Velg studieretning:
Topplister arrow_right

Et talentprogram av og for de sjeldne!

Wilhelm Holmen, data scientist og Kristine Hoddevik, prosjektleder

Et talentprogram som varer over hele tre år er sjelden kost i dette landet. Men så ansetter ikke Acando/CGI hvermannsen heller.

Kristine er inne i sitt første år i talentprogrammet til Acando/CGI, mens Wilhelm er i ferd med å runde av sitt tredje år. Et så omfattende program er svært variert, noe Kristine forteller om.

- Jeg har vært gjennom alt fra prosjektledertrening, presentasjonsteknikk, faglig relevante kurs og sosiale aktiviteter dette første året. Alle deltagerne er ansatt som fulltidskonsulenter, så i tillegg får jeg en variert prosjekthverdag, der jeg blant annet har jobbet mye med et saksbehandlingssystem for Pasientreiser i tillegg til å være løsningsansvarlig for 14 av våre kunder.

Variasjonen man får oppleve i Acando og CGI kan Wilhelm også fortelle om. Bare hør på de prosjektene han har vært involvert i.

- Jeg startet i vår avdeling for management consulting og jobbet med prosjektledelse hos Politiet, i tillegg til å være med på en innsiktsanalyse om fremtidens teknologier. Jeg har vært prosjektleder i Bafo og dessuten jobbet på prosjektet for selvkjørende busser. De siste 1,5 årene har jeg beveget meg over mot teknologi og data science og jobbet med et prosjekt med bildeanalyse innen idrett og den siste tiden har jeg jobbet med Norsk geoteknisk institutt.

Alt dette på snaue tre år. Det kan ta pusten for noen og enhver.

Treårig program

Talentprogrammet går over tre år, og hvert år har sitt dedikerte tema. I august er det 15 nyansatte som får ta del, både i Trondheim og Oslo.

- De første månedene av programmet er i sin helhet viet til kurs, forteller Kristine. I tillegg har vi alle en mentor som hjelper i prosjekter og en fadder fra kullet over som hjelper med alle typiske spørsmål man har som ny. Alt dette gjør at man kommer fort opp på det nivået som trengs.

- Det første året handler om å bygge grunnleggende konsulentferdigheter, legger Wilhelm til. År to handler om å bygge lederferdigheter og det siste året er viet forretningsmessige ferdigheter. Det, koblet med alt man lærer i prosjektene, gir en fantastisk god ballast. Man lærer ting lenge før de fleste andre.

Tverrfaglig samarbeid

Acando ble kjøpt av CGI (verdens femte største IT-selskap) våren 2019, og talentprogrammet fra Acando videreføres videre inn i CGI. Acando og CGI utfyller hverandre meget godt og deltakerne i talentprogrammet vil få enda større muligheter og variasjon i kundeprosjekt og bransjer.

Variasjon finnes ikke bare i prosjektene og talentprogrammet, men også blant CGIs medarbeidere. Kristine og Wilhelm har til sammen studert blant annet psykologi, organisasjonsledelse, astronomi og kvantefysikk – hvilket gir et lite hint av den bredden alle medarbeiderne representerer.

- Jeg så tidlig i masterløpet at teknologibransjen var noe jeg kunne tenke meg å jobbe med, selv om retningen sjelden blir forespeilet oss som studerer psykologi og organisasjonsteori. Selv om det var utfordrende å forstå de tekniske detaljene i begynnelsen kommer forståelsen litt etter hvert, med hjelp fra dyktige utviklere. Jeg vil anbefale andre å undersøke mulighetene innenfor konsulent og teknologibransjen, selv om det kanskje ikke virker som et åpenbart valg i begynnelsen.

- Det er også en fordel at vi jobber med både teknologi og forretning, legger Wilhelm til. Når personer med ulik bakgrunn skal lære det samme, får man perspektiver og utvikler seg på en måte man ikke er vant til. Det gjør det utrolig lærerikt å jobbe her. Det skaper et faglig sterkt miljø, som er en av de viktigste grunnene til at jeg trives så utrolig godt her.

Tekst: Hans Petter Stub
Foto: Line Slotnæs

TOPP 50 IT

 1. Google
 2. Microsoft
 3. Bouvet
  B
 4. Telenor
  B
 5. Forsvaret
 6. Datatilsynet
 7. Bekk
 8. ATEA
 9. Knowit
 10. Innovasjon Norge
 11. Capgemini
 12. IKEA
 13. Cisco Systems
 14. Samsung
 15. Visma
 16. Funcom
 17. Making Waves
 18. Sparebank 1
 19. IBM
 20. Oslo Kommune
 21. Accenture
 22. Aker Solutions
 23. Forsvarets forskningsinstitutt
 24. Schibsted Media Group
 25. Tine
 26. Opera Software
 27. Rolls-Royce
 28. Utenriksdepartementet
 29. Aker BP
 30. Bane NOR
 31. Deloitte
 32. Forsvarsmateriell
 33. McKinsey & Company
 34. PwC
 35. Statistisk sentralbyrå
 36. Tieto
 37. Computas
 38. Statnett
 39. Storebrand
 40. Telia Norge

Bransjebeste

 1. Bouvet
 2. Telenor

Klatrere IT

 1. Capgemini
 2. IKEA
 3. Oslo kommune
 4. Accenture
 5. TINE
 6. Aker BP
 7. Bane NOR
 8. Computas

TOPP 50 økonomi

 1. Innovasjon Norge
 2. Google
Se hele listen

TOPP 50 ingeniør

 1. Multiconsult
  B
Se hele listen

TOPP 50 jus

 1. Politiet
 2. Tingrettene
 3. Utenriksdepartementet
Se hele listen

TOPP 50 humaniora

 1. NRK
 2. Kunnskapsdepartementet
 3. Barne-likestillings og inkl.dep
Se hele listen

TOPP 50 helse

 1. Helsedirektoratet
 2. Folkehelseinstituttet
 3. Helse Sør-Øst
Se hele listen