Velg studieretning:
Topplister arrow_right

I AF Gruppen får nysgjerrige ansatte leke seg med ny teknologi hver dag

Fra venstre: Ingeniørene Lise Brattbakk (26) og Anette Moldesæter Brandli (32)

På prosjektet Røakollen jobber ingeniørene Anette Moldesæter Brandli (32) og Lise Brattbakk (26) for AF Bygg Oslo. Her skal 213 leiligheter stå klar i løpet av de neste årene.

Inkluderende arbeidsmiljø

Lise begynte i AF Gruppen i august. Da var hun nettopp ferdig utdannet byggingeniør ved Høgskulen på Vestlandet, avdeling Bergen.

– En kamerat av meg hadde allerede fått jobb i AF Gruppen, og anbefalte meg å søke. Han fortalte at arbeidsmiljøet var så bra. Det hadde han rett i, sier Lise.

I samme prosjekt jobber Anette, som har jobbet i AF Gruppen siden 2012. Da var hun ferdig sivilingeniør i byggeteknikk og arkitektur ved NMBU på ÅS. I likhet med Lise hadde hun hørt at det var et bra sted å jobbe.

Anette og Lise forteller at begge to alltid har vært opptatt av bygg og arkitektur, og ser på seg selv som litt nerdete. Og det hjelper når man skal bli ingeniør. De er glade for at stadig flere kvinner velger AF som arbeidsplass, og at selskapet satser på mangfold. Det er viktig, både i forhold til hvordan oppgaver løses, men også sosialt, mener de.

– At AF Gruppen har inngått et samarbeid med #hunspanderer er veldig positivt. Det er viktig for aktørene i bransjen å ikke bare tiltrekke seg kvinner, men også at de vet hvordan de skal klare å beholde dem. Det skjer ved å tilrettelegge og tilpasse arbeidsplassen, mener Lise.

Anette er nylig tilbake etter sin andre foreldrepermisjon, og er glad for å få jobbe på Røa. Familien bor i området, og logistikken med to barn blir enklere når jobben er i sykkelavstand til hjemmet.

Spennende dager

I tillegg til inkluderende arbeidsmiljø setter Anette og Lise pris på varierte arbeidsdager. Lise er prosjektøkonom og når neste byggetrinn setter i gang, er det med Anette som anleggsleder.

– Denne jobben er aldri kjedelig, det er alltid mye som skjer. Ikke alt går som planlagt. Da handler det om å finne gode, alternative løsninger, sier Anette.

De er begge opptatt av at det finnes et bredt spekter av muligheter fremover, og at utsiktene til varierte arbeidsoppgaver er gode.

– Man får alltid hjelp når man trenger det, men ansvaret er stort helt fra starten. Vi blir kastet ut i det og må lære å svømme. Det er sånn vi lærer kjapt, sier Lise.

Digital byggeplass

Digitalisering og økt innovasjonstakt er står høyt på agendaen i til AF Gruppen. Blant annet med prosjektet «Digital byggeplass» skal AF bidra til en fremtidsrettet og mer effektiv næring. Det er noe Anette og Lise merker i hverdagen.

– Digitalisering vil prege arbeidshverdagen vår i stadig større grad. Det er spennende å se hvordan systemene som innføres gjør arbeidet både mer effektivt og sikrer høyere kvalitet. Her på Røakollen er vi blant annet testbrukere for et digitalt HMS-system som integreres i 3D-modellene av prosjektet. Det blir gøy å følge denne utfordringen videre.

TOPP 50 ingeniør

 1. Multiconsult
  B
 2. Innovasjon Norge
 3. Sintef
 4. Aker BP
 5. Google
 6. Statens vegvesen
  B
 7. Infocard 1 desktop
 8. Infocard k mobile
 9. Statkraft
  B
 10. Sweco
 11. Aker Solutions
 12. Veidekke
  B
 13. Asplan Viak
 14. NVE
 15. Rambøll
 16. COWI
 17. Skanska Norge
 18. Infocard 2 desktop
 19. Infocard b mobile
 20. Hydro
 21. Forsvarets forskningsinstitutt
 22. Tine
 23. Bane NOR
 24. Forsvaret
 25. ConocoPhillips Norge
 26. Lundin Norway
 27. Statnett
 28. Rolls-Royce
 29. Infocard 3 desktop
 30. Infocard 3 mobile
 31. Olje- og Energidepartementet
 32. ABB
 33. Helsedirektoratet
 34. Microsoft
 35. Yara
 36. Orkla
 37. Forsvarsbygg
 38. Utenriksdepartementet
 39. McKinsey & Company
 40. Infocard 4 desktop
 41. Infocard 4 mobile
 42. Norad
 43. Kongsberg Automotive
 44. Subsea 7
 45. IKEA
 46. ExxonMobil
 47. DeepOcean
 48. Jotun
 49. Odfjell Drilling
 50. Statistisk sentralbyrå

Bransjebeste

 1. Equinor
 2. Multiconsult
 3. Sintef
 4. Statens vegvesen
 5. Statkraft
 6. Veidekke
 7. Wilhelmsen Group

Klatrere ingeniør

 1. AkerBP
 2. DeepOcean
 3. IKEA
 4. Orkla
 5. Tine

TOPP 50 Økonomi

 1. Innovasjon Norge
 2. Google
Se hele listen

TOPP 50 IT

 1. Google
 2. Microsoft
Se hele listen

TOPP 50 jus

 1. Politiet
 2. Tingrettene
 3. Utenriksdepartementet
Se hele listen

TOPP 50 humaniora

 1. Kunnskapsdepartementet
 2. NRK
 3. Kulturdepartementet
Se hele listen

TOPP 50 helse

 1. Helsedirektoratet
 2. Folkehelseinstituttet
 3. Helse Sør-Øst
Se hele listen