Velg studieretning:
Topplister arrow_right

Disse fem teknologitrendene definerer industrien det kommende tiåret.

Kristen Ulveseter, programdirektør hos DNV GL Group Technology and Research

Om det skjer en ulykke med en førerløs bil, hvem har egentlig skylden? Og hvordan håndteres personvernet samtidig som kroppen overvåkes 24 timer i døgnet? DNV GL ser ti år frem i tid.

I sin Technology Outlook 2030-rapport ser DNV GL ti år frem i tid og undersøker hvilke trender og endringer som vil påvirke morgendagens samfunn og industri. Kristen Ulveseter, programdirektør hos DNV GL Group Technology and Research, forklarer hvordan selskapet i rapporten ser på tre ulike former for teknologi:

– Vi har delt det inn i tilretteleggende teknologi, transformerende teknologi og teknologi som bidrar til å ivareta vår biosfære. I tillegg har vi sett på sammenhengen mellom samfunnet og teknologien som omringer oss hver dag, sier han.

Fem viktige teknologitrender som vil endre samfunnet rundt oss

I rapporten presenterer DNV GL 10 viktige trender som vil påvirke industrien i 2030. Her ser vi nærmere på fem av dem.

1. Digital forsyningskjede

Tiåret frem til 2030 vil bli husket som et vendepunkt i historien når det gjelder transport og logistikk. Autonome kjøretøy gjør sitt inntog i flere deler av transportsektoren, og forsyningskjedene automatiseres. Men det er ikke bare nye transportteknologier som blir introdusert – hele sektoren er i utvikling. Vi kommer til å endre forbruksmønster fra personlig eierskap og drift til en renere, tryggere, mer effektiv og billigere virkelighet der vi kun belastes for bruk. Kanskje vil de første hyperloop-togene være i drift mot slutten av tiåret.

Les mer om hvordan fremtidens transport og logistikk vil se ut her.

2. Mer gjenbruk

Fremtidens materialer skal kunne gjenbrukes, resirkuleres og inngå i en omfattende sirkulærøkonomi. 3D-printing, selv- og nanosammenføyning vil spille en større rolle i optimalisering av design og komponentegenskaper.

Materialer for fremtiden må være fabrikasjonsvennlige, mens de forblir kostnadseffektive og overholder krav til bærekraft og sikkerhet.

Materialvitenskap vil spille en viktig rolle i utviklingen av mange nye teknologier: eksempler inkluderer mobil elektronikk, molekylær- og kvanteberegning, utvinning av alternative energikilder, bioteknologi, robotikk og automatisering. Dette vil kreve større presisjon i materialegenskaper og en vil se en stadig økende kobling av materialmodellering og simuleringer for å optimalisere design. Det er sannsynlig at vi i 2030 vil kunne spørre hvilken materialegenskap vi trenger, snarere enn hva som er tilgjengelig. Sterkere og duktile materialer vil bane vei for lette strukturer i transport, og nye funksjonaliteter kan muliggjøre radikale designløsninger, sier Agnes Marie Horn, en av sjefsingeniørene i DNV GL.

Les mer om presisjonsmaterialer her.

3. Skreddersydd medisin

De neste ti årene kommer vi til å se store fremskritt i helsesektoren. Big data og avanserte analyser vil kunne sørge for at diagnostisering og medisinering skjer på et langt mer detaljert og tilpasset nivå enn tidligere. Med nøye diagnostikk og presisjonsmedisinering vil vi kunne skreddersy behandling med riktig type og dose av medisin for best effekt.

– Presisjonsmedisinering er utrolig spennende. Det å kunne angi risiko for aktuelle sykdommer tidlig, og behandle med god effekt når det trengs vil spare oss for enorme kostnader, samtidig som folks helse generelt vil bli bedre. En utfordring vil bli hvorvidt vi klarer å ivareta folks personvern med stadig mer helsedatadeling som er nødvendig for å kunne ta riktige kliniske beslutninger, sier Horn.

Les mer om fremtidens legemiddelindustri her.

4. Spesialtilpasset mat

I dag er matproduksjon og -forbruk en av de største truslene mot klimaet, miljøet og helsen til verdens befolkning. Vi opplever også en slags trippel byrde av underernæring: Omtrent én milliard mennesker får i seg for få kalorier, minst 3 milliarder mennesker får i seg for lite næring, mens over 2,5 milliarder mennesker spiser for mye.

De neste ti årene vil vi se en stor økning i lokal matproduksjon, og fokuset på bærekraftig jordbruk vil øke betraktelig. Presisjonslandbruk, der behandlingen av jorden tilpasses plantens unike behov, blir mer og mer vanlig. Vi regner faktisk med at markedet for presisjonslandbruk vil øke fra 4,84 milliarder dollar i 2018 til 2,3 billioner i 2030.

Vi vil også se proteinrike planter erstatte store deler av verdens kjøttproduksjon. Noen analyser sier at så mye som 30 prosent av alt “kjøtt” i 2030 ikke vil stamme fra dyreriket.

Les mer om fremtidens matproduksjon her.

5. Det nye romkappløpet

Mens det originale romkappløpet mellom USA og Sovjetunionen ble avsluttet 17. juli 1975, ser vi nå tendenser til at et nytt romkappløp er i emning. Private selskaper, drevet fremover av risikokapital og ny teknologi, vil tilby kommersialisering av romfart, nye satelitt-systemer for kommunikasjon og jordobservasjon, navigeringssystemer og romturisme. Samtidig vil de offentlige aktørene igjen rette fokuset sitt utover mot verdensrommet.

I 2016 lanserte norske SINTEF, i samarbeid med Den europeiske romfartsorganisasjon, prosjektet Snake Robots for Space Applications. Prosjektet skal sende slangeformede roboter ut i verdensrommet, med mål om å kunne utforske områder det er vanskelig å komme til.

Ler mer om norske slangeroboter i verdensrommet her.

Utfyllende rapport

I den fulle rapporten kan du lese mer om dette og de øvrige teknologitrendene. Du kan også fordype deg i hvordan en ideell teknologisk fremtid ser ut, hvilke fallgruver vi må passe oss for og hvorfor verden per dags dato ikke er på vei mot et ideelt 2030. Du kan også lese om hvordan byene våre vil se ut om ti år, bli eksponert for fem trilemmaer, og du finner utdypende informasjon om hvordan de ulike industriene vil bli påvirket av den nye teknologien.

TOPP 3 ingeniør

 1. Sintef

Klatrere ingeniør

 1. Google
 2. Forsvaret
 3. Oceaneering
 4. NCC
 5. Norad
 6. Odfjell Drilling

Årets Nykommere ingeniør

 1. Prysmian Group
 2. Visolit

Rangeringen ingeniør

 1. Sintef
 2. Multiconsult
 3. Sweco
 4. Google
 5. Asplan Viak
 6. Rambøll
 7. Forsvarets forskningsinstitutt
 8. Innovasjon Norge
 9. Statens vegvesen
 10. Aker Solutions
 11. Veidekke
 12. Forsvaret
 13. Aker BP
 14. NVE
 15. Tine
 16. Hydro
 17. Microsoft
 18. Statnett
 19. Bane NOR
 20. Rolls-Royce
 21. Helsedirektoratet
 22. Forsvarsbygg
 23. Yara
 24. ConocoPhillips Norge
 25. Lundin Norway
 26. Olje- og Energidepartementet
 27. Kongsberg Automotive
 28. Subsea 7
 29. Utenriksdepartementet
 30. Oceaneering
 31. NCC
 32. Institutt for energiteknikk
 33. Norad
 34. Odfjell Drilling
 35. Jotun
 36. Shell

TOPP 3 økonomi

 1. Innovasjon Norge
Se hele listen

TOPP 3 IT

 1. Google
 2. Microsoft
Se hele listen

TOPP 3 jus

 1. Politiet
 2. Tingrettene
 3. Utenriksdepartementet
Se hele listen

TOPP 3 humaniora

 1. Kunnskapsdepartementet
 2. NRK
 3. Barne-likestillings og inkl.dep
Se hele listen

TOPP 3 helse

 1. Helsedirektoratet
 2. Folkehelseinstituttet
 3. Helse Sør-Øst
Se hele listen