Velg studieretning:
Topplister arrow_right

Bærekraftige byer

Janne Walker Ørka, Forretningsutvikler og markedssjef Bærekraftige byer

Den raske urbaniseringen i Norge gir mye å henge fingrene i for ivrige ingeniører og byplanleggere som vil utvikle bærekraftige byer. Norconsult leder an i dette arbeidet.

Norconsult har bærekraft som ett av sine tre viktige satsingsområder, i tillegg til digitalisering og samarbeid. Janne jobber med utviklingen av bærekraftige byer, et fagfelt Norconsult er ledende på.

- Norconsult har vært partner i FNs Framtidslab i Ålesund tilnærmet fra dag én, og det finnes bare to slike laber i verden, forteller Janne. I Framtidslaben i Ålesund møtes teknologi, akademia, næringsliv og det offentlige for å finne gode løsninger som kan bidra til at vi når FNs bærekraftsmål, særlig nummer 11.

Bærekraftsmål nummer 11 handler om bærekraftige byer og samfunn. Med økt urbanisering, ikke bare globalt, men også her i Norge, er dette et mål som vies stor oppmerksomhet.

- Vi bor stadig tettere, noe som gir arealknapphet i byene – både med tanke på selve byggene, men også på arealene mellom husene. Vår jobb er å forvalte de ressursene som finnes i byen på en klok måte til det beste for samfunnet, både med tanke på det økonomiske, miljøet, livskvalitet og fremtidige generasjoner.

Mobilitet og hvordan vi beveger oss i byene, er et viktig punkt å løse når vi snakker om bærekraftig byutvikling.

- Som bransje har vi kommet veldig langt med tanke på materialvalg og utslippsfrie byggeplasser. Det som er viktig nå er å bidra til nullvekst i byene, dette kan vi legge til rette for gjennom å lage gode løsninger for grønn mobilitet. Det må vi sikre ved at flere mennesker tar kollektivtrafikk, sykler eller går og spørsmålet er hvordan byer utvikles best med det i bakhodet. Det er jo knapt med arealer, så man må prioritere. Økt grønn mobilitet er også helsefremmende byutvikling. Dette har vi blant annet jobbet med i Drammen, på den gamle sykehustomten på Bragernes og i en ny bydel i Ski Øst.

Tverrfaglig samarbeid

Slike store utfordringer løses ikke på egenhånd. Janne er selv landskapsarkitekt, og når det kommer til bærekraftig byplanlegging er det en hel rekke fagdisipliner som er involvert i arbeidet.

- I Norconsult har vi alt fra byplanleggere, sykkelplanleggere, landskapsarkitekter og arkitekter, mobilitets og transportplanleggere, veiplanleggere og eksperter på vann og avløp, for å nevne noen av fagene som er involvert når vi jobber med bærekraftig byutvikling. Det er mye godt ingeniørarbeid som må ivaretas, og det er spennende å jobbe med såpass bredt sammensatte, tverrfaglige team som alle er veldig engasjerte. Vi er alle klar over at vi jobber for noe større enn bare oss selv og kundene. Vi jobber for et bedre samfunn. Det gir oss ekstra motivasjon og giv, og det er inspirerende å jobbe i et slikt miljø.

Også kommersielle eiendomsutviklere bidrar til utviklingen av mer bærekraftige byer.

- Det er klare økonomiske gevinster å hente på å bygge mer bærekraftig. Med flere som bruker kollektivtrafikk og flere som sykler og går, er det for eksempel mindre behov for svært dyre parkeringsplasser i kjellere – parkeringsplasser som dessuten krever store mengder materialer som stål og betong. Det er vinnvinn for miljøet og lommeboken. Vi ser også at folk i økende grad har lyst til å bo i områder med grønne lunger, og da er utviklerne med på å tilrettelegge for det.

Egen medisin

Norconsult er helt åpenbart opptatt av at kundene de jobber med skal bidra til mer bærekraftige byer. Selv om man har hørt historier om skomakerens barn, gjelder ikke det Norconsult, de tar nemlig egen medisin.

- Vi etablerer nå et kontor i Kongens gate i Oslo, dels for å komme tettere på mange av våre kunder, men også av hensyn til medarbeidere. Nå kan enda flere av de som bor i Oslo sykle eller gå til jobben, eventuelt bruke kollektivtransport ettersom kontoret ligger tett inntil flere kollektivknutepunkt. Den plasseringen er helt bevisst, man må jo leve som man lærer, avslutter Janne.

TOPP 3 ingeniør

 1. Sintef

Klatrere ingeniør

 1. Google
 2. Forsvaret
 3. Oceaneering
 4. NCC
 5. Norad
 6. Odfjell Drilling

Årets Nykommere ingeniør

 1. Prysmian Group
 2. Visolit

Rangeringen ingeniør

 1. Sintef
 2. Multiconsult
 3. Sweco
 4. Google
 5. Asplan Viak
 6. Rambøll
 7. Forsvarets forskningsinstitutt
 8. Innovasjon Norge
 9. Statens vegvesen
 10. Aker Solutions
 11. Veidekke
 12. Forsvaret
 13. Aker BP
 14. NVE
 15. Tine
 16. Hydro
 17. Microsoft
 18. Statnett
 19. Bane NOR
 20. Rolls-Royce
 21. Helsedirektoratet
 22. Forsvarsbygg
 23. Yara
 24. ConocoPhillips Norge
 25. Lundin Norway
 26. Olje- og Energidepartementet
 27. Kongsberg Automotive
 28. Subsea 7
 29. Utenriksdepartementet
 30. Oceaneering
 31. NCC
 32. Institutt for energiteknikk
 33. Norad
 34. Odfjell Drilling
 35. Jotun
 36. Shell

TOPP 3 økonomi

 1. Innovasjon Norge
Se hele listen

TOPP 3 IT

 1. Google
 2. Microsoft
Se hele listen

TOPP 3 jus

 1. Politiet
 2. Tingrettene
 3. Utenriksdepartementet
Se hele listen

TOPP 3 humaniora

 1. Kunnskapsdepartementet
 2. NRK
 3. Barne-likestillings og inkl.dep
Se hele listen

TOPP 3 helse

 1. Helsedirektoratet
 2. Folkehelseinstituttet
 3. Helse Sør-Øst
Se hele listen