Velg studieretning:
Topplister arrow_right

En sommerjobb med mening

Sara Klemp og August Aakenes Nysted

Tenk å bruke sommeren på å utforske hvordan man best kan bygge de viktigste byggene i landet!

Det er store miljøgevinster å hente i bygge- og eiendomsbransjen, og Statsbygg skal være en pådriver og en rollemodell for resten av næringen når det gjelder å bygge miljøvennlig.

Men hvor lønnsomt er det å bygge miljøvennlig? Hvilke miljømessige, sosiale og økonomiske konsekvenser vil større investering i tekniske og bygningsmessige fasadeløsninger ha for driften? Er det lurt å investere litt mer i dag for å spare penger om ti, tjue eller førti år? Dette er noen av spørsmålene Sara og August skal prøve å finne svar på som summer interns i Statsbygg.

- Vi ser blant annet på hvilke materialer det er best å bruke når man bygger, forteller Sara. Jeg ser på massivtre, et treprodukt som lages ved å legge flere lag med «planker» sammen, for så å forbinde dem med lim, spiker eller treplugger. Så må man vurdereom dette er et bedre alternativ enn eksempelvis betong.

Massivtre har fått økt popularitet de siste årene og er blitt brukt på større bygg som blant annet Campus Evenstad i Hedmark og studentboligene ved navn Moholt 50/50 i Trondheim.

- Jeg undersøker passivhus, sier August. Passivhus har lavere energibehov enn vanlige hus fordi de blant annet bygges med ekstra varmeisolasjon og gode vinduer, og kan utnytte varmegjenvinning og solenergi. Jeg foretar kost/nytteanalyser og sammenlikner livssykluskostnader i passivhusprosjekter. Dette gjør jeg ved å beregne investeringskostnader og kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling, det vi kaller FDVU-kostnader i bruksfasen.

Lønner det seg å bygge miljøvennlig?

- Det er et komplisert spørsmål, forteller August.

Han forklarer at Statsbygg bruker metoder for å beregne miljøkostnader sett opp mot økonomiske kostnader for bygging og drift. Det er viktig å ikke bare vurdere kostnadene for byggingen i seg selv. Derfor vurderes kostnader ut fra et livsløpsperspektiv som også tar drift og avhending av bygget med i regnestykket.

- Det er komplekse utregninger vi driver med, som det er gøy å bryne seg på.

- Man har ofte viet mye oppmerksomhet til fordelene ved å bygge på den ene eller andre måten, men ikke sett like mye på ulempene, legger Sara til. Massivtre er dyrere i innkjøp, men det er raskere å bygge med, dessuten blir inneklimaet bedre og klimautslippene og livssykluskostandene lavere. Samtidig må man vurdere ulemper knyttet til for eksempel fukt og brannfare. Det er spennende å sitte og regne på dette i sommer, og vi er heldige som får muligheten.

En sommerjobb med ansvar

Til sammen er det 31 studenter som i år bruker seks uker av sommerferien hos Statsbygg. Mange er fordelt i tospann på ulike avdelinger hvor de jobber i prosjekter tett sammen med Statsbyggs erfarne fagpersoner.

- Det er en klar fordel å være så mange interns, mener August. Vi er hele fire stykker fra Eiendomsutvikling og forvaltning på NTNU, hvor jeg studerer. Det er fint å ha såpass mange jevnaldrende rundt seg, det viser dessuten at internship er noe Statsbygg virkelig satser på.

- Jeg setter også veldig stor pris på at vi er to interns som jobber tett sammen, skyter Sara inn. Det gjør oss tryggere i de oppgavene vi har fått, som krever at vi tar mye ansvar. Vi er ikke her for å servere kaffe og te, for å si det sånn.

- I tillegg får vi tett oppfølging av andre ansatte her på huset, og det er alltid noen tilgjengelig for å hjelpe oss og svare når vi har spørsmål, supplerer August. Så vi skal nok komme i mål med oppgavene våre.

Bygg med mening

Operaen. Nasjonalmuseet. Regjeringskvartalet. Universiteter. Slottet. Frøhvelvet på Svalbard. Det er ikke mangel på symbolbygg og samfunnsinstitusjoner i prosjektporteføljen til Statsbygg, og som intern får man innblikk i flere av dem.

- Vi har såkalte kræsjkurs der vi får kjennskap til ulike avdelinger gjennom presentasjoner som etterfølges av befaringer, sier Sara. Vi har vært i Regjeringskvartalet, hvor vi fikk bli med helt opp til 17. etasje i Høyblokka.

August legger til besøk på Arkitektmuseet og befaring på byggeplassen for det nye Nasjonalmuseet.

- Det er gøy å få muligheten til å besøke de store prosjektene det er ikke noe man får oppleve overalt!

Tekst: Hans Petter Stub
Foto: Line Slotnæs

TOPP 3 ingeniør

 1. Multiconsult

Bransjebeste

 1. Multiconsult
 2. Sintef
 3. Statens vegvesen
 4. Statkraft

Klatrere ingeniør

 1. Tine
 2. McKinsey & Company
 3. GKN Aerospace

Årets Nykommere ingeniør

 1. Olje- og Energidepartementet
 2. IBM
 3. TechnipFMC

Rangeringen ingeniør

 1. Multiconsult
  B
 2. Aker Solutions
 3. Sintef
  B
 4. Microsoft
 5. Forsvaret
 6. Hydro
 7. Rolls-Royce
 8. Sweco
 9. Forsvarets forskningsinstitutt
 10. Statkraft
  B
 11. Aker BP
 12. Veidekke
 13. COWI
 14. Subsea 7
 15. NVE
 16. Rambøll
 17. DeepOcean
 18. Oceaneering
 19. Statens vegvesen
  B
 20. Tine
 21. Kongsberg Automotive
 22. McKinsey & Company
 23. Olje- og Energidepartementet
  N
 24. Statnett
 25. IBM
  N
 26. ConocoPhillips Norge
 27. Asplan Viak
 28. Schlumberger
 29. Yara
 30. Telenor
 31. Boston Consulting Group (BCG)
 32. Accenture
 33. Institutt for energiteknikk
 34. Bane NOR
 35. Aibel
 36. GKN Aerospace
 37. Shell
 38. TechnipFMC
  N
 39. Cisco Systems

TOPP 3 økonomi

 1. Norges Bank
Se hele listen

TOPP 3 IT

 1. Google
 2. Microsoft
Se hele listen

TOPP 3 jus

 1. Politiet
 2. Wikborg Rein
 3. Utenriksdepartementet
Se hele listen

TOPP 3 humaniora

 1. Oslo Kommune
 2. NRK
 3. Barne-likestillings og inkl.dep
Se hele listen

TOPP 3 helse

 1. Helse Sør-Øst
 2. Helse Vest
 3. Helse Midt- Norge
Se hele listen