Velg studieretning:
Topplister arrow_right

IKT-teknologi på alle fronter hos Forsvarsmateriell

- Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg i løpet av mine mer enn fem år i Forsvarsmateriell ikke har hatt eneste kjedelig dag, sier overingeniør Omar Ilyas.

De som skal forsvare landet vårt fortjener den beste utrustningen og den fremste teknologien når de er ute på oppdrag for Forsvaret. Overingeniør Omar Ilyas jobber i Forsvarsmateriell - som anskaffer alt materiell til Forsvaret.

Det er ikke ute i skogen foran en CV9030 på Rena du vanligvis treffer Omar Ilyas. Hvorfor han likevel står her på bildet over, kommer vi tilbake til.

Omar (39) er overingeniør og har operativ bakgrunn fra Forsvaret, både i Jegerbataljonen og Telemark bataljon. Han har også erfaring fra operasjoner i utlandet. Hans tidligere militære erfaring kommer godt med i hans nåværende jobb i Forsvarsmateriell.

- Jeg jobber blant annet med å tilføre landmateriell som våre soldater skal bruke i fredstid, krise og krig i Norge, i tillegg til trening og operasjoner i utlandet. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med Hæren, Heimevernet og andre fageksperter i Forsvarsmateriell.

- Jeg har selv vært soldat på bakken, og bruker min operative erfaring aktivt i jobben. Dermed er jeg også svært bevisst mitt ansvar. Vi må tenke på alt fra å ha riktig panserbeskyttelse, sikre god mobilitet og sørge for gode kommando og kontrollsystemer, ellers kan konsekvensene være fatale, sier overingeniøren.

Selv om Omar har militær bakgrunn er det mange av hans kolleger som ikke har det. Faktisk er mer enn 60% av ansatte i Forsvarsmateriell sivile. Virksomheten er stadig på jakt etter ingeniører, prosjektledere, økonomer og jurister. Forsvarsmateriell har til enhver tid ca 250 innkjøpsprosjekter gående. Målet er alltid å gjøre anskaffelsene mer effektivt og raskere.

Mange flinke folk

I tillegg til egen operativ erfaring bruker Omar også sin teoretiske utdannelse innen krisehåndtering og ledelse. For å sikre optimalt landmateriell for Norges ulike forsvarsgrener, jobber han også tett med øvrige kolleger.

- I Forsvarsmateriell jobber jeg med svært kompetente mennesker fra ulike fagdisipliner, alt fra økonomer til ingeniører via jurister, fagspesialister og teknologer. Det gjør jo naturligvis at vi jobber godt sammen og gjennomfører gode prosjekter. Dessuten er det jo svært lærerikt og givende å jobbe i en såpass tverrfaglig virksomhet, sier Ilyas.
 

Kampvogner med flere IP-adresser enn en bedrift

Materiellet Forsvaret bruker blir stadig mer høyteknologisk. Det er kanskje særlig dataspesialistene og teknologene som kommer til sin rett i disse dager. Forsvarsmateriell vil i økende grad trenge flere folk med kompetanse innenfor sensorteknologi, nanoteknologi og autonome systemer.

- Det vi i alle år har kalt en uniform vil være mer som et system å regne i fremtiden. Uniformssystemet vil være proppet fullt av høyteknologiske artikler. Her snakker vi alt fra GPS som viser deg hvor dine medsoldater er, til muligheten for å få opp stridsbilder tatt av en drone.

- Et av de store prosjektene vi har hatt de siste årene er anskaffelse av de nye kampvognene (CV 9030) til Hæren, som har flere IPadresser enn en middels stor norsk bedrift. CV9030 er et godt eksempel på hvilken retning vi går mot, forklarer overingeniøren.

Forsvarsindustrien har historisk sett vært et arnested for mye av den teknologien som senere har blitt allemannseie.

- Jeg synes det er veldig positivt at Forsvarsmateriell er såpass nytenkende og fremtidsrettet, og vi følger hele tiden med på den nyeste, beste og mest sikre teknologien som finnes på markedet, slår Ilyas fast.
 

Aldri kjedelig

I tillegg til å jobbe med konkret tilførsel av landmateriell til Forsvaret, bistår Omar en rekke større prosjekter med sin fagkompetanse.

- Forsvarsmateriell baserer seg på LEANprinsipper for å øke effektiviseringen. Jeg vil si at vi er en lærende organisasjon, der vi utveksler erfaring for å effektivisere måten vi jobber på, logistikken eller forvaltningen av materiell. Å jobbe med denne typen prosjekter fører også til at min arbeidshverdag er veldig variert, noe jeg liker. Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg i løpet av mine over 5 år her ikke har hatt en eneste kjedelig dag, sier overingeniør Omar Ilyas med et smil.
 

Så hvorfor står Omar i dress i skogen foran en kampvogn CV9030? De nye kampvognene er Hærens største investering noensinne og det er Forsvarsmateriell som har ansvaret for å anskaffe dem. En av Omars arbeidsdager ble plutselig annerledes da han ble spurt om å være med til Rena i en spissformulert bildeserie som viser Forsvarsmateriells ansatte og hva anskaffelsesjobben de gjør leder frem til. Aldri en kjedelig dag.

Tekst: Hans Petter Stub
Bilde: Forsvarsmateriell

TOPP 50 jus

 1. Politiet
 2. Utenriksdepartementet
 3. Wikborg Rein
  B
 4. Høyesterett
 5. Økokrim
 6. Tingrettene
 7. Justisdepartementet, øvrige avdelinger
 8. Wiersholm
 9. Regjeringsadvokaten
 10. Infocard 1 desktop
 11. Infocard 1 mobile
 12. Justisdepartementet, lovavdelingen
 13. BAHR
 14. Thommessen
 15. SANDS
 16. Sivilombudsmannen
 17. PwC (PricewaterhouseCoopers)
 18. Deloitte
 19. Statsadvokatembetene
 20. Schjødt
 21. Infocard 2 desktop
 22. Infocard k mobile
 23. Aker Solutions
 24. Haavind
 25. Juridisk fakultet, UiO
 26. Simonsen Vogt Wiig
 27. Selmer
 28. Kluge
 29. Arbeids- og sosialdepartementet
 30. Hydro
 31. Infocard 3 desktop
 32. Infocard 3 mobile
 33. Arntzen de Besche
 34. Hjort
 35. Kommuneadvokaten i Oslo
 36. DLA Piper Norway
 37. Skatteetaten
 38. KPMG
 39. McKinsey & Company
 40. Konkurransetilsynet
 41. Grette
 42. Infocard 4 desktop
 43. Infocard 4 mobile
 44. Finansdepartementet
 45. Juridisk fakultet, UiB
 46. Finanstilsynet
 47. Bull & Co
 48. Gard
 49. Kvale
 50. Hestenes og Dramer & Co
 51. Brækhus Dege
 52. Skuld

Bransjebeste

 1. Wikborg Rein

Klatrere jus

 1. Aker Solutions
 2. Haavind
 3. Hydro

TOPP 50 økonomi

 1. PwC (PricewaterhouseCoopers)
  B
Se hele listen

TOPP 50 ingeniør

 1. Multiconsult
  B
Se hele listen

TOPP 50 IT

 1. Google
 2. Microsoft
Se hele listen

TOPP 50 humaniora

 1. Oslo Kommune
 2. NRK
 3. Barne-likestillings og inkl.dep
Se hele listen

TOPP 50 helse

 1. Helse Sør-Øst
 2. Helse Vest
 3. Leger uten grenser
Se hele listen