Velg studieretning:
Topplister arrow_right

IKT-teknologi på alle fronter hos Forsvarsmateriell

- Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg i løpet av mine mer enn fem år i Forsvarsmateriell ikke har hatt eneste kjedelig dag, sier overingeniør Omar Ilyas.

De som skal forsvare landet vårt fortjener den beste utrustningen og den fremste teknologien når de er ute på oppdrag for Forsvaret. Overingeniør Omar Ilyas jobber i Forsvarsmateriell - som anskaffer alt materiell til Forsvaret.

Det er ikke ute i skogen foran en CV9030 på Rena du vanligvis treffer Omar Ilyas. Hvorfor han likevel står her på bildet over, kommer vi tilbake til.

Omar (39) er overingeniør og har operativ bakgrunn fra Forsvaret, både i Jegerbataljonen og Telemark bataljon. Han har også erfaring fra operasjoner i utlandet. Hans tidligere militære erfaring kommer godt med i hans nåværende jobb i Forsvarsmateriell.

- Jeg jobber blant annet med å tilføre landmateriell som våre soldater skal bruke i fredstid, krise og krig i Norge, i tillegg til trening og operasjoner i utlandet. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med Hæren, Heimevernet og andre fageksperter i Forsvarsmateriell.

- Jeg har selv vært soldat på bakken, og bruker min operative erfaring aktivt i jobben. Dermed er jeg også svært bevisst mitt ansvar. Vi må tenke på alt fra å ha riktig panserbeskyttelse, sikre god mobilitet og sørge for gode kommando og kontrollsystemer, ellers kan konsekvensene være fatale, sier overingeniøren.

Selv om Omar har militær bakgrunn er det mange av hans kolleger som ikke har det. Faktisk er mer enn 60% av ansatte i Forsvarsmateriell sivile. Virksomheten er stadig på jakt etter ingeniører, prosjektledere, økonomer og jurister. Forsvarsmateriell har til enhver tid ca 250 innkjøpsprosjekter gående. Målet er alltid å gjøre anskaffelsene mer effektivt og raskere.

Mange flinke folk

I tillegg til egen operativ erfaring bruker Omar også sin teoretiske utdannelse innen krisehåndtering og ledelse. For å sikre optimalt landmateriell for Norges ulike forsvarsgrener, jobber han også tett med øvrige kolleger.

- I Forsvarsmateriell jobber jeg med svært kompetente mennesker fra ulike fagdisipliner, alt fra økonomer til ingeniører via jurister, fagspesialister og teknologer. Det gjør jo naturligvis at vi jobber godt sammen og gjennomfører gode prosjekter. Dessuten er det jo svært lærerikt og givende å jobbe i en såpass tverrfaglig virksomhet, sier Ilyas.
 

Kampvogner med flere IP-adresser enn en bedrift

Materiellet Forsvaret bruker blir stadig mer høyteknologisk. Det er kanskje særlig dataspesialistene og teknologene som kommer til sin rett i disse dager. Forsvarsmateriell vil i økende grad trenge flere folk med kompetanse innenfor sensorteknologi, nanoteknologi og autonome systemer.

- Det vi i alle år har kalt en uniform vil være mer som et system å regne i fremtiden. Uniformssystemet vil være proppet fullt av høyteknologiske artikler. Her snakker vi alt fra GPS som viser deg hvor dine medsoldater er, til muligheten for å få opp stridsbilder tatt av en drone.

- Et av de store prosjektene vi har hatt de siste årene er anskaffelse av de nye kampvognene (CV 9030) til Hæren, som har flere IPadresser enn en middels stor norsk bedrift. CV9030 er et godt eksempel på hvilken retning vi går mot, forklarer overingeniøren.

Forsvarsindustrien har historisk sett vært et arnested for mye av den teknologien som senere har blitt allemannseie.

- Jeg synes det er veldig positivt at Forsvarsmateriell er såpass nytenkende og fremtidsrettet, og vi følger hele tiden med på den nyeste, beste og mest sikre teknologien som finnes på markedet, slår Ilyas fast.
 

Aldri kjedelig

I tillegg til å jobbe med konkret tilførsel av landmateriell til Forsvaret, bistår Omar en rekke større prosjekter med sin fagkompetanse.

- Forsvarsmateriell baserer seg på LEANprinsipper for å øke effektiviseringen. Jeg vil si at vi er en lærende organisasjon, der vi utveksler erfaring for å effektivisere måten vi jobber på, logistikken eller forvaltningen av materiell. Å jobbe med denne typen prosjekter fører også til at min arbeidshverdag er veldig variert, noe jeg liker. Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg i løpet av mine over 5 år her ikke har hatt en eneste kjedelig dag, sier overingeniør Omar Ilyas med et smil.
 

Så hvorfor står Omar i dress i skogen foran en kampvogn CV9030? De nye kampvognene er Hærens største investering noensinne og det er Forsvarsmateriell som har ansvaret for å anskaffe dem. En av Omars arbeidsdager ble plutselig annerledes da han ble spurt om å være med til Rena i en spissformulert bildeserie som viser Forsvarsmateriells ansatte og hva anskaffelsesjobben de gjør leder frem til. Aldri en kjedelig dag.

Tekst: Hans Petter Stub
Bilde: Forsvarsmateriell

TOPP 50 jus

 1. Politiet
 2. Tingrettene
 3. Utenriksdepartementet
 4. Økokrim
 5. Sivilombudsmannen
 6. Arbeids- og sosialdepartementet
 7. Regjeringsadvokaten
 8. Justisdepartementet, øvrige avdelinger
 9. Infocard 1 desktop
 10. Infocard 1 mobile
 11. Justisdepartementet, lovavdelingen
 12. Aker Solutions
 13. Statsadvokatembetene
 14. Høyesterett
 15. BA-HR
 16. Deloitte
 17. Kommuneadvokaten i Oslo
 18. Infocard 2 desktop
 19. Infocard k mobile
 20. Hydro
 21. Konkurransetilsynet
 22. Finanstilsynet
 23. Hjort
 24. Kluge
 25. Juridisk fakultet, UiO
 26. Wikborg Rein
 27. McKinsey & Company
 28. Finansdepartementet
 29. Infocard 3 desktop
 30. Infocard 3 mobile
 31. Juridisk fakultet, UiB
 32. Arntzen de Besche
 33. Thommessen
 34. KPMG
 35. SANDS
 36. Haavind
 37. Wiersholm
 38. Bull & Co
 39. Schjødt
 40. Selmer
 41. Infocard 4 desktop
 42. Infocard 4 mobile
 43. Brækhus Dege
 44. DLA Piper Norway
 45. Kvale
 46. Simonsen Vogt Wiig
 47. Hestenes og Dramer & Co
 48. Gard
 49. Skuld
 50. Grette

Klatrere jus

 1. SANDS
 2. EY

TOPP 50 økonomi

 1. Innovasjon Norge
 2. Google
Se hele listen

TOPP 50 IT

 1. Google
 2. Microsoft
Se hele listen

TOPP 50 humaniora

 1. Kunnskapsdepartementet
 2. NRK
 3. Kulturdepartementet
Se hele listen

TOPP 50 helse

 1. Helsedirektoratet
 2. Folkehelseinstituttet
 3. Helse Sør-Øst
Se hele listen