Velg studieretning:
Topplister arrow_right

Å jobbe sammen på tvers av avdelinger og fagdisipliner gjør oss til bedre rådgivere

Tone og Nora Marie

Selv om det ikke er lenge siden Tone Sørfonn Moe og Nora Marie Ulltveit-Moe Eikenæs studerte jus, har de på kort tid blitt helt sentrale i bærekraftsteamet i Selmer – et team som er satt sammen av medarbeidere med helt ulik spisskompetanse.

Tone startet som advokatfullmektig i Selmer i 2018 etter jus – og europastudier i Bergen, med LLM på internasjonal rett. Hun er i dag fortsatt advokatfullmektig og nestleder av Selmers bærekraftsteam. Nora startet som fullmektig i Selmer i 2020 etter å ha fullført jusstudiene i Oslo – med en masteroppgave om bærekraft. I dag er hun fagansvarlig i Selmers bærekraftteam. I Selmer er både Tone og Nora tilknyttet energiavdelingen.

I løpet av veldig kort tid har det vært en rivende utvikling på forpliktende bærekraftslovgivning, ifølge de begge.

- I desember 2021 ble lov om bærekraftig finans vedtatt av Stortinget. Åpenhetsloven – som regulerer den sosiale dimensjonen av bærekraft – trer i kraft allerede sommeren 2022. Det betyr at næringslivet nå møter nye og lovfestede krav om hvordan bærekraft må integreres i alle deler av virksomheten.

- Vår jobb er å forberede næringslivet på hva som kreves av dem, og bistå med å danne grunnlaget for beste praksis, legger Tone til.

Samarbeid på tvers

I Selmer er bærekraft et eget kompetanseområde som går på tvers av avdelinger og fagdisipliner. Det innebærer at teammedlemmene har spisskompetanse innen ulike felt, som eksempelvis compliance, finansiering og kapitalmarkeder, fornybar energi og eiendom.

Hvordan bærekraftsteamet er satt sammen, er illustrerende for hvordan Selmer de seneste årene har jobbet bevisst med å sette sammen team på tvers av juridiske fagområder, avdelinger, senioritet og profesjon.

- Når kompleksiteten i problemstillinger øker, etterspør kundene våre bredere og dypere kompetanse enn det én enkelt advokat kan tilby. Å jobbe med kollegaer som spesialiserer seg innen helt andre fagområder enn deg selv, gjør også at arbeidshverdagen blir mer spennende, sier Nora.


- Selmer har tatt et bevisst valg på å fokusere på hele bærekraftsdimensjonen tidlig. Vi tror nemlig at silotenkning ikke gagner våre klienter i det lange løp. Vi må se det grønne skiftet i lys av både sosiale krav og det forretningsetiske, legger Tone til.

I Selmer slipper du til tidlig

Til tross for at det er relativt kort tid siden Tone og Nora studerte jus, har de to vært synlige både internt i Selmer, men også på eksterne arenaer. Tone stod i sommer på scenen til Selmers samarbeidspartner UN Global Compact under Arendalsuka. Der holdt hun en presentasjon om Åpenhetsloven sammen med mentor Liv Monica Stubholt og kollega Stian Berger Røsland. Rett før jul gjestet hun podcasten Polypod fra Polyteknisk Forening, der hun snakket om sitt favorittema; regelverksutvikling for bærekraft. Nora skrev nylig en kronikk i E24 om ESG og menneskerettigheter og er blitt en ettertraktet sparringspartner og foredragsholder om det nye klassifiseringssystemet for bærekraftige aktiviteter; EU taksonomien.

I desember 2021 holdt de to et webinar om bærekraftslovgivning for over 150 deltakere.

- I Selmer er det rom for å si fra og trygt å utfordre. Det må til for at vi skal bli gode rådgivere, avslutter Nora.

TOPP 3 jus

 1. Politiet
 2. Tingrettene
 3. Utenriksdepartementet

Klatrere jus

 1. Hydro
 2. Deloitte
 3. Simonsen Vogt Wiig

Rangeringen jus

 1. Politiet
 2. Tingrettene
 3. Utenriksdepartementet
 4. Økokrim
 5. Arbeids- og sosialdepartementet
 6. Sivilombudsmannen
 7. Justisdepartementet, lovavdelingen
 8. Regjeringsadvokaten
 9. Justisdepartementet, øvrige avdelinger
 10. Kommuneadvokaten i Oslo
 11. Hydro
 12. Statsadvokatembetene
 13. Aker Solutions
 14. Deloitte
 15. Høyesterett
 16. Hjort
 17. SANDS
 18. Simonsen Vogt Wiig
 19. Wiersholm
 20. Thommessen
 21. Finanstilsynet
 22. PwC (PricewaterhouseCoopers)
 23. Kluge
 24. Wikborg Rein
 25. Finansdepartementet
 26. Juridisk fakultet, UiO
 27. Konkurransetilsynet
 28. KPMG
 29. BAHR
 30. McKinsey & Company
 31. Haavind
 32. Bull & Co
 33. DLA Piper Norway
 34. Juridisk fakultet, UiB
 35. Schjødt
 36. Arntzen de Besche
 37. Grette
 38. Gard
 39. Selmer

TOPP 3 økonomi

 1. DNB
 2. Innovasjon Norge
 3. Google
Se hele listen

TOPP 3 ingeniør

 1. Multiconsult
Se hele listen

TOPP 3 IT

 1. Google
 2. Microsoft
Se hele listen

TOPP 3 humaniora

 1. Kunnskapsdepartementet
 2. NRK
 3. Barne-likestillings og inkl.dep
Se hele listen

TOPP 3 helse

 1. Helse Sør-Øst
 2. Helsedirektoratet
 3. Folkehelseinstituttet
Se hele listen