Velg studieretning:
Topplister arrow_right

Å gjøre det samme om igjen og forvente et helt annet resultat er galskap, sa Einstein.

Hege Njå Bjørkmann - leder for marked og kommunikasjon, Elin Mørch Langlo - leder for innovasjonsledelse og Guro Cedell - leder for HR.

I Norconsult er nytenkning sentralt i selskapsstrategien, med et etablert 80/20-prinsipp. Nøkkelen til mer bærekraftige og samfunnsnyttige løsninger er kontinuerlig forbedring av det daglige arbeidet koblet med radikal nytenkning.

– 20-prosenten handler om å være mer bevisst på oppdragene vi velger, forteller leder for marked og kommunikasjon, Hege Njå Bjørkmann. Vi ønsker oppdrag som utfordrer oss og krever mer komplekse samarbeidsformer, nye digitale løsninger og en mer bærekraftig tilnærming.

– Vår erfaring er at innovasjon ofte krever mer omfattende tverrfaglig samarbeid, legger leder for innovasjonsledelse, Elin Mørch Langlo, til. Det som kjennetegner prosjektene våre som går ekstra bra, er sjelden én stor oppdagelse, men snarere summen av mange smarte løsninger satt i system. Det er derfor kundeløftet vårt er «Den lille store forskjellen».

Where is the edge?

I 2020 etablerte Norconsult konseptet The Edge, som handler om å utfordre etablerte sannheter og stadig jakte nye og bedre løsninger. – Vi har et system der alle medarbeidere kan registrere ideene sine for å synliggjøre prosjekter, dele kompetanse, erfaring og inspirere hverandre til å tenke nytt, sier Hege.

Norconsult har også etablert interne finansieringskilder som kan bidra til å realisere innovasjonsprosjekter, og i skrivende stund er det over 60 initiativ som er registret i The Edge-portalen. Et eksempel på nyskaping er E39 Kristiansand vest Mandal øst hvor høye krav til digitale leveranser var sentralt i bestillingen fra Nye Veier da den nye strekningen skulle planlegges. Dette førte til banebrytende innovasjon, der totalentreprenør AF Gruppen, rådgiver Norconsult og Norconsult Informasjonssystemer (NoIS)etablerte en helt ny standard for digital informasjonsflyt for store samferdselsprosjekter. Prosjektet har høstet internasjonal oppmerksomhet, blant annet med seier i AEC Excellence Awards for banebrytende digital informasjonsflyt med innsynsløsningen ISY Prosjekt. Økt kvalitet på leveransene, færre feil, mer effektivitet, lavere kostnader og betydelige miljøgevinster er blantresultatene så langt. Eksempelvis har optimalisering av brukonstruksjonen på Trysfjordbrua alene bidratt til 15 prosent reduksjon avCO2- utslipp, og antall tegninger er redusert med 95 prosent.

Tillit til å utfordre

En sentral brikke i å utvikle en god kultur for innovasjon er ledere som viser sine ansatte tillit og skaper det som på fagspråket kalles psykologisk trygghet. Medarbeiderundersøkelsen kartlegger blant annet hvor mange som opplever at det er akseptert å utfordre etablerte sannheter.

– Vi jobber systematisk for å rekruttere og utvikle trygge ledere som gir sine medarbeidere rom for ideer og muligheter, forteller leder for HR, Guro Cedell.

– Det er ikke organisasjonen som innoverer, men menneskene i organisasjonen, legger Elin til. For å skape innovasjon må man ha psykologisk trygghet for å ta den risikoen det er å stille spørsmål og dele en ny tanke.

Norconsult har også en organisasjonsenhet med spesialister i innovasjonsledelse. Deres oppgave å sikre at innovasjon gjennomsyrer alle faser av prosjektene.

– I tillegg til at vi rekrutterer eksperter i innovasjonsledelse tilbyr vi også et eget opplæringsprogram for å utdanne innovasjonsledere internt, fortsetter Elin. Vi har dessuten etablert et fagnettverk for innovasjonsledelse, og en av våre medarbeidere deltar i speilkomitéen i ISO for innovasjonsledelse.

Vet ikke alltid best selv

Selv om Norconsult har kommet langt innenfor innovasjon, vet de at også innenfor innovasjonsfaget må man tenke nytt. Av den grunn samarbeider selskapet tett med akademia for å tilegne seg og utvikle ny kompetanse. Blant annet samarbeider Norconsult med Handelshøyskolen BI for å identifisere gevinstene ved gjentakende samarbeid mellom entreprenør og rådgiver i prosjekter for Nye Veier. I tillegg støtter selskapet medarbeidernes gjennomføring av PhD.

– For øyeblikket jobber ti av våre medarbeidere med å gjennomføre sin doktorgrad, med støtte fra oss, forteller Guro. Det er et viktig bidrag i å sikre at vi fortsetter å være helt i tet innenfor et stort mangfold av faglige retninger, som alle på sin måte er relevante for vår satsing på samfunnsplanlegging.

Dersom du er av typen som liker å tenke nytt, er det kanskje på tide å tenke på en ny jobb. I Norconsult.

 

Årlig er Norconsult engasjert i mer enn 20 000 prosjekter innen miljø, fornybar energi, vann og avløp, arkitektur, plan, bygg og eiendom, IT, samferdsel og industri. Norconsult hadde ved inngangen av 2021 cirka 4 600 medarbeidere, hvorav cirka 3 300 arbeider i Norge. Selskapet har bred geografisk tilstedeværelse med 120 kontorer.


 

TOPP 3 ingeniør

 1. Multiconsult

Klatrere ingeniør

 1. Aker BP
 2. McKinsey
 3. Aker Solutions

Rangeringen ingeniør

 1. Multiconsult
 2. Sintef
 3. Aker Solutions
 4. Sweco
 5. Innovasjon Norge
 6. Rambøll
 7. Aker BP
 8. Forsvaret
 9. Veidekke
 10. Asplan Viak
 11. Statens vegvesen
 12. Google
 13. DNV GL
 14. NVE
 15. Forsvarets forskningsinstitutt
 16. Tine
 17. Hydro
 18. Helsedirektoratet
 19. Bane NOR
 20. Statnett
 21. Forsvarsbygg
 22. Microsoft
 23. Rolls-Royce
 24. ConocoPhillips Norge
 25. Lundin Norway
 26. Olje- og Energidepartementet
 27. Yara
 28. Subsea 7
 29. Odfjell Drilling
 30. Norad
 31. McKinsey & Company
 32. Jotun
 33. OBOS
 34. Kongsberg Automotive
 35. Oceaneering
 36. Utenriksdepartementet
 37. TechnipFMC
 38. Boston Consulting Group (BCG)

TOPP 3 økonomi

 1. DNB
 2. Innovasjon Norge
 3. Google
Se hele listen

TOPP 3 IT

 1. Google
 2. Microsoft
Se hele listen

TOPP 3 jus

 1. Politiet
 2. Tingrettene
 3. Utenriksdepartementet
Se hele listen

TOPP 3 humaniora

 1. Kunnskapsdepartementet
 2. NRK
 3. Barne-likestillings og inkl.dep
Se hele listen

TOPP 3 helse

 1. Helse Sør-Øst
 2. Helsedirektoratet
 3. Folkehelseinstituttet
Se hele listen