Velg studieretning:
Topplister arrow_right

Men hva vil du egentlig bli når du blir stor?

Ali, Oscar og Dina (Alle foto: Line Slotnæs)

Det er ikke like lett å vite hva du egentlig vil jobbe med når du er ferdig med studiene. Da er det godt å jobbe et sted der du har rom til å utforske et vell av muligheter.

- Jeg trodde jeg var en skikkelig fagmann som ville jobbe med tall og komplekse beregninger, forteller Ali Yasar Øzbal. Nå som jeg har jobbet noen år viser det seg at det er mennesker og kunder jeg synes er mest spennende. Derfor har jeg sammen med lederen min staket ut en kurs mot å bli prosjektleder.

- Utviklingssamtalene våre er veldig nyttige i så måte, legger Dina Sofie Eggum til, og de følges opp på en god måte gjennom året, blant annet med halvårlige oppfølgingssamtaler. Det er mange ulike karriereveier vi kan velge mellom, med et tilpasset opplegg til hver av dem.

Også for nyansatte er det etablerte rammer for kursing og utvikling.

- Vi har blant annet to kursdager spesielt viet nyansatte, forteller Oscar Jacobsen, der vi går gjennom alt fra etikk og karriereveier til normene i selskapet. I tillegg får man en fadder og en faglig mentor som har et spesielt ansvar for å følge deg opp. Nå er det jo sånn at det er utrolig lett å spørre hvem det måtte være her i selskapet, men en fadder gjør det ekstra enkelt å spørre om ting man lurer på.

- Og kan ikke fadderen svare, så er min erfaring at de er veldig gode til å peke ut noen andre som kan svare, skyter Ali inn.

Det er dog ikke bare karrieren man kan utvikle i Norconsult, men også ens egne ideer.

- The Edge er et initiativ vi har som vektlegger innovasjon og utvikling, forteller Dina. Med det programmet kan du få tid til å utvikle dine egne ideer. Vi har også et Såkornfond internt der man kan søke om startkapital til utvalgte ideer. Så dersom du mot formodning ikke finner en karrierevei som passer deg her i Norconsult, så er det muligheter for å skape den selv.

Å lære av prosjektene
Den største læringen får man som oftest ved å jobbe i prosjekter og bruke faget sitt i praksis. Med det store spennet av prosjekter og fagområder Norconsult har, er det mye man kan lære.

- Jeg er nå assisterende entrepriseleder for en av de store entreprisene på prosjektet «Utbygging Drammen-Kobbervikdalen», forteller Dina, et svært jernbaneprosjekt i Drammen. Det er et enormt prosjekt både med tanke på antall ansatte som er involvert, budsjettet og varigheten. Det er spesielt spennende for meg som jobber med BIM, siden vi kjører prosjektet heldigitalt – noe som er nytt for denne type samferdselsprosjekter.

- Det mest spennende og lærerike prosjektet jeg har vært på er VEAS renseanlegg, der jeg har vært fagansvarlig, legger Ali til. Særlig kommunikasjonen med kunden og entreprenøren har jeg lært mye av. Vi har jo ulike perspektiver, men samtidig samme mål, og det har det vært interessant å jobbe med å forstå og forene.

Oscar har en utviklingsrolle innen elektro og samferdsel, og jobber med å utvikle verktøy og metodikk Norconsult bruker.

- Vi er for tiden med på rehabiliteringen av Bragernestunellen i Drammen. Det som er spesielt faglig utfordrende er å ta steingammel dokumentasjon på eksisterende anlegg og få det inn i en ny, beriket modell med mye mer data enn man hadde i gamledager.

Et arbeidsmiljø der du blir savnet
Det er ikke bare fag, fag og atter fag som er i søkelyset hos Norconsult. Man skal også ha rom for å utfolde seg som menneske.

- Jeg digger kollegene mine, forteller Ali, og benytter mange av mulighetene som finnes til å være sammen, alt fra sommerturer med klatrelaget, kajakklaget og fotball. Jeg er jo en ung fyr som bor i Moss, og henger meg derfor på det jeg kan av ting som skjer inne i Oslo.

- Det jeg synes er fint med miljøet her, legger Dina til, er at vi får tillit til å løse oppgavene våre og legge opp arbeidshverdagen slik vi selv mener er best. Har du lyst til å gå ut og ta en kaffepause, eller en is, så er det bare å gjøre det. Men, samtidig som ingen kontrollerer deg, så er det kolleger som savner deg, selv når du bare er borte en liten stund, og det synes jeg er veldig koselig.

TOPP 3 ingeniør

 1. Multiconsult

Klatrere ingeniør

 1. Aker BP
 2. McKinsey
 3. Aker Solutions

Rangeringen ingeniør

 1. Multiconsult
 2. Sintef
 3. Aker Solutions
 4. Sweco
 5. Innovasjon Norge
 6. Rambøll
 7. Aker BP
 8. Forsvaret
 9. Veidekke
 10. Asplan Viak
 11. Statens vegvesen
 12. Google
 13. DNV GL
 14. NVE
 15. Forsvarets forskningsinstitutt
 16. Tine
 17. Hydro
 18. Helsedirektoratet
 19. Bane NOR
 20. Statnett
 21. Forsvarsbygg
 22. Microsoft
 23. Rolls-Royce
 24. ConocoPhillips Norge
 25. Lundin Norway
 26. Olje- og Energidepartementet
 27. Yara
 28. Subsea 7
 29. Odfjell Drilling
 30. Norad
 31. McKinsey & Company
 32. Jotun
 33. OBOS
 34. Kongsberg Automotive
 35. Oceaneering
 36. Utenriksdepartementet
 37. TechnipFMC
 38. Boston Consulting Group (BCG)

TOPP 3 økonomi

 1. DNB
 2. Innovasjon Norge
 3. Google
Se hele listen

TOPP 3 IT

 1. Google
 2. Microsoft
Se hele listen

TOPP 3 jus

 1. Politiet
 2. Tingrettene
 3. Utenriksdepartementet
Se hele listen

TOPP 3 humaniora

 1. Kunnskapsdepartementet
 2. NRK
 3. Barne-likestillings og inkl.dep
Se hele listen

TOPP 3 helse

 1. Helse Sør-Øst
 2. Helsedirektoratet
 3. Folkehelseinstituttet
Se hele listen