Velg studieretning:
Topplister arrow_right

Symbolpolitikk monner ikke når det kommer til bærekraft.

Janicke Garmann – Konserndirektør for regioner i Norge

Janicke lar seg ikke imponere av symbolpolitikk, og ønsker enda flere bærekraftsambassadører til Norconsult.

Bærekraft har fått en ny vår i den norske samfunnsdebatten, men for Janicke begynte miljøengasjementet for lenge siden. Hun var ferdig utdannet sivilingeniør innen miljøfag i 1994, har jobbet for Svanemerket og begynte som avdelingsleder for miljøavdelingen i Norconsult for 15 år siden.

- Mitt engasjement for bærekraft er og forblir sterkt, sier Janicke. Akkurat nå studerer jeg Grønn vekst og konkurransekraft på BI ved siden av jobben. Dette er et tema der man i grunn aldri blir utlært.

Engasjementet har ført til at Janicke sikret at bærekraft nå står svært høyt på agendaen for Norconsult.

- I strategien vår har vi nå tre hovedtema, nemlig bærekraft, digitalisering og samarbeid. Det er veldig givende å ha vært med på å sikre at bærekraft kommer såpass høyt, og i lys av trendanalysen vi gjorde for verden og samfunnet rundt oss var det et enkelt valg i grunn.

Mer enn bare ord

Den viktige jobben nå, er å fylle strategien med innhold.

- Vi må konkretisere hva vi legger i disse målene, ellers kan det fort bli bare «fluff». Nå er jo vi ingeniører da, så vi liker det som er konkret og håndfast. Vi er for eksempel veldig tydelige på at vår rolle er å anbefale bærekraftige løsninger for våre kunder, det være seg om de skal bygge for eksempel en ny vei eller jernbane, et bygg eller vindmøller, for å nevne noe. Vi har også tatt vår egen medisin og blant annet jobbet med energibruken på våre kontorer og å redusere reiser.

Utvikling

Når man har jobbet med miljø og bærekraft i 25 år er det spennende å ha vært vitne til utviklingen i både debatten og tiltakene som gjennomføres.

- Bærekraft handler i stor grad om miljø, sosiale tema og økonomi. I Norge er vi såpass heldige at vi kan fokusere på miljø og økonomi, da de fleste sosiale forhold er godt ivaretatt. I de 25 årene jeg har jobbet med dette temaet ser jeg at mye har blitt regulert, blant annet forurenset grunn og avfallsplaner på byggeplasser, hensyn til biologisk mangfold og utslipp til luft, vann og grunn. Det er også stimulerende å se at bransjen selv har vært pådriver for utviklingen ved å til tider stille strengere krav enn loven, noe BREEAM er et godt eksempel på. Vi ser at det er viktig for kundene våre, for samfunnet og for potensielle arbeidstagere.

Komplekst tema

Å jobbe med bærekraft krever at man har flere tanker i hodet samtidig, for det finnes en rekke paradokser og tilsynelatende motstridende hensyn.

- Å ta vare på klimaet handler ikke om å stoppe all utvikling, for det er ikke bærekraftig fra et samfunnsperspektiv. Man må for eksempel veie behovet for mer trafikksikre veier opp mot belastningen for miljøet. Vi i Norconsult fatter ikke beslutningene om hvorvidt veier skal bygges. Vår jobb er snarere å sikre at de prosjektene som gjennomføres gjør dette på en så god måte som mulig, med så lave utslipp som mulig.

Det er en rekke tiltak som gjennomføres i bærekraftens navn, uten at det nødvendigvis monner nok.

- Et tiltak som er veldig i vinden som et positivt tiltak er fossilfrie anleggsplasser. Det er med på å redusere utslipp av klimagasser og er bra for helsen for de som oppholder seg i umiddelbar nærhet, men foreløpig er det veldig dyrt som et klimatiltak sammenlignet med andre tiltak som gir bedre kost/nytteeffekt. Om fossilfrie anleggsplasser skal velges i stor skala, så bør det være pga. politiske valg for å utvikle samfunnet og gjøre det mer lønnsomt i fremtiden. Akkurat i dag kan vi ganske sikkert høste større gevinster ved å rette innsatsen mot andre tiltak. For å sikre at vi gjør de tiltakene som gir mest verdi for pengene, mener vi at det på lik linje med en kostnadsramme bør settes overordnede rammer for utslipp av klimagasser for prosjektporteføljer (som Nasjonal transportplan) og for enkeltprosjekter, og at det blir opp til hvert enkelt prosjekt å velge tiltakene som passer best.

Flere med på laget

Janicke og Norconsult er kontinuerlig på jakt etter flere flinke folk, og kanskje særlig de som har et ekstra engasjement for bærekraftige løsninger.

- Vi trenger de som har spesifikk kompetanse innen miljø og bærekraft, men også andre arkitekter og ingeniører, geoteknikere, biologer og kjemikere, for å nevne noen. Vi er på utkikk etter både nyutdannede og erfarne, og gjerne de som ønsker å være prosjektledere. Jeg ønsker meg selvsagt at alle disse også har et engasjement for miljøet. I et selskap med såpass mange tverrfaglige oppdrag er det i tillegg nødvendig med gode samarbeidsevner. Det videre arbeidet med å sikre så gode prosjekter som mulig skal vi gjøre sammen.

Tekst: Hans Petter Stub
Foto: Line Slotnæs

TOPP 50 ingeniør

 1. Multiconsult
  B
 2. Sintef
  B
 3. Aker BP
 4. Aker Solutions
 5. Sweco
 6. Rambøll
 7. Asplan Viak
 8. COWI
 9. Innovasjon Norge
 10. Statens vegvesen
  B
 11. Veidekke
 12. Forsvarets forskningsinstitutt
 13. Google
 14. Skanska Norge
 15. Statkraft
 16. Hydro
 17. NVE
 18. ConocoPhillips Norge
 19. Tine
 20. Forsvaret
 21. Lundin Norway
 22. Rolls-Royce
 23. Helsedirektoratet
 24. Microsoft
 25. Olje- og Energidepartementet
 26. Statnett
 27. Kongsberg Automotive
 28. Bane NOR
 29. Schlumberger
 30. Subsea 7
 31. Forsvarsbygg
 32. Shell
 33. TechnipFMC
 34. Yara
 35. Orkla
 36. Aibel
 37. Jotun
 38. Utenriksdepartementet
 39. National Oilwell Varco
 40. ÅF Norge
 41. Institutt for energiteknikk

Bransjebeste

 1. Multiconsult
 2. Sintef
 3. Statens vegvesen
 4. Statkraft

Klatrere ingeniør

 1. Schlumberger
 2. Shell
 3. TechnipFMC
 4. Aibel
 5. ÅF Norge
 6. IFE

TOPP 50 økonomi

 1. Innovasjon Norge
 2. Google
Se hele listen

TOPP 50 IT

 1. Google
 2. Microsoft
Se hele listen

TOPP 50 jus

 1. Politiet
 2. Tingrettene
 3. Utenriksdepartementet
Se hele listen

TOPP 50 humaniora

 1. NRK
 2. Kunnskapsdepartementet
 3. Barne-likestillings og inkl.dep
Se hele listen

TOPP 50 helse

 1. Helsedirektoratet
 2. Folkehelseinstituttet
 3. Helse Sør-Øst
Se hele listen