Velg studieretning:
Topplister arrow_right

Langt fra en vanlig kontorjobb

Tone Nybø, testingeniør

Det er ikke alle som får jobbe med høyteknologi langt inne i de dype skoger mens tungt artilleri fyres av. Det er lett å forstå at Tone trives.

Mange setter seg ved den samme pulten hver dag, ser inn i den vante skjermen og går i de vanlige møtene. Dag ut og dag inn. Tones Nybøs «kontor» kan være i en militærkolonne på vei til Lista flyplass den ene dagen, veksle mellom -46 til 70 grader i et klimakammer den andre og teste tungt artilleri ute i skogen den tredje.

Best i test

Før Forsvarsmateriell går til innkjøp av materiell og utstyr til Forsvaret, gjennomføres det der det er nødvendig en rekke tester. Da Hæren eksempelvis skulle ha nytt artilleri, var det Tone og hennes kolleger som fikk oppdraget med å finne det beste på markedet.

- Vi har en lang rekke krav til materiellet, eksempelvis til ildkraft, mobilitet og operativ ytelse i ulike miljø. Vår jobb er å finne frem til det utstyret som best svarer til de kravene brukerne har, og da må kandidatene testes under realistiske forhold.

Utstyr som skal leveres til Forsvarset har et vidt spenn, og ulike forhold gjør at man nesten aldri kan bruke de samme metodene to ganger. Ofte skreddersyr vi måleoppsett og utstyr til hvert spesifikke oppdrag. Det gjør at man i tillegg til utdannelsen også må bruke kreativitet for å få frem gode testresultater. Det er blant annet denne kombinasjonen som gjør jobben så spennende.

- Akkurat nå jobber jeg med å innhente data som skal brukes i utvikling av nytt kampluftvern til Forsvaret. I tett samarbeid med leverandøren innhenter vi blant annet vibrasjonsdata, som skal danne grunnlag for hvordan komponentene i systemet sikres mot støt og vibrasjoner.

Det er et stort ansvar, og riktige innhentede data er kritisk for at materiellet Forsvarsmateriell kjøper skal fungere. Så for at testene skal kunne gjennomføres på best mulig måte, disponerer avdelingen egne testfasiliteter. Blant annet arbeider Tone med å utføre tester i avdelingens klimakammer, som kan gjenskape temperaturer fra – 46 til + 70°C.

- Klimakammeret er viktig når vi skal teste ytelse. Noe som presterer bra i plussgrader, kan slutte helt å fungere når gradestokken kryper ned mot ekstreme temperaturer. For eksempel har vi avdekket at pansrede dører på en vogn ikke lot seg åpne, fordi oljen i løftesylinderne ble for tykk når det var kaldt. Det er fint å kunne påvise slike feil tidlig i en anskaffelse, i stedet for at brukeren får uheldige problemer ute på skarpe oppdrag når utstyret er tatt i bruk.

Test- og verifikasjonsavdelingen i Forsvarsmateriell jobber nesten utelukkende med tester under realistiske forhold i felt, og laboratoriet kan like gjerne være en stridsvogn som sitter fast i et gjørmehull, som en kontorkontainer spesiallaget for skyting med tunge maskingevær. Det gir uttrykket «best i test» en ny dimensjon.

Variasjon som kilde til trivsel

Jobben til Tone Nybø og hennes kolleger i Elverum er ikke bare langt fra ordinær, men også svært variert.

- Det jeg virkelig trives med er å få jobbe med høyteknologi og samtidig ha et praktisk yrke. I et typisk prosjekt har vi to uker med forarbeid der vi setter oss inn i en ny teknologi, nye krav, forbereder måleteknisk utrustning og skreddersyr et nytt testopplegg basert på standarder. Deretter kommer selve gjennomføringen hvor vi tester materiellet sammen med brukere fra Forsvaret. Da snakker vi gjerne om å være ute i et skytefelt eller ute i skogen. Til slutt følger arbeid med rapportering og analyse. Det er mye denne variasjonen som gjør at jeg liker jobben så godt.

Tone er selv maskiningeniør fra Høgskolen i Oslo og har tidligere jobbet i Forsvaret. Militær bakgrunn er imidlertid ikke et krav for å jobbe i Forsvarsmateriell.

- I testavdelingen jobber det flere sivile enn militære. De fleste er ingeniører, både med master og bachelorgrad, blant annet innen kybernetikk, elektronikk, programmering og maskin.

Noen av Tones kolleger er måleteknikere mens andre er testledere som planlegger tester og setter seg inn i krav. Det betyr også tett dialog med brukerne og prosjektledere.

- Det som er fint er at vi jobber mye i team på tvers av ulike fagfelt og lærer mye av hverandre. Siden vi jobber så tett sammen blir vi veldig godt kjent og hjelper hverandre så godt vi kan. Det er litt av grunnen til at jeg blir her, det gode samholdet og at jeg aldri blir utlært, det er stadig noe nytt å oppdage.

En viktig jobb

I tillegg til variasjonen, setter Tone pris på viktigheten av den jobben hun og hennes kolleger utfører.

- Jeg føler at jobben min er viktig på flere plan. For det første skal vi jo forvalte skattepenger på en god måte, ved å kjøpe inn riktig utstyr og unngå kostbare materielloppgraderinger. Vi skal også ta hensyn til brukerne, med å gi dem tidsriktig materiell og sørge for at de har gode forutsetninger til å gjøre jobben sin. Sist men ikke minst er vi med på å bidra til – og opprettholde Norges forsvarsevne. Vi blir kanskje minnet ekstra på det i lys av koronakrisen. Vi har mye som er verdt å ta vare på.
 

Tekst: Hans Petter Stub

TOPP 3 jus

 1. Politiet
 2. Wikborg Rein
 3. Utenriksdepartementet

Bransjebeste

 1. Wikborg Rein

Klatrere jus

 1. Justisdepartementet, øvrige avdelinger
 2. PwC
 3. Haavind
 4. Hydro
 5. Bull & Co

Årets Nykommere & Utfordrere jus

Rangeringen jus

 1. Politiet
 2. Wikborg Rein
 3. Utenriksdepartementet
 4. Høyesterett
 5. Thommessen
 6. Justisdepartementet, øvrige avdelinger
 7. Økokrim
 8. Tingrettene
 9. Wiersholm
 10. Regjeringsadvokaten
 11. Justisdepartementet, lovavdelingen
 12. BAHR
 13. SANDS
 14. Simonsen Vogt Wiig
 15. Schjødt
 16. Arntzen de Besche
 17. PwC (PricewaterhouseCoopers)
 18. Haavind
 19. Deloitte
 20. Hjort
 21. Sivilombudsmannen
 22. Selmer
 23. Statsadvokatembetene
 24. Kluge
 25. Aker Solutions
 26. Arbeids- og sosialdepartementet
 27. Finansdepartementet
 28. Hydro
 29. Juridisk fakultet, UiO
 30. Bull & Co
 31. McKinsey & Company
 32. DLA Piper Norway
 33. Konkurransetilsynet
 34. Finanstilsynet
 35. Kommuneadvokaten i Oslo
 36. Grette
 37. KPMG
 38. Juridisk fakultet, UiB
 39. Gard

TOPP 3 økonomi

 1. Norges Bank
Se hele listen

TOPP 3 ingeniør

 1. Multiconsult
Se hele listen

TOPP 3 IT

 1. Google
 2. Microsoft
Se hele listen

TOPP 3 humaniora

 1. Oslo Kommune
 2. NRK
 3. Utenriksdepartementet
Se hele listen

TOPP 3 helse

 1. Helse Sør-Øst
 2. Helse Vest
 3. Helse Midt- Norge
Se hele listen