Velg studieretning:
Topplister arrow_right

En byggherre som viser vei

Shahin Nader, intern Byggherreavdelingen og Solveig Askevold Ulsund, intern Byggherreavdelingen

Solveig og Shahin er interns i Statsbygg i sommer, og har lagt merke til hvor mye innsats virksomheten legger i både bærekraft og teknologiutvikling.

- Nasjonalmuseet, som jeg jobber på, sier Solveig, er et godt eksempel på et prosjekt der Statsbygg bruker innovative løsninger. Kunsthallen, selve kronene på verket har over tusen kvadratmeter glassoverfalter, samtidig som bygget greier å oppnå kravene til passivhus. I og med at alle ytterveggene på hallen består av glass må alt av ventilasjonskomponenter ligge i taket – og disse utfordringene er i en skala som ikke har blitt løst tidligere. Dessuten skal energien kommer fra sjøvarme, og her er Statsbygg en foregangsfigur for resten av bransjen.

- Når det gjelder teknologi, ligger Statsbygg også langt fremme, legger Shahin til. Prosjektene går 100 % på BIM, i tillegg er all FDVdokumentasjon digital. Det gjennomføres også et pilotprosjekt på operaen med 3D-modellering av bygget. Det er et eget prosjekt som går under navnet Digibygg, der målet er å fremme digitalisering og bruk av smartteknologi i byggeprosjekter. Målet er at prosjektene skal være 100 % papirløse. Slike satsingen koster penger, men Statsbygg ønsker å se hvordan de kan bruke teknologi til å bygge bedre og tryggere, og da må man teste for å se hva som kan fungere og ikke. Det er modig gjort, og kult å få være en del av.

Verdifull erfaring

Både Solveig og Shahin setter stor pris på den erfaringen de får gjennom å være interns i Statsbygg.

- I løpet av disse ukene får vi verdifull erfaring, praktisk erfaring vi ikke får på skolebenken, forteller Shahin. Jeg har tatt over mange av de oppgavene assisterende prosjektleder har ved Campus Ringerike ved Universitetet i SørøstNorge mens hun er på ferie. Etter at hun er tilbake skal jeg ta over mange av oppgavene til byggeherreombudet. Jeg har blant annet fått en forståelse for ulike utfordringer knyttet til koordinering av ressursene mellom ulike underentreprenører når man arbeider i sommerferien. Når man rehabiliterer et universitet er det spesielt viktig å nå tidsfristen, slik at alt støyende arbeid er ferdig før semesteret starter – da skal jo studentene ha ro.

- I min rolle på Nasjonalmuseet har jeg tett dialog med entreprenører og underentreprenører og føler at jeg virkelig er en del av teamet, sier Solveig. Jeg får møte mange utrolig flinke folk, og det er gøy når man er student, nettverket blir jo enormt mye større på veldig kort tid. Statsbygg får jo mye ut av oss når vi jobber her, men vi får nok vel så mye i retur.

I tillegg til den praktiske erfaringen, får alle de 29 som er interns i sommer en rekke ulike kurs og har sosiale samlinger to ettermiddager i uken.

- Vi har hatt kurs i alt fra presentasjonsteknikk til Excel via det å søke jobb, forteller Solveig. Det er åpenbart at Statsbygg ønsker å tilføre oss kunnskap og gi oss en ballast som går ut over det som er direkte relevant for dem selv. Alle her, ledelsen inkludert, har også vært veldig imøtekommende og er helt åpenbart opptatt av at vi skal ha det bra.

Variert miljø

Når de blir bedt om å beskrive arbeidsmiljøet, er ordet variert det som kanskje er mest dekkende.

- Det er en god blanding av unge og mer erfarne her, og Statsbygg har rekruttert mange unge de siste årene, sier Shahin, deriblant flere tidligere interns. Den miksen skaper en fin dynamikk. Det er også stor variasjon når det kommer til faglig bakgrunn, som er veldig nyttig, særlig i en fase der man ikke nødvendigvis vet hva man ønsker å jobbe med når man blir «voksen».

- Det er også veldig høyt tempo her, legger Solveig til. At ting går fort er gøy, synes jeg, det skjer noe hele tiden. Og folk pusher seg selv, og hverandre, noe jeg i alle fall jeg synes er veldig motiverende. Statsbygg er et godt sted for dem som ønsker å bli bedre.

TOPP 50 ingeniør

 1. Kongsberg Gruppen
 2. Multiconsult
  B
 3. Aker Solutions
 4. Sintef
  B
 5. Sweco
 6. Rolls-Royce
 7. Hydro
 8. Forsvaret
 9. Infocard 1 desktop
 10. Infocard k mobile
 11. Statkraft
  B
 12. Microsoft
 13. Forsvarets forskningsinstitutt
 14. Statens vegvesen
  B
 15. Veidekke
 16. Rambøll
 17. Skanska Norge
 18. Infocard 2 desktop
 19. Infocard b mobile
 20. COWI
 21. Subsea 7
 22. NVE
 23. ABB
 24. Kongsberg Automotive
 25. Statnett
 26. Aker BP
 27. Bane NOR
 28. McKinsey & Company
 29. Infocard 3 desktop
 30. Infocard 3 mobile
 31. Tine
 32. Accenture
 33. Asplan Viak
 34. ConocoPhillips Norge
 35. Oceaneering
 36. The Boston Consulting Group (BCG)
 37. DeepOcean
 38. Shell
 39. Schlumberger
 40. Yara
 41. Infocard 4 desktop
 42. Infocard 4 mobile
 43. Telenor
 44. Bekk
 45. NCC
 46. Capgemini Consulting
 47. DOF Subsea
 48. Ulstein Group
 49. Orkla
 50. NTE Energi
 51. Institutt for energiteknikk

Bransjebeste

 1. Subsea7
 2. Aker BP
 3. BCG
 4. Capgemini Consulting
 5. DOF Subsea
 6. Orkla

Klatrere ingeniør

 1. Subsea7
 2. Aker BP
 3. BCG
 4. Capgemini Consulting
 5. DOF Subsea
 6. Orkla

Utfordrere ingeniør

 1. SVV

TOPP 50 Økonomi

 1. PwC (PricewaterhouseCoopers)
  B
 2. Deloitte
Se hele listen

TOPP 50 IT

 1. Google
 2. Microsoft
 3. Forsvaret
Se hele listen

TOPP 50 jus

 1. Politiet
 2. Utenriksdepartementet
 3. Tingrettene
Se hele listen

TOPP 50 humaniora

 1. NRK
 2. UNICEF
 3. Utenriksdepartementet
Se hele listen

Nordic Topp 50 Økonomi

 1. EY (Ernst & Young)
 2. McKinsey & Company
Se hele listen