Velg studieretning:
Topplister arrow_right

Langt fra en vanlig kontorjobb

Tone Nybø, testingeniør

Det er ikke alle som får jobbe med høyteknologi langt inne i de dype skoger mens tungt artilleri fyres av. Det er lett å forstå at Tone trives.

Mange setter seg ved den samme pulten hver dag, ser inn i den vante skjermen og går i de vanlige møtene. Dag ut og dag inn. Tones Nybøs «kontor» kan være i en militærkolonne på vei til Lista flyplass den ene dagen, veksle mellom -46 til 70 grader i et klimakammer den andre og teste tungt artilleri ute i skogen den tredje.

Best i test

Før Forsvarsmateriell går til innkjøp av materiell og utstyr til Forsvaret, gjennomføres det der det er nødvendig en rekke tester. Da Hæren eksempelvis skulle ha nytt artilleri, var det Tone og hennes kolleger som fikk oppdraget med å finne det beste på markedet.

- Vi har en lang rekke krav til materiellet, eksempelvis til ildkraft, mobilitet og operativ ytelse i ulike miljø. Vår jobb er å finne frem til det utstyret som best svarer til de kravene brukerne har, og da må kandidatene testes under realistiske forhold.

Utstyr som skal leveres til Forsvarset har et vidt spenn, og ulike forhold gjør at man nesten aldri kan bruke de samme metodene to ganger. Ofte skreddersyr vi måleoppsett og utstyr til hvert spesifikke oppdrag. Det gjør at man i tillegg til utdannelsen også må bruke kreativitet for å få frem gode testresultater. Det er blant annet denne kombinasjonen som gjør jobben så spennende.

- Akkurat nå jobber jeg med å innhente data som skal brukes i utvikling av nytt kampluftvern til Forsvaret. I tett samarbeid med leverandøren innhenter vi blant annet vibrasjonsdata, som skal danne grunnlag for hvordan komponentene i systemet sikres mot støt og vibrasjoner.

Det er et stort ansvar, og riktige innhentede data er kritisk for at materiellet Forsvarsmateriell kjøper skal fungere. Så for at testene skal kunne gjennomføres på best mulig måte, disponerer avdelingen egne testfasiliteter. Blant annet arbeider Tone med å utføre tester i avdelingens klimakammer, som kan gjenskape temperaturer fra – 46 til + 70°C.

- Klimakammeret er viktig når vi skal teste ytelse. Noe som presterer bra i plussgrader, kan slutte helt å fungere når gradestokken kryper ned mot ekstreme temperaturer. For eksempel har vi avdekket at pansrede dører på en vogn ikke lot seg åpne, fordi oljen i løftesylinderne ble for tykk når det var kaldt. Det er fint å kunne påvise slike feil tidlig i en anskaffelse, i stedet for at brukeren får uheldige problemer ute på skarpe oppdrag når utstyret er tatt i bruk.

Test- og verifikasjonsavdelingen i Forsvarsmateriell jobber nesten utelukkende med tester under realistiske forhold i felt, og laboratoriet kan like gjerne være en stridsvogn som sitter fast i et gjørmehull, som en kontorkontainer spesiallaget for skyting med tunge maskingevær. Det gir uttrykket «best i test» en ny dimensjon.

Variasjon som kilde til trivsel

Jobben til Tone Nybø og hennes kolleger i Elverum er ikke bare langt fra ordinær, men også svært variert.

- Det jeg virkelig trives med er å få jobbe med høyteknologi og samtidig ha et praktisk yrke. I et typisk prosjekt har vi to uker med forarbeid der vi setter oss inn i en ny teknologi, nye krav, forbereder måleteknisk utrustning og skreddersyr et nytt testopplegg basert på standarder. Deretter kommer selve gjennomføringen hvor vi tester materiellet sammen med brukere fra Forsvaret. Da snakker vi gjerne om å være ute i et skytefelt eller ute i skogen. Til slutt følger arbeid med rapportering og analyse. Det er mye denne variasjonen som gjør at jeg liker jobben så godt.

Tone er selv maskiningeniør fra Høgskolen i Oslo og har tidligere jobbet i Forsvaret. Militær bakgrunn er imidlertid ikke et krav for å jobbe i Forsvarsmateriell.

- I testavdelingen jobber det flere sivile enn militære. De fleste er ingeniører, både med master og bachelorgrad, blant annet innen kybernetikk, elektronikk, programmering og maskin.

Noen av Tones kolleger er måleteknikere mens andre er testledere som planlegger tester og setter seg inn i krav. Det betyr også tett dialog med brukerne og prosjektledere.

- Det som er fint er at vi jobber mye i team på tvers av ulike fagfelt og lærer mye av hverandre. Siden vi jobber så tett sammen blir vi veldig godt kjent og hjelper hverandre så godt vi kan. Det er litt av grunnen til at jeg blir her, det gode samholdet og at jeg aldri blir utlært, det er stadig noe nytt å oppdage.

En viktig jobb

I tillegg til variasjonen, setter Tone pris på viktigheten av den jobben hun og hennes kolleger utfører.

- Jeg føler at jobben min er viktig på flere plan. For det første skal vi jo forvalte skattepenger på en god måte, ved å kjøpe inn riktig utstyr og unngå kostbare materielloppgraderinger. Vi skal også ta hensyn til brukerne, med å gi dem tidsriktig materiell og sørge for at de har gode forutsetninger til å gjøre jobben sin. Sist men ikke minst er vi med på å bidra til – og opprettholde Norges forsvarsevne. Vi blir kanskje minnet ekstra på det i lys av koronakrisen. Vi har mye som er verdt å ta vare på.
 

Tekst: Hans Petter Stub

TOPP 3 jus

 1. Politiet
 2. Wikborg Rein
 3. Utenriksdepartementet

Bransjebeste

 1. Wikborg Rein

Klatrere jus

 1. Simonsen Vogt Wiig
 2. Hjort
 3. Arntzen de Besche
 4. Finanstilsynet

Rangeringen jus

 1. Politiet
 2. Wikborg Rein
  B
 3. Utenriksdepartementet
 4. Økokrim
 5. Tingrettene
 6. Høyesterett
 7. BAHR
 8. Thommessen
 9. Justisdepartementet, lovavdelingen
 10. Wiersholm
 11. Justisdepartementet, øvrige avdelinger
 12. Deloitte
 13. Regjeringsadvokaten
 14. SANDS
 15. Schjødt
 16. Simonsen Vogt Wiig
 17. Hjort
 18. Arntzen de Besche
 19. Sivilombudsmannen
 20. Statsadvokatembetene
 21. Arbeids- og sosialdepartementet
 22. PwC (PricewaterhouseCoopers)
 23. Haavind
 24. Aker Solutions
 25. Selmer
 26. Kluge
 27. Juridisk fakultet, UiO
 28. Kommuneadvokaten i Oslo
 29. Konkurransetilsynet
 30. Finanstilsynet
 31. Finansdepartementet
 32. KPMG
 33. DLA Piper Norway
 34. Hydro
 35. McKinsey & Company
 36. Bull & Co
 37. Juridisk fakultet, UiB
 38. Grette
 39. Gard

TOPP 3 økonomi

 1. Norges Bank
Se hele listen

TOPP 3 ingeniør

 1. Multiconsult
Se hele listen

TOPP 3 IT

 1. Google
 2. Microsoft
Se hele listen

TOPP 3 humaniora

 1. Oslo Kommune
 2. NRK
 3. Barne-likestillings og inkl.dep
Se hele listen

TOPP 3 helse

 1. Helse Sør-Øst
 2. Helse Vest
 3. Helse Midt- Norge
Se hele listen