Velg studieretning:
Topplister arrow_right

De sjekker staten for deg

Iuliana, Joachim og Eirik All foto: Malin Thorsen

Gjør regjeringen og statsforvaltningen jobben sin slik de folkevalgte på Stortinget har bestemt? Det er Iuliana, Joachim, Eirik og resten av Riksrevisjonens oppgave å undersøke.

Joachim er utdannet statsviter med fordypning i offentlig politikk og forvaltning. Han har alltid hatt et ønske om å forbedre offentlig sektor. Det gjorde Riksrevisjonen til et naturlig valg.

- Jeg kommer ikke på et sted hvor du får bedre overblikk over offentlig politikk og forvaltning enn her, sier Joachim.

Riksrevisjonen rapporterer jevnlig til Stortinget om hvordan forvaltningen kan forbedre seg.

- Jeg opplever at jeg kan gjøre en forskjell og at samfunnsoppdraget er viktig, fortsetter han.

Eirik, siviløkonom med spesialisering i samfunnsøkonomi, liker best å utrede interessante problemstillinger og analysere mye data.

Eirik

- Hvis du har metodekompetanse og er glad i å arbeide med statistikk, sier Eirik, er Riksrevisjonen riktig sted. Vi har tilgang til svært mye data som gir innblikk i mange ulike sektorer med betydning for samfunnet.

Iuliana har studert regnskap og revisjon. Under studiene ble hun kjent med Riksrevisjonen, og forsto da at en samfunnsnyttig jobb var viktig for henne.

- Jeg tenkte først at det sikkert er veldig vanskelig å få jobb i Riksrevisjonen, forteller Iuliana, og at jeg hadde for lite erfaring. Det var heldigvis ikke tilfelle.»

Stort spenn
I 2020 publiserte Riksrevisjonen en rekke undersøkelser som fikk mye oppmerksomhet, blant annet om datasikkerhet i helsesektoren, Equinors utenlandsinvesteringer, Norges oppfølging av FNs bærekraftsmål, sikring av statlige veier, om barnevernet og om kvotesystemet i kyst- og havfisket.

- Jeg blir ikke lei av denne jobben, forteller Eirik. Det er lange prosjektløp, men om ett år jobber du kanskje med en helt annen problemstilling og innenfor en annen sektor enn du har gjort før. Selv har jeg jobbet med oljeaktivitet, IT-sikkerhet, energi og samferdsel.

- Jeg har jobbet med nærings- og fiskeripolitikk og styring av IT-prosjekter i helsesektoren, legger Joachim til. Arbeidet er mye mer variert enn jeg trodde.

Joachim

Riksrevisjonen jobber også med regnskapsrevisjon, der Iuliana jobber. Er regnskapene til alle departementer og deres underliggende tilsyn, direktorater og virksomheter korrekt avgitt? Dette kalles finansiell revisjon - selve grunnmuren i Riksrevisjonens arbeid. I tillegg består arbeidet av såkalt etterlevelsesrevisjon.

- I regnskapsrevisjon jobber vi mest i team, men også noe selvstendig, forteller Iuliana.

Tilrettelagt for kompetanseutvikling
I Riksrevisjonen er det et mål at ansatte skal få utvikle seg. Som nyansatt følger man et toårig opplæringsprogram. I tillegg settes det av 35 timer årlig til kompetanseutvikling, kurs og seminarer. Man kan søke om studiestipend og det er mulig å hospitere hos andre virksomheter og jobbe internasjonalt.

Eirik og Joachim har blant annet fått opplæring i programmering og behandling av statistikk. Intervjuteknikk, hvordan designe en spørreundersøkelse og analyse av dokumenter lærer man også.

- Man lærer litt om alt og alt om litt og blir så godt som ekspert på temaet en jobber med, før man går over til noe helt nytt, forteller Joachim.

- Å jobbe i Riksrevisjonen er ikke bare en fast oppgave, fortsetter Iuliana. Variasjonene er stor. Du får alltid mulighet til å lære mer, utvikle deg og bidra til et viktig samfunnsoppdrag. Selv synes jeg muligheten for studiestipend er forlokkende.

Iuliana

Arbeidsmiljø og trivsel
Det er et godt miljø i Riksrevisjonen, og kanskje spesielt for de unge medarbeiderne. Vanligvis arrangeres det blant annet julebord og sommerfester. Videre er det mulig å bli med på fotball eller innebandy i idrettslaget, benytte Riksrevisjonens eget treningsrom, og delta på sosiale arrangementer i regi av Riksrevisjonens velferdsutvalg.

- Det er mange sosiale tilbud og et veldig godt arbeidsmiljø her, forteller Joachim. For å trives her er det sikkert en fordel at du er analytisk anlagt, samfunnsinteressert og liker å jobbe med kompliserte problemstillinger.

- Dessuten er det viktig å være fleksibel og ha et kritisk blikk. VI skal tross alt sjekke at staten gjør jobben sin, avslutter Iuliana.

TOPP 3 økonomi

 1. DNB
 2. Innovasjon Norge
 3. Google

Bransjebeste

 1. DNB
 2. McKinsey & Company
 3. Schibsted
 4. NorgesGruppen
 5. PwC

Klatrere økonomi

 1. Schibsted Media Group
 2. Sopra Steria
 3. Aker BP
 4. Jotun
 5. Ringnes
 6. Danske Bank

Rangeringen økonomi

 1. DNB
 2. Innovasjon Norge
 3. Google
 4. Forsvaret
 5. Sparebank 1
 6. Aker Solutions
 7. Utenriksdepartementet
 8. PwC (PricewaterhouseCoopers)
 9. Microsoft
 10. Schibsted Media Group
 11. Tine
 12. Deloitte
 13. NAV
 14. McKinsey & Company
 15. Sopra Steria
 16. Finansdepartementet
 17. KPMG
 18. L'Oréal Group
 19. Aker BP
 20. Coca-Cola European Partners Norge
 21. IKEA
 22. Visma
 23. Helsedirektoratet
 24. Statkraft
 25. Boston Consulting Group (BCG)
 26. Finanstilsynet
 27. Nordea
 28. SAS
 29. Jotun
 30. Nordic Choice Hotels
 31. Danske Bank
 32. Telenor
 33. Hydro
 34. Pareto Gruppen
 35. Ringnes
 36. Rolls-Royce
 37. Handelsbanken
 38. Reitangruppen
 39. Statens vegvesen

TOPP 3 ingeniør

 1. Multiconsult
Se hele listen

TOPP 3 IT

 1. Google
 2. Microsoft
Se hele listen

TOPP 3 jus

 1. Politiet
 2. Tingrettene
 3. Utenriksdepartementet
Se hele listen

TOPP 3 humaniora

 1. Kunnskapsdepartementet
 2. NRK
 3. Barne-likestillings og inkl.dep
Se hele listen

TOPP 3 helse

 1. Helse Sør-Øst
 2. Helsedirektoratet
 3. Folkehelseinstituttet
Se hele listen