Velg studieretning:
Topplister arrow_right

En historie om mot og tillit

Marius Jablonskis, Teknologileder

Helt siden han som student hjalp sine sivilingeniørforeldre med å ta i bruk det som den gang var ny teknologi, har Marius vært opptatt av å prøve nye ting.

- Tidlig i min karriere jobbet jeg blant annet i Autodesknettverket med fokus på BIM-implementering for en rekke virksomheter i Europa. Jeg så meg fort lei på ulike arbeidsgivere som var satt i gamle mønstre. Byggebransjen er jo på mange måter en veldig konservativ bransje, noe jeg alltid har hatt lyst til å gjøre noe med.

Da livet som selvstendig ble mindre fristende, begynte Marius i Norconsult.

- Jeg valgte Norconsult fordi de er størst, og samtidig best, noe som er en uvanlig kombinasjon. Men når du setter de to tingene sammen, får du et fantastisk sted å jobbe.

Samtidig trekker Marius frem det faktum at Norconsult er dyktige på innovasjon, eller flinke til å manøvrere, som han velger å kalle det.

- Til tross for størrelsen, er Norconsult gode til å finne riktig vei fremover og snu seg i riktig retning. Vi forstår hva vi bør satse på for å bli bedre og ta i bruk ny teknologi. Det er imponerende og spennende å være med på.


Å bryte med det vante

Marius er ingen tilhenger av å holde på sedvane uten god grunn. Sammen med en gruppe i Norconsult som kaller seg «Bleeding Edge», ser han på områder innen bransjen som kan utfordres, innoveres og gjenoppfinnes. Ett eksempel på det er bruken av tegninger.

- I denne bransjen er man godt vant til å ha tegninger i utbyggingsprosjekter. Det er en standard, og i mange tilfeller er det kontraktsfestet. Samtidig er det i mange tilfeller helt unødvendig, især med tanke på at BIM er langt å foretrekke, for alle parter.

Et av de første prosjektene i verden som ble gjennomført helt uten tegninger, var utbyggingen av Norges største elvekraftverk Vamma 12, for Hafslund.

- Kunden skal ha ros for at de valgte å kjøre 100 % på BIM i et såpass stort prosjekt, når de som alle andre i bransjen har vært godt vant til tegninger. Dette viser at Norconsult har klart å opparbeide seg tillit hos kundene, noe som gjøre det enklere å få gjennomført innovative løsninger.

Dette prosjektet var en såpass oppsiktsvekkende nyvinning at det vant en pris i AEC Excellence Awards under den største internasjonale BIM og VDC konferansen i verden, Autodesk University i Las Vegas i 2016. Norconsult ble invitert tilbake til årets konferanse, der de har bidratt med fire foredrag.

Vilje og evne til å innovere

Det er veldig motiverende med kunder som er åpne for nye løsninger. Vel så viktig er det at kolleger og ledelsen er like positive.

- Jeg opplever at ledere i Norconsult er positive og støttende til bruk av innovasjon og ny teknologi. Ikke bare i form av et klapp på skulderen, men de er også villige til å investere tid og penger. Dersom vi trenger å sette av en hel dag til utvikling eller kjøpe nytt utstyr i form av AR eller VRbriller, er det helt nødvendig å ha ledelsen i ryggen. Med en slik forståelse og støtte, ligger alt til rette for å skape litt ”magic”.

TOPP 50 ingeniør

 1. Kongsberg Gruppen
 2. Multiconsult
  B
 3. Aker Solutions
 4. Sintef
  B
 5. Sweco
 6. Rolls-Royce
 7. Hydro
 8. Forsvaret
 9. Infocard 1 desktop
 10. Infocard k mobile
 11. Statkraft
  B
 12. Microsoft
 13. Forsvarets forskningsinstitutt
 14. Statens vegvesen
  B
 15. Veidekke
 16. Rambøll
 17. Skanska Norge
 18. Infocard 2 desktop
 19. Infocard b mobile
 20. COWI
 21. Subsea 7
 22. NVE
 23. ABB
 24. Kongsberg Automotive
 25. Statnett
 26. Aker BP
 27. Bane NOR
 28. McKinsey & Company
 29. Infocard 3 desktop
 30. Infocard 3 mobile
 31. Tine
 32. Accenture
 33. Asplan Viak
 34. ConocoPhillips Norge
 35. Oceaneering
 36. The Boston Consulting Group (BCG)
 37. DeepOcean
 38. Shell
 39. Schlumberger
 40. Yara
 41. Infocard 4 desktop
 42. Infocard 4 mobile
 43. Telenor
 44. Bekk
 45. NCC
 46. Capgemini Consulting
 47. DOF Subsea
 48. Ulstein Group
 49. Orkla
 50. NTE Energi
 51. Institutt for energiteknikk

Bransjebeste

 1. Subsea7
 2. Aker BP
 3. BCG
 4. Capgemini Consulting
 5. DOF Subsea
 6. Orkla

Klatrere ingeniør

 1. Subsea7
 2. Aker BP
 3. BCG
 4. Capgemini Consulting
 5. DOF Subsea
 6. Orkla

Utfordrere ingeniør

 1. SVV

TOPP 50 Økonomi

 1. PwC (PricewaterhouseCoopers)
  B
 2. Deloitte
Se hele listen

TOPP 50 IT

 1. Google
 2. Microsoft
 3. Forsvaret
Se hele listen

TOPP 50 jus

 1. Politiet
 2. Utenriksdepartementet
 3. Tingrettene
Se hele listen

TOPP 50 humaniora

 1. NRK
 2. UNICEF
 3. Utenriksdepartementet
Se hele listen

Nordic Topp 50 Økonomi

 1. EY (Ernst & Young)
 2. McKinsey & Company
Se hele listen