Velg studieretning:
Topplister arrow_right

Går en spennende tid i møte

Philip Røst Wehinger, teamleder robotics og AI. Gunn Skinderviken, leder selvbetjeningsløsninger og arbeidsflater. Hamy Nguyen, internship digitale kundeopplevelser.

- Vi er rundt 160 utviklere her på huset, forteller Gunn, og fremover skal vi sikre en enda bedre balanse mellom inhouse-miljøet og eksterne konsulenter.

- Skal vi være smidige nok til å tilpasse oss alle endringene som bransjen vår kommer til å stå overfor fremover, er det viktig å ha kompetanse på huset, teknisk ekspertise som kjenner oss ut og inn, legger Philip til. Vi skal ha en rekke ulike type utviklere med ulik kompetanse – frontend, backend, fullstack, DevOps og plattformutviklere er bare noen eksempler på hva vi trenger


Mye er gjort

Gjensidige har allerede lagt ned en stor innsats i å automatisere tjenestene og sikre økt grad av selvbetjening.

- Vi har blant annet utviklet appen Light, sier Hamy. Det er en app som skal gjøre det enklere for ungdom å forstå og tegne forsikring. De kan scanne for eksempel PC’en eller bunaden sin med mobilkamearet sitt, og så vil appen forstå hva produktet er og foreslå en egnet forsikring.

- Vi jobber også med å bruke maskinlæring og bildegjenkjenning ved skadeoppgjør, både for å analysere bilder kunden tar av skaden og for å klassifisere tekst.


Gjensidige gjør betydelige omveltninger på både IT-systemene, og måten de jobber på.

- Vi ser på hvordan vi gjennomfører tjenesteutsetting, vi ser på kjernesystemet og hvordan vi jobber med utvikling, forteller Gunn. Vi jobber mot flere skybaserte tjenester og kontinuerlig utrulling.

Faglig fokus

Som et ledd i å bygge et enda sterkere teknisk miljø, har Gjensidige etablert en rekke ulike fora for å sikre læring på tvers av organisasjonen.

- Vi har frontend-forum, tech-summit og dessuten design review hver mandag, forteller Hamy. I tillegg har vi et eget nettverk som hetet Gjensidige Young Professionals, som er blitt etablert på initiativ fra medarbeiderne selv. Vi ønsket å ha et forum der vi kunne utveksle erfaring på tvers av fagområder, og det setter i alle fall jeg stor pris på.

- Disse foraene er svært nyttige, vi lærer utrolig mye av hverandre og skaper dermed et mye sterkere faglig miljø. I tillegg henter vi inn eksterne foredragsholdere, impulser utenfra er selvfølgelig veldig viktig, legger Philip til.


En bransje i endring

Som alle bransjer, er også forsikringsbransjen utsatt for en rekke endringer, og de kommer stadig oftere.

- Vi står foran endringer vi bare aner konturene av, forteller Gunn. Som i andre bransjer er vi i endring, og må tilpasse og endre oss hele tiden. Det er nettopp derfor vi ruster opp vårt interne tekniske miljø.

- I mine to år som intern her, har jeg allerede sett store endringer, og grunnen til at jeg fra høsten av kommer til å begynne her fast, er at jeg har lyst til å bli med på fortsettelsen, avslutter Hamy. Jeg har lyst til å bli med videre på endringene vi står foran. Det blir utvilsomt veldig spennende.

TOPP 50 jus

 1. Politiet
 2. Utenriksdepartementet
 3. Tingrettene
 4. Høyesterett
 5. Regjeringsadvokaten
 6. Økokrim
 7. Justisdepartementet, lovavdelingen
 8. Wikborg Rein
 9. Justisdepartementet, øvrige avdelinger
 10. BA-HR
 11. Infocard 1 desktop
 12. Infocard 1 mobile
 13. Schjødt
 14. Wiersholm
 15. Thommessen
 16. Statsadvokatembetene
 17. Sivilombudsmannen
 18. DNB
 19. Hjort
 20. SANDS
 21. Deloitte
 22. Kommuneadvokaten i Oslo
 23. Infocard 2 desktop
 24. Infocard k mobile
 25. PwC (PricewaterhouseCoopers)
 26. EY (Ernst & Young)
 27. Juridisk fakultet, UiO
 28. Arbeids- og sosialdepartementet
 29. Arntzen de Besche
 30. Selmer
 31. Kluge
 32. Haavind
 33. Skatteetaten
 34. Infocard 3 desktop
 35. Infocard 3 mobile
 36. Simonsen Vogt Wiig
 37. McKinsey & Company
 38. Aker Solutions
 39. Konkurransetilsynet
 40. Forsvarsmateriell
 41. KPMG
 42. Juridisk fakultet, UiB
 43. Hydro
 44. DLA Piper Norway
 45. Infocard 4 desktop
 46. Infocard 4 mobile
 47. Finanstilsynet
 48. Finansdepartementet
 49. Bull & Co
 50. Grette
 51. Kvale
 52. Hestenes og Dramer & Co
 53. Brækhus Dege
 54. Skuld
 55. Gard

Bransjebeste

 1. Wikborg Rein

Klatrere jus

 1. SANDS
 2. EY

TOPP 50 Økonomi

 1. PwC (PricewaterhouseCoopers)
  B
 2. Deloitte
Se hele listen

TOPP 50 ingeniør

 1. Kongsberg Gruppen
 2. Multiconsult
  B
Se hele listen

TOPP 50 IT

 1. Google
 2. Microsoft
 3. Forsvaret
Se hele listen

TOPP 50 humaniora

 1. NRK
 2. UNICEF
 3. Utenriksdepartementet
Se hele listen

Nordic Topp 50 Økonomi

 1. EY (Ernst & Young)
 2. McKinsey & Company
Se hele listen