stor pris på, avslutter Casper.

TOPP 3 jus

 1. Politiet
 2. Wikborg Rein
 3. Utenriksdepartementet

Bransjebeste

 1. Wikborg Rein

Klatrere jus

 1. Justisdepartementet, øvrige avdelinger
 2. PwC
 3. Haavind
 4. Hydro
 5. Bull & Co

Årets Nykommere & Utfordrere jus

Rangeringen jus

 1. Politiet
 2. Wikborg Rein
 3. Utenriksdepartementet
 4. Høyesterett
 5. Thommessen
 6. Justisdepartementet, øvrige avdelinger
 7. Økokrim
 8. Tingrettene
 9. Wiersholm
 10. Regjeringsadvokaten
 11. Justisdepartementet, lovavdelingen
 12. BAHR
 13. SANDS
 14. Simonsen Vogt Wiig
 15. Schjødt
 16. Arntzen de Besche
 17. PwC (PricewaterhouseCoopers)
 18. Haavind
 19. Deloitte
 20. Hjort
 21. Sivilombudsmannen
 22. Selmer
 23. Statsadvokatembetene
 24. Kluge
 25. Aker Solutions
 26. Arbeids- og sosialdepartementet
 27. Finansdepartementet
 28. Hydro
 29. Juridisk fakultet, UiO
 30. Bull & Co
 31. McKinsey & Company
 32. DLA Piper Norway
 33. Konkurransetilsynet
 34. Finanstilsynet
 35. Kommuneadvokaten i Oslo
 36. Grette
 37. KPMG
 38. Juridisk fakultet, UiB
 39. Gard

TOPP 3 økonomi

 1. Norges Bank
Se hele listen

TOPP 3 ingeniør

 1. Multiconsult
Se hele listen

TOPP 3 IT

 1. Google
 2. Microsoft
Se hele listen

TOPP 3 humaniora

 1. Oslo Kommune
 2. NRK
 3. Utenriksdepartementet
Se hele listen

TOPP 3 helse

 1. Helse Sør-Øst
 2. Helse Vest
 3. Helse Midt- Norge
Se hele listen