Velg studieretning:
Topplister arrow_right

Disse fem teknologitrendene definerer industrien det kommende tiåret.

Kristen Ulveseter, programdirektør hos DNV GL Group Technology and Research

Om det skjer en ulykke med en førerløs bil, hvem har egentlig skylden? Og hvordan håndteres personvernet samtidig som kroppen overvåkes 24 timer i døgnet? DNV GL ser ti år frem i tid.

I sin Technology Outlook 2030-rapport ser DNV GL ti år frem i tid og undersøker hvilke trender og endringer som vil påvirke morgendagens samfunn og industri. Kristen Ulveseter, programdirektør hos DNV GL Group Technology and Research, forklarer hvordan selskapet i rapporten ser på tre ulike former for teknologi:

– Vi har delt det inn i tilretteleggende teknologi, transformerende teknologi og teknologi som bidrar til å ivareta vår biosfære. I tillegg har vi sett på sammenhengen mellom samfunnet og teknologien som omringer oss hver dag, sier han.

Fem viktige teknologitrender som vil endre samfunnet rundt oss

I rapporten presenterer DNV GL 10 viktige trender som vil påvirke industrien i 2030. Her ser vi nærmere på fem av dem.

1. Digital forsyningskjede

Tiåret frem til 2030 vil bli husket som et vendepunkt i historien når det gjelder transport og logistikk. Autonome kjøretøy gjør sitt inntog i flere deler av transportsektoren, og forsyningskjedene automatiseres. Men det er ikke bare nye transportteknologier som blir introdusert – hele sektoren er i utvikling. Vi kommer til å endre forbruksmønster fra personlig eierskap og drift til en renere, tryggere, mer effektiv og billigere virkelighet der vi kun belastes for bruk. Kanskje vil de første hyperloop-togene være i drift mot slutten av tiåret.

Les mer om hvordan fremtidens transport og logistikk vil se ut her.

2. Mer gjenbruk

Fremtidens materialer skal kunne gjenbrukes, resirkuleres og inngå i en omfattende sirkulærøkonomi. 3D-printing, selv- og nanosammenføyning vil spille en større rolle i optimalisering av design og komponentegenskaper.

Materialer for fremtiden må være fabrikasjonsvennlige, mens de forblir kostnadseffektive og overholder krav til bærekraft og sikkerhet.

Materialvitenskap vil spille en viktig rolle i utviklingen av mange nye teknologier: eksempler inkluderer mobil elektronikk, molekylær- og kvanteberegning, utvinning av alternative energikilder, bioteknologi, robotikk og automatisering. Dette vil kreve større presisjon i materialegenskaper og en vil se en stadig økende kobling av materialmodellering og simuleringer for å optimalisere design. Det er sannsynlig at vi i 2030 vil kunne spørre hvilken materialegenskap vi trenger, snarere enn hva som er tilgjengelig. Sterkere og duktile materialer vil bane vei for lette strukturer i transport, og nye funksjonaliteter kan muliggjøre radikale designløsninger, sier Agnes Marie Horn, en av sjefsingeniørene i DNV GL.

Les mer om presisjonsmaterialer her.

3. Skreddersydd medisin

De neste ti årene kommer vi til å se store fremskritt i helsesektoren. Big data og avanserte analyser vil kunne sørge for at diagnostisering og medisinering skjer på et langt mer detaljert og tilpasset nivå enn tidligere. Med nøye diagnostikk og presisjonsmedisinering vil vi kunne skreddersy behandling med riktig type og dose av medisin for best effekt.

– Presisjonsmedisinering er utrolig spennende. Det å kunne angi risiko for aktuelle sykdommer tidlig, og behandle med god effekt når det trengs vil spare oss for enorme kostnader, samtidig som folks helse generelt vil bli bedre. En utfordring vil bli hvorvidt vi klarer å ivareta folks personvern med stadig mer helsedatadeling som er nødvendig for å kunne ta riktige kliniske beslutninger, sier Horn.

Les mer om fremtidens legemiddelindustri her.

4. Spesialtilpasset mat

I dag er matproduksjon og -forbruk en av de største truslene mot klimaet, miljøet og helsen til verdens befolkning. Vi opplever også en slags trippel byrde av underernæring: Omtrent én milliard mennesker får i seg for få kalorier, minst 3 milliarder mennesker får i seg for lite næring, mens over 2,5 milliarder mennesker spiser for mye.

De neste ti årene vil vi se en stor økning i lokal matproduksjon, og fokuset på bærekraftig jordbruk vil øke betraktelig. Presisjonslandbruk, der behandlingen av jorden tilpasses plantens unike behov, blir mer og mer vanlig. Vi regner faktisk med at markedet for presisjonslandbruk vil øke fra 4,84 milliarder dollar i 2018 til 2,3 billioner i 2030.

Vi vil også se proteinrike planter erstatte store deler av verdens kjøttproduksjon. Noen analyser sier at så mye som 30 prosent av alt “kjøtt” i 2030 ikke vil stamme fra dyreriket.

Les mer om fremtidens matproduksjon her.

5. Det nye romkappløpet

Mens det originale romkappløpet mellom USA og Sovjetunionen ble avsluttet 17. juli 1975, ser vi nå tendenser til at et nytt romkappløp er i emning. Private selskaper, drevet fremover av risikokapital og ny teknologi, vil tilby kommersialisering av romfart, nye satelitt-systemer for kommunikasjon og jordobservasjon, navigeringssystemer og romturisme. Samtidig vil de offentlige aktørene igjen rette fokuset sitt utover mot verdensrommet.

I 2016 lanserte norske SINTEF, i samarbeid med Den europeiske romfartsorganisasjon, prosjektet Snake Robots for Space Applications. Prosjektet skal sende slangeformede roboter ut i verdensrommet, med mål om å kunne utforske områder det er vanskelig å komme til.

Ler mer om norske slangeroboter i verdensrommet her.

Utfyllende rapport

I den fulle rapporten kan du lese mer om dette og de øvrige teknologitrendene. Du kan også fordype deg i hvordan en ideell teknologisk fremtid ser ut, hvilke fallgruver vi må passe oss for og hvorfor verden per dags dato ikke er på vei mot et ideelt 2030. Du kan også lese om hvordan byene våre vil se ut om ti år, bli eksponert for fem trilemmaer, og du finner utdypende informasjon om hvordan de ulike industriene vil bli påvirket av den nye teknologien.

TOPP 3 ingeniør

 1. Multiconsult

Bransjebeste

 1. Multiconsult
 2. Sintef
 3. Statens vegvesen
 4. Statkraft

Klatrere ingeniør

 1. Tine
 2. McKinsey & Company
 3. GKN Aerospace

Årets Nykommere ingeniør

 1. Olje- og Energidepartementet
 2. IBM
 3. TechnipFMC

Rangeringen ingeniør

 1. Multiconsult
  B
 2. Aker Solutions
 3. Sintef
  B
 4. Microsoft
 5. Forsvaret
 6. Hydro
 7. Rolls-Royce
 8. Sweco
 9. Forsvarets forskningsinstitutt
 10. Statkraft
  B
 11. Aker BP
 12. Veidekke
 13. COWI
 14. Subsea 7
 15. NVE
 16. Rambøll
 17. DeepOcean
 18. Oceaneering
 19. Statens vegvesen
  B
 20. Tine
 21. Kongsberg Automotive
 22. McKinsey & Company
 23. Olje- og Energidepartementet
  N
 24. Statnett
 25. IBM
  N
 26. ConocoPhillips Norge
 27. Asplan Viak
 28. Schlumberger
 29. Yara
 30. Telenor
 31. Boston Consulting Group (BCG)
 32. Accenture
 33. Institutt for energiteknikk
 34. Bane NOR
 35. Aibel
 36. GKN Aerospace
 37. Shell
 38. TechnipFMC
  N
 39. Cisco Systems

TOPP 3 økonomi

 1. Norges Bank
Se hele listen

TOPP 3 IT

 1. Google
 2. Microsoft
Se hele listen

TOPP 3 jus

 1. Politiet
 2. Wikborg Rein
 3. Utenriksdepartementet
Se hele listen

TOPP 3 humaniora

 1. Oslo Kommune
 2. NRK
 3. Barne-likestillings og inkl.dep
Se hele listen

TOPP 3 helse

 1. Helse Sør-Øst
 2. Helse Vest
 3. Helse Midt- Norge
Se hele listen