Velg studieretning:
Topplister arrow_right

Slik gjør Yara bærekraft til en sentral del av driften

Bernhard Mauritz Stormyr og Aino Vilkki Alle foto: Line Slotnæs

Hva er nøkkelen til å gjøre bærekraft til en integrert del av forretningsdriften? Å gjøre temaet til en del av beslutningsprosessen er et godt sted å starte.

Tiden da bærekraft handlet om festtaler er forbi, i alle fall hos Yara. Der er temaet del av alt fra strategiprosessen til risikovurderinger og forretningsplanleggingen.

- Beslutninger som tas må vurderes ut ifra hvordan det påvirker bærekraft – for både oss og samfunnet, forteller Bernhard Stormyr, som er VP Sustainability Governance.

Bernhard har hatt ordet sustainability i tittelen sin siden 2015, som vitner om at Yara var tidlig ute med å sette temaet ordentlig på dagsorden.

- Vi jobbet jo med bærekraft før det også, fortsetter Bernhard, gjennom alt fra HMS, etiske retningslinjer og compliance. Men i 2015 gjorde vi et løft, da bærekraft ble en integrert del av strategiavdelingen og etter hvert finansavdelingen. Det er viktig at bærekraft ikke bare er noe det rapporteres på, men at man også fatter beslutninger på basis av det.

Plasseringen i finansavdelingen til tross, bærekraft anses som viktig på tvers av hele selskapet.

- Jeg opplever at vi har en veldig sterk kultur rundt bærekraft, sier Aino Vilkki, som begynte som Finance Graduate i Yara i august. Jeg jobber for tiden med EUs Taxonomy – som klassifiserer investeringer etter hvor miljømessig bærekraftige de er. Jeg fryktet litt at folk jeg kontaktet i selskapet ville se på meg som en plageånd som kom med nok en regulering – men sånn er det absolutt ikke. At toppledelsen har flagget bærekraft såpass høyt har gjort mye for hvor viktig temaet vurderes som.

Yara har mål innen tre områder, nemlig people, planet og prosperity – og bærekraft er del av alle tre dimensjoner.

Et ikke-eksisterende dilemma
Det er en gjengs misoppfatning at bærekraft og økonomisk gevinst er to motsetninger som må veies opp mot hverandre. Slik ser man ikke nødvendigvis på det i Yara.

- For oss er det ikke en avveining, forteller Bernhard. Vi kan ikke ha et kortsiktig tunnelsyn på hvordan verdier skapes – verken for aksjonærer eller samfunnet. Dersom vi ikke tar hensyn til vår langsiktige bærekraft, så kan det være at vi klarer å skape finansielle verdier på kort sikt, men på mellomlang og lang sikt risikerer vi å ødelegge egen verdiskaping.

- Et eksempel som for noen kanskje er kontraintuitivt, fortsetter Aino, er at vi selger teknologi til bønder som gjør at de bruker mindre gjødsel – som tross alt er vårt hovedprodukt. Men jobben vår er ikke bare å selge så mye mineralgjødsel som mulig, men snarere sørge for at bønder kan blir mer lønnsomme takket være våre produkter og tjenester, og dessuten redusere mulig risiko for miljøet.

Å brødfø en voksende befolkning
Yaras store mål er å brødfø en voksende befolkning, og det på en bærekraftig måte. Selv fra hovedkontoret på Skøyen, oppleves dette målet som nært og ekte.

- Ofte kan sånne store og hårete mål bli litt abstrakte, sier Aino, men for meg er målet til Yara veldig nære hjertet mitt, og alle andre jeg møter i selskapet. Med bedre bruk av mineralgjødsel kan vi forhindre at stadig mer regnskog hugges ned for å dyrke jorden. Vi spiller sånn sett en viktig i å brødfø verdens voksende befolkning på en bærekraftig måte.

- De fleste har vel hørt historien om de to steinarbeiderne, der den ene bærer stein og den andre bygger en katedral, legger Bernhard til. Sånn er det litt hos oss. Jeg husker godt et eksempel fra da daværende statsminister Jens Stoltenberg besøkte et produksjonsanlegg i Porsgrunn og en medarbeider kom forbi – støvete i ansiktet og med verktøy over skulderen. Stoltenberg spurte hva man jobbet med. Han kunne jo svart noe rundt produksjonsprosessen eller verktøyet han jobbet med. Men neida, han svarte «Jeg hjelper med å skaffe verden mat».

Fra hovedkontoret på Skøyen

TOPP 3 økonomi

 1. DNB
 2. Innovasjon Norge
 3. Google

Bransjebeste

 1. DNB
 2. McKinsey & Company
 3. Schibsted
 4. NorgesGruppen
 5. PwC

Klatrere økonomi

 1. Schibsted Media Group
 2. Sopra Steria
 3. Aker BP
 4. Jotun
 5. Ringnes
 6. Danske Bank

Rangeringen økonomi

 1. DNB
 2. Innovasjon Norge
 3. Google
 4. Forsvaret
 5. Sparebank 1
 6. Aker Solutions
 7. Utenriksdepartementet
 8. PwC (PricewaterhouseCoopers)
 9. Microsoft
 10. Schibsted Media Group
 11. Tine
 12. Deloitte
 13. NAV
 14. McKinsey & Company
 15. Sopra Steria
 16. Finansdepartementet
 17. KPMG
 18. L'Oréal Group
 19. Aker BP
 20. Coca-Cola European Partners Norge
 21. IKEA
 22. Visma
 23. Helsedirektoratet
 24. Statkraft
 25. Boston Consulting Group (BCG)
 26. Finanstilsynet
 27. Nordea
 28. SAS
 29. Jotun
 30. Nordic Choice Hotels
 31. Danske Bank
 32. Telenor
 33. Hydro
 34. Pareto Gruppen
 35. Ringnes
 36. Rolls-Royce
 37. Handelsbanken
 38. Reitangruppen
 39. Statens vegvesen

TOPP 3 ingeniør

 1. Multiconsult
Se hele listen

TOPP 3 IT

 1. Google
 2. Microsoft
Se hele listen

TOPP 3 jus

 1. Politiet
 2. Tingrettene
 3. Utenriksdepartementet
Se hele listen

TOPP 3 humaniora

 1. Kunnskapsdepartementet
 2. NRK
 3. Barne-likestillings og inkl.dep
Se hele listen

TOPP 3 helse

 1. Helse Sør-Øst
 2. Helsedirektoratet
 3. Folkehelseinstituttet
Se hele listen