Velg studieretning:
Topplister arrow_right

TOPP 50 jus

 1. Politiet
 2. Utenriksdepartementet
 3. Tingrettene
 4. Høyesterett
 5. Regjeringsadvokaten
 6. Økokrim
 7. Justisdepartementet, lovavdelingen
 8. Wikborg Rein
 9. Justisdepartementet, øvrige avdelinger
 10. BA-HR
 11. Infocard 1 desktop
 12. Infocard 1 mobile
 13. Schjødt
 14. Wiersholm
 15. Thommessen
 16. Statsadvokatembetene
 17. Sivilombudsmannen
 18. DNB
 19. Hjort
 20. SANDS
 21. Deloitte
 22. Kommuneadvokaten i Oslo
 23. Infocard 2 desktop
 24. Infocard k mobile
 25. PwC (PricewaterhouseCoopers)
 26. EY (Ernst & Young)
 27. Juridisk fakultet, UiO
 28. Arbeids- og sosialdepartementet
 29. Arntzen de Besche
 30. Selmer
 31. Kluge
 32. Haavind
 33. Skatteetaten
 34. Infocard 3 desktop
 35. Infocard 3 mobile
 36. Simonsen Vogt Wiig
 37. McKinsey & Company
 38. Aker Solutions
 39. Konkurransetilsynet
 40. Forsvarsmateriell
 41. KPMG
 42. Juridisk fakultet, UiB
 43. Hydro
 44. DLA Piper Norway
 45. Infocard 4 desktop
 46. Infocard 4 mobile
 47. Finanstilsynet
 48. Finansdepartementet
 49. Bull & Co
 50. Grette
 51. Kvale
 52. Hestenes og Dramer & Co
 53. Brækhus Dege
 54. Skuld
 55. Gard

Bransjebeste

 1. Wikborg Rein

Klatrere jus

 1. SANDS
 2. EY

TOPP 50 Økonomi

 1. PwC (PricewaterhouseCoopers)
  B
 2. Deloitte
Se hele listen

TOPP 50 ingeniør

 1. Kongsberg Gruppen
 2. Multiconsult
  B
Se hele listen

TOPP 50 IT

 1. Google
 2. Microsoft
 3. Forsvaret
Se hele listen

TOPP 50 humaniora

 1. NRK
 2. UNICEF
 3. Utenriksdepartementet
Se hele listen

Nordic Topp 50 Økonomi

 1. EY (Ernst & Young)
 2. McKinsey & Company
Se hele listen