Velg studieretning:
Topplister arrow_right

4 fordeler og 1 ulempe med å være akkurat passe store.

Associate, Cecilie Due Lind og Managing partner, Hans Ragnar Berg

Å jobbe i en akkurat passe stor virksomhet har sine klare fordeler, gitt at du liker godt samhold, variasjon og ikke er i overkant opptatt av system.
 

Fordel 1: Godt samhold

Cecilie gikk ut fra studier på NHH i fjor, og har nå jobbet ett år ved RSMs kontor i Oslo. Hun var en av 18 nyutdannede som begynte i RSM i fjor høst.

- Vi var flere som begynte samtidig her i Oslo, men ikke flere enn at vi har blitt en sammensveiset gjeng, forteller Cecilie.

- I høst startet det 30 nyutdannede i RSM, fordelt på flere av våre kontorer, legger Hans Ragnar til. Jeg gir meg selv to runder på å lære alles fornavn, og så langt har jeg klart det fint. Å vite hva noen heter handler om å vise det jeg kaller hverdagsoppmerksomhet. Vi skal ta godt vare på alle som begynner hos oss.
 

Fordel 2: Variasjon

I sitt første år har Cecilie jobbet med et svært bredt spekter av kunder i vidt ulike bransjer.

- Jeg har jobbet på store kunder der vi har vært åtte personer i teamet, fortsetter Cecilie, og små kunder der jeg har gjennomført nesten hele revisjon alene, naturligvis med tett oppfølging fra ansvarlig partner. Å prøve mye forskjellig i starten av karrieren er helt topp, da jeg ikke helt vet hva jeg foretrekker ennå.

- Det er et viktig poeng for oss at alle ansatte skal bli hørt når det gjelder egne preferanser, skyter Hans Ragnar inn, både når det gjelder ansvar, kunder og fagområder, men også deres individuelle kompetanseplan og karriereutvikling. Derfor er mange varierte oppdrag i starten helt ideelt, slik at Cecilie og andre får en forståelse for retningen de ønsker å utvikle seg i.
 

Fordel 3: Rom for individet

En annen fordel med å være et passe stort selskap, er at man har rom for flere typer mennesker enn i små virksomheter.

- Med vår størrelse har vi muligheten til å gi rom til ulike personligheter og kompetanser, fortsetter Hans Ragnar. Et eksempel er at vi ansatte en CFO med tung teknologikompetanse. Takket være vår allerede faglig gode økonomiavdeling, hadde vi mulighet til å ansette en CFO som hadde kompetanse ut over det tradisjonelle.

Takket være dette mulighetsrommet, ble det også for noen år siden ansatt en kollega i markedsavdelingen som hadde bakgrunn fra tv-produksjon i NRK. Det var til stor nytte med da alle kurs og seminarer plutselig måtte over på digitale flater.
 

Fordel 4: Man blir bedre kjent

En siste fordel med å være akkurat passe store, er at man kjenner hverandre hakket bedre enn i større virksomheter. Vi tok en uhøytidelig test, for å se hvor godt Cecilie og Hans Ragnar kjenner hverandre.

Vi ba først Cecilie beskriver Hans Ragnar.

- Som person er han oppriktig interessert i å bli kjent med deg og slå av en prat med alle. Ellers vet jeg at han har drevet med hopp som yngre, bor på Fornebu og har to barn. Men hva kona jobber med, nei det vet jeg faktisk ikke.

Så gikk turen til Hans Ragnar.

- Først må jeg si at jeg synes det er veldig synd at Corona har ført til at jeg ikke har blitt like godt kjent med alle ansatte som jeg har ønsket. Men én ting jeg vet, er at det er en familiemessig kobling mellom deg og en av våre partnere i Arendal, uten at jeg i farten husker helt hva slags.

Denne antagelsen viste seg å stemme, da denne partneren er faren til samboeren til broren til Cecilie. Å få med seg så løse koblinger er ikke verst.
 

Ulempe 1: Sånn gjør vi det her, og det har vi alltid gjort

Jo større en virksomhet er, jo mer struktur og system finnes det. Heldigvis er ikke RSM større enn at de styrer unna det mest omfattende.

- Jeg vil si at en ulempe vi slipper her i RSM, er et system som funker 100 % på alle områder, sier Hans Ragnar. Det høres kanskje litt rart ut – revisorer som vi er, men det er noe bra vet at vi ikke er et evig stort maskineri der alt er lagt opp og strømlinjeformet.

- Fordelen med det, er at det er lov å avvike litt fra det som er den antatte normen, legger Cecilie til. Det er mer rom for å følge den planen du selv ønsker, ikke bare det løpet systemet har lagt for deg. Dessuten er det større muligheter for å påvirke selskapet når ikke alt er predefinert, og det er jo spennende.

TOPP 3 økonomi

 1. Innovasjon Norge
 2. Google

Bransjebeste

 1. McKinsey & Company
 2. Schibsted
 3. NorgesGruppen
 4. PwC

Klatrere økonomi

 1. Schibsted Media Group
 2. Aker BP
 3. Jotun
 4. Ringnes
 5. Danske Bank

Rangeringen økonomi

 1. Innovasjon Norge
 2. Google
 3. Forsvaret
 4. Sparebank 1
 5. Norges Bank
 6. Aker Solutions
 7. Utenriksdepartementet
 8. PwC (PricewaterhouseCoopers)
 9. Microsoft
 10. Schibsted Media Group
 11. Tine
 12. Deloitte
 13. NAV
 14. McKinsey & Company
 15. Finansdepartementet
 16. KPMG
 17. L'Oréal Group
 18. Aker BP
 19. Coca-Cola European Partners Norge
 20. IKEA
 21. Visma
 22. Helsedirektoratet
 23. Statkraft
 24. Boston Consulting Group (BCG)
 25. Finanstilsynet
 26. Nordea
 27. SAS
 28. Jotun
 29. Nordic Choice Hotels
 30. Danske Bank
 31. Telenor
 32. Hydro
 33. Pareto Gruppen
 34. Ringnes
 35. Rolls-Royce
 36. Handelsbanken
 37. Reitangruppen
 38. Statens vegvesen

TOPP 3 ingeniør

 1. Multiconsult
Se hele listen

TOPP 3 IT

 1. Google
 2. Microsoft
Se hele listen

TOPP 3 jus

 1. Politiet
 2. Tingrettene
 3. Utenriksdepartementet
Se hele listen

TOPP 3 humaniora

 1. Kunnskapsdepartementet
 2. NRK
 3. Barne-likestillings og inkl.dep
Se hele listen

TOPP 3 helse

 1. Helse Sør-Øst
 2. Helsedirektoratet
 3. Folkehelseinstituttet
Se hele listen