Velg studieretning:
Topplister arrow_right

En byggherre som viser vei

Shahin Nader, tidligere intern Byggherreavdelingen og Solveig Askevold Ulsund, tidligere intern Byggherreavdelingen

Solveig og Shahin var interns i Statsbygg i sommer, og la merke til hvor mye innsats virksomheten legger i både bærekraft og teknologiutvikling.

- Nasjonalmuseet, som jeg jobbet på, sier Solveig, er et godt eksempel på et prosjekt der Statsbygg bruker innovative løsninger. Kunsthallen, selve kronene på verket har over tusen kvadratmeter glassoverflater, samtidig som bygget greier å oppnå kravene til passivhus. I og med at alle ytterveggene på hallen består av glass må alt av ventilasjonskomponenter ligge i taket – og disse utfordringene er i en skala som ikke har blitt løst tidligere. Dessuten skal energien kommer fra sjøvarme, og her er Statsbygg en foregangsfigur for resten av bransjen.

- Når det gjelder teknologi, ligger Statsbygg også langt fremme, legger Shahin til. Prosjektene går 100 % på BIM, i tillegg er all FDVdokumentasjon digital. Det gjennomføres også et pilotprosjekt på operaen med 3D-modellering av bygget. Det er et eget prosjekt som går under navnet Digibygg, der målet er å fremme digitalisering og bruk av smartteknologi i byggeprosjekter. Målet er at prosjektene skal være 100 % papirløse. Slike satsingen koster penger, men Statsbygg ønsker å se hvordan de kan bruke teknologi til å bygge bedre og tryggere, og da må man teste for å se hva som kan fungere og ikke. Det er modig gjort, og kult å få være en del av.

Verdifull erfaring

Både Solveig og Shahin satt stor pris på den erfaringen de fikk gjennom å være interns i Statsbygg.

- I løpet av disse ukene fikk vi verdifull erfaring, praktisk erfaring vi ikke får på skolebenken, forteller Shahin. Jeg tok over mange av de oppgavene assisterende prosjektleder hadde ved Campus Ringerike ved Universitetet i SørøstNorge mens hun var på ferie. Etter at hun kom tilbake tok jeg over mange av oppgavene til byggeherreombudet. Jeg fikk blant annet en forståelse for ulike utfordringer knyttet til koordinering av ressursene mellom ulike underentreprenører når man arbeider i sommerferien. Når man rehabiliterer et universitet er det spesielt viktig å nå tidsfristen, slik at alt støyende arbeid er ferdig før semesteret starter – da skal jo studentene ha ro.

- I min rolle på Nasjonalmuseet hadde jeg tett dialog med entreprenører og underentreprenører og følte at jeg virkelig var en del av teamet, sier Solveig. Jeg fikk møte mange utrolig flinke folk, og det er gøy når man er student, nettverket blir jo enormt mye større på veldig kort tid. Statsbygg fikk jo mye ut av oss når vi jobbet der, men vi fikk nok vel så mye i retur.

I tillegg til den praktiske erfaringen, fikk alle de 29 som var interns i sommer en rekke ulike kurs og hadde sosiale samlinger to ettermiddager i uken.

- Vi hadde kurs i alt fra presentasjonsteknikk til Excel via det å søke jobb, forteller Solveig. Det er åpenbart at Statsbygg ønsket å tilføre oss kunnskap og gi oss en ballast som gikk ut over det som var direkte relevant for dem selv. Alle, ledelsen inkludert, var også veldig imøtekommende og var helt åpenbart opptatt av at vi skulle ha det bra.

Variert miljø

Når de blir bedt om å beskrive arbeidsmiljøet, er ordet variert det som kanskje er mest dekkende.

- Det var god blanding av unge og mer erfarne der, og Statsbygg har rekruttert mange unge de siste årene, sier Shahin, deriblant flere tidligere interns. Den miksen skapte en fin dynamikk. Det var også stor variasjon når det kom til faglig bakgrunn, som er veldig nyttig, særlig i en fase der man ikke nødvendigvis vet hva man ønsker å jobbe med når man blir «voksen».

- Det var også veldig høyt tempo der, legger Solveig til. At ting går fort er gøy, synes jeg, det skjer noe hele tiden. Og folk pusher seg selv, og hverandre, noe jeg i alle fall jeg synes er veldig motiverende. Statsbygg er et godt sted for dem som ønsker å bli bedre.

TOPP 50 ingeniør

 1. Multiconsult
  B
 2. Innovasjon Norge
 3. Sintef
 4. Aker BP
 5. Google
 6. Statens vegvesen
  B
 7. Infocard 1 desktop
 8. Infocard k mobile
 9. Statkraft
  B
 10. Sweco
 11. Aker Solutions
 12. Veidekke
  B
 13. Asplan Viak
 14. NVE
 15. Rambøll
 16. COWI
 17. Skanska Norge
 18. Infocard 2 desktop
 19. Infocard b mobile
 20. Hydro
 21. Forsvarets forskningsinstitutt
 22. Tine
 23. Bane NOR
 24. Forsvaret
 25. ConocoPhillips Norge
 26. Lundin Norway
 27. Statnett
 28. Rolls-Royce
 29. Infocard 3 desktop
 30. Infocard 3 mobile
 31. Olje- og Energidepartementet
 32. Helsedirektoratet
 33. Microsoft
 34. Yara
 35. Orkla
 36. Forsvarsbygg
 37. Utenriksdepartementet
 38. McKinsey & Company
 39. Infocard 4 desktop
 40. Infocard 4 mobile
 41. Norad
 42. Kongsberg Automotive
 43. Subsea 7
 44. IKEA
 45. ExxonMobil
 46. DeepOcean
 47. Jotun
 48. Odfjell Drilling
 49. Statistisk sentralbyrå

Bransjebeste

 1. Equinor
 2. Multiconsult
 3. Sintef
 4. Statens vegvesen
 5. Statkraft
 6. Veidekke
 7. Wilhelmsen Group

Klatrere ingeniør

 1. AkerBP
 2. DeepOcean
 3. IKEA
 4. Orkla
 5. Tine

TOPP 50 økonomi

 1. Innovasjon Norge
 2. Google
Se hele listen

TOPP 50 IT

 1. Google
 2. Microsoft
Se hele listen

TOPP 50 jus

 1. Politiet
 2. Tingrettene
 3. Utenriksdepartementet
Se hele listen

TOPP 50 humaniora

 1. Kunnskapsdepartementet
 2. NRK
 3. Kulturdepartementet
Se hele listen

TOPP 50 helse

 1. Helsedirektoratet
 2. Folkehelseinstituttet
 3. Helse Sør-Øst
Se hele listen