Velg studieretning:
Topplister arrow_right

Fremgang er å bevege seg fremover. Sammen.

Hos CGI får du den kunnskapen og verktøyene du trenger for å utvikle deg og vokse, men fremfor alt blir du en del av et team som deler tanker og bygger fremgang sammen. Hos CGI er du del av en kultur der det å bevege seg fremover er målet, og konstant utvikling er drivkraften.  

Svein Elgstøen og Kari Opdal trives begge med å være konsulenter i CGI og har motiveres av å være del av et godt fagmiljø som deler kunnskap og erfaringer.

Som ansatt i CGI får du plass til å påvirke og blir tilbudt en global arena med mulighet til å få mer ansvar og prøve nye roller. Svein Elgstøen og Kari Opdal er seniorkonsulenter i CGI. De har begge vært ansatt omtrent ett år og har rukket å bli godt kjent med selskapet, kulturen og det å være konsulent ute hos kunder.

Svein tilhører Java-miljøet og jobber for tiden hos CGI-kunden Mattilsynet, mens Kari er rådgiver innen CRM og jobber som prosjektleder i et globalt prosjekt hos Elkem.

Som prosjektleder har Kari ansvar for implementering av Salesforce CRM plattform på tvers av Elkems fire divisjoner i mer enn 30 land. Her jobber hun med et kompetent prosjektteam fra Elkem som innfører felles prosesser som skal bidra til bedre kundeopplevelser, mer effektivitet og bedre samspill på tvers av selskapet.

Teamet hos Mattilsynet består av 15 konsulenter som jobber med å utvikle nye og moderne løsninger for tilsyn og kjøttkontroll. Målet er effektive løsninger som gjør det enklere for Mattilsynet å ivareta mattrygghet og dyrevelferd. Slik vil løsningene kommer hele samfunnet til gode.

– Jeg begynte som utvikler i teamet, men jobber nå som tech lead og teknisk arkitekt. Teamet er involvert i hele utviklingsprosessen, fra konseptualisering til design, utvikling, testing, levering og drift. Vi jobber smidig og produktfokusert, og har fått på plass et opplegg for kontinuerlige leveranser, sier Svein.

Hva skaper motivasjon og hva skal til for å trives på jobb?

– Jeg motiveres best av å samarbeide med kompetente, engasjerte og hyggelige mennesker. Dersom jeg i tillegg kan lære nye ting og dele lærdom med andre, blir jeg enda mer motivert. Teamet hos Mattilsynet scorer høyt hos meg på alle disse områdene, og det er virkelig helt fantastisk. I tillegg opplever jeg samarbeidet med kunden som svært godt, svarer Svein.

– Det som motiverer meg aller mest er å jobbe sammen med andre og få team til å fungere godt sammen slik at vi skaper verdi og jobbglede. Og så trigges jeg av å løse problemstillinger som synes håpløse – sammen med andre – og da helst på en smart og innovativ måte som gir gode resultater. Hos CGI har jeg mange hyggelige og meget dyktige kolleger. Jeg får alltid hjelp og gode råd når jeg ber om det. I tillegg har jeg frihet til å skape min egen rolle, sier Kari.

– Ja, jeg opplever også at jeg har stor frihet og at mine egne interesser i stor grad harmoniserer med CGIs interesser. Da finnes det mange muligheter for en konsulent. Man får deltatt i mange prosjekter med ulike utfordringer som involverer forskjellige fagområder. Personlig synes jeg det er interessant i seg selv å lære ting som går utenfor det tekniske. Det er også spennende å stadig merke hvordan erfaring fra ett sted kan utnyttes et annet sted, kanskje i en helt annen sammenheng.

Hvordan er det å være konsulent?

Før Kari og Svein kom til CGI har de begge tidligere jobbet in-house. Selv om de ikke har så lang fartstid som konsulenter ennå, synes begge det er fint å ha en arbeidsgiver som har de ansatte som «et produkt»:

– For å være attraktiv for kunden bør du helst ha god og vedlikeholdt kompetanse. Det gjør at din faglige utvikling blir viktig også for arbeidsgiver. Ved siden av å ta on-demand-kurs holder jeg meg oppdatert ved å lese blogger og følge relevante fagfolk og kontoer på Twitter. Jeg går på Meetups, deltar på seminarer og er med i ett par Slack-kanaler der vi diskuterer tekniske ting. Vi har også faggrupper i CGI der vi deler tips og informasjon med andre, og møtes til fagsamlinger. Jeg er en av to ledere for faggruppen for Java i CGI Norge og jeg tror det å ha en kultur for deling av erfaring og kompetanse er vel verdt investeringen for alle involverte, forteller Svein.

Kari legger til at hun leser mye fagartikler og finner nyttige artikler på LinkedIn. Ellers deltar hun en del på frokost- og nettverksmøter. Hun kan også fortelle at hun er leder av faggruppen for Customer Engagement, som er en nettverksgruppe i regi av Den Norske Dataforeningen.

– Det jeg liker best med å være konsulent er å få mulighet til å jobbe med forskjellige problemstillinger for ulike kunder, samtidig som jeg tilhører et kompetent fagmiljø på «hjemmebane», sier Kari.

Hva tenker dere om fremtiden? Altså hvilke teknologiske utfordringer står samfunnet ovenfor i årene som kommer og hvordan kan IT bransjen bidra inn i dette?

Kari mener at vi må ta teknologien innover oss og heller ha fokus på å benytte den optimalt enn teknologien i seg selv:

–Vi må tenke kunde først! Vi skal levere sømløse løsninger til kunder og kunders kunder, og da må teknologien legge til rette for dette. Vi må forstå og bistå kunden med klarhet i hva kunden skal levere videre til sine kunder. Da må vi som konsulentselskap se lengre enn å kun være en teknologi- og løsningsleverandør.

Svein tror det alltid vil være utfordringer som går igjen, men et tema som har blitt mye mer relevant det siste tiåret er digitalt personvern:

– Nå om dagen går alle rundt med mobiltelefoner med tilgang til GPS og 4G, har digitale assistenter hjemme som kontinuerlig er koblet til internett, bruker dagligdags biometri og ansiktsgjenkjenning, og vi deler informasjon både med og fra sosiale medier med noen kjappe fingerbevegelser. I tillegg har kapasitetsbegrensninger for lagring og analyse av data nærmest forsvunnet. Dette åpner et fantastisk mulighetsrom for løsninger som kan forenkle og forbedre hverdagen til mange, men lagring av slik data kan også få negative følger, sier Svein.

I 2018 fikk vi introdusert Personvernsforordningen (GDPR) i lovverket i Norge. Denne eksisterer nettopp for å ivareta personvern og begrense de negative konsekvensene av datainnsamling. Boten for å ikke følge GDPR er høy for de fleste bedrifter, og det har heldigvis derfor blitt obligatorisk opplæring i GDPR for alle ansatte de fleste steder.

– Jeg tror det er viktig at vi i IT bransjen hjelper hverandre med å stadig ha personvern i tankene, helt til dette blir en så naturlig del av hverdagen som det burde være. Vi som driver med IT må også være flinke til å kommunisere med andre om hva tekniske implikasjoner har å si for personvern. Som profesjonelle bør vi tørre å ta diskusjonen om hvorvidt funksjonalitet i det hele tatt bør utvikles dersom den nødvendige datainnsamlingen virker som en uforholdsmessig inngripen i personvernet. Det beste for personvernet er jo å ikke samle inn slik data i det hele tatt, avslutter Svein.

I CGI vet vi at veien til fremgang går via tillit og samarbeid. Hver dag utvikler vi hverandre, våre kunder og vår virksomhet gjennom nysgjerrighet og deling av tanker og kunnskap. Vi oppmuntrer til egne initiativ og lar ulike meninger få plass. Vi vet at det er når ulike innfallsvinkler møtes at de beste ideene skapes.

TOPP 3 IT

 1. Google
 2. Microsoft

Bransjebeste

 1. Telenor

Klatrere IT

 1. NAV
 2. Norgesgruppen
 3. DNV GL

Årets Nykommere IT

 1. Ikea
 2. Indra
 3. SEB

Rangeringen IT

 1. Google
 2. Forsvaret
 3. Telenor
 4. IBM
 5. Aker Solutions
 6. Bouvet
 7. Cisco Systems
 8. Forsvarets forskningsinstitutt
 9. Visma
 10. Capgemini
 11. Knowit
 12. Deloitte
 13. PwC (PricewaterhouseCoopers)
 14. Accenture
 15. Schibsted Media Group
 16. ATEA
 17. NAV
 18. Telia Norge
 19. Sparebank 1
 20. Hydro
 21. IKEA
 22. Oslo Børs VPS
 23. Oracle
 24. Funcom
 25. Norgesgruppen
 26. Statistisk sentralbyrå
 27. Sintef
 28. Opera Software
 29. Tine
 30. Nordea
 31. Itera
 32. DNV GL
 33. Hewlett Packard Enterprise
 34. Computas
 35. Making Waves

TOPP 3 økonomi

 1. Norges Bank
Se hele listen

TOPP 3 ingeniør

 1. Multiconsult
Se hele listen

TOPP 3 jus

 1. Politiet
 2. Wikborg Rein
 3. Utenriksdepartementet
Se hele listen

TOPP 3 humaniora

 1. Oslo Kommune
 2. NRK
 3. Utenriksdepartementet
Se hele listen

TOPP 3 helse

 1. Helse Sør-Øst
 2. Helse Vest
 3. Helse Midt- Norge
Se hele listen