Velg studieretning:
Topplister arrow_right

Går en spennende tid i møte

Philip Røst Wehinger, teamleder robotics og AI. Gunn Skinderviken, leder selvbetjeningsløsninger og arbeidsflater. Hamy Nguyen, internship digitale kundeopplevelser.

- Vi er rundt 160 utviklere her på huset, forteller Gunn, og fremover skal vi sikre en enda bedre balanse mellom inhouse-miljøet og eksterne konsulenter.

- Skal vi være smidige nok til å tilpasse oss alle endringene som bransjen vår kommer til å stå overfor fremover, er det viktig å ha kompetanse på huset, teknisk ekspertise som kjenner oss ut og inn, legger Philip til. Vi skal ha en rekke ulike type utviklere med ulik kompetanse – frontend, backend, fullstack, DevOps og plattformutviklere er bare noen eksempler på hva vi trenger


Mye er gjort

Gjensidige har allerede lagt ned en stor innsats i å automatisere tjenestene og sikre økt grad av selvbetjening.

- Vi har blant annet utviklet appen Light, sier Hamy. Det er en app som skal gjøre det enklere for ungdom å forstå og tegne forsikring. De kan scanne for eksempel PC’en eller bunaden sin med mobilkamearet sitt, og så vil appen forstå hva produktet er og foreslå en egnet forsikring.

- Vi jobber også med å bruke maskinlæring og bildegjenkjenning ved skadeoppgjør, både for å analysere bilder kunden tar av skaden og for å klassifisere tekst.


Gjensidige gjør betydelige omveltninger på både IT-systemene, og måten de jobber på.

- Vi ser på hvordan vi gjennomfører tjenesteutsetting, vi ser på kjernesystemet og hvordan vi jobber med utvikling, forteller Gunn. Vi jobber mot flere skybaserte tjenester og kontinuerlig utrulling.

Faglig fokus

Som et ledd i å bygge et enda sterkere teknisk miljø, har Gjensidige etablert en rekke ulike fora for å sikre læring på tvers av organisasjonen.

- Vi har frontend-forum, tech-summit og dessuten design review hver mandag, forteller Hamy. I tillegg har vi et eget nettverk som hetet Gjensidige Young Professionals, som er blitt etablert på initiativ fra medarbeiderne selv. Vi ønsket å ha et forum der vi kunne utveksle erfaring på tvers av fagområder, og det setter i alle fall jeg stor pris på.

- Disse foraene er svært nyttige, vi lærer utrolig mye av hverandre og skaper dermed et mye sterkere faglig miljø. I tillegg henter vi inn eksterne foredragsholdere, impulser utenfra er selvfølgelig veldig viktig, legger Philip til.


En bransje i endring

Som alle bransjer, er også forsikringsbransjen utsatt for en rekke endringer, og de kommer stadig oftere.

- Vi står foran endringer vi bare aner konturene av, forteller Gunn. Som i andre bransjer er vi i endring, og må tilpasse og endre oss hele tiden. Det er nettopp derfor vi ruster opp vårt interne tekniske miljø.

- I mine to år som intern her, har jeg allerede sett store endringer, og grunnen til at jeg fra høsten av kommer til å begynne her fast, er at jeg har lyst til å bli med på fortsettelsen, avslutter Hamy. Jeg har lyst til å bli med videre på endringene vi står foran. Det blir utvilsomt veldig spennende.

TOPP 50 humaniora

 1. NRK
 2. UNICEF
 3. Utenriksdepartementet
 4. Oslo Kommune
 5. Barne-likestillings og inkl.dep
 6. Universitetet i Oslo
 7. TV 2
 8. Kulturdepartementet
 9. Kunnskapsdepartementet
 10. Røde Kors
 11. Infocard 1 desktop
 12. Infocard 1 mobile
 13. Trondheim Kommune
 14. Forsvaret
 15. Bergen kommune
 16. Gyldendal Norsk Forlag
 17. NTNU
 18. Miljøverndepartementet
 19. Universitetet i Bergen
 20. Integrering og mangfoldsdir
 21. NAV
 22. Infocard 2 desktop
 23. Infocard 2 mobile
 24. Helsedirektoratet
 25. Arbeids- og sosialdepartementet
 26. EF Education First
 27. Kristiansand kommune
 28. SAS
 29. Norad
 30. Stavanger Kommune
 31. Helse Sør-Øst
 32. Innovasjon Norge
 33. Universitetet i Stavanger
 34. Infocard 3 desktop
 35. Infocard 3 mobile
 36. Forskningsrådet
 37. Statistisk sentralbyrå
 38. Fredskorpset
 39. Human - Etisk Forbund
 40. L'Oréal Group
 41. Sandnes kommune
 42. Schibsted Media Group
 43. Microsoft
 44. Changemaker
 45. Infocard 4 desktop
 46. Infocard 4 mobile
 47. IKEA
 48. DNB
 49. Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 50. Nordic Choice Hotels (bl.a. Clarion, Quality, Comfort)
 51. Coca-Cola European Partners Norge
 52. Tine
 53. Care Norge
 54. Olje- og Energidepartementet
 55. Telenor
 56. Hydro

Bransjebeste

 1. Accenture
 2. Agder energi
 3. Aker Solutions
 4. DNB
 5. Helse Sør-Øst
 6. Hydro
 7. IKEA
 8. Jotun
 9. Laerdal Medical
 10. L'Oréal Group
 11. Microsoft
 12. Nordic Choice Hotels (bl.a. Clarion, Quality, Comfort)
 13. NRK
 14. NTNU
 15. Posten/Bring
 16. PwC (PricewaterhouseCoopers)
 17. SAS
 18. Telenor
 19. UNICEF
 20. Universitetet i Oslo
 21. Utenriksdepartementet

TOPP 50 Økonomi

 1. PwC (PricewaterhouseCoopers)
  B
 2. Deloitte
Se hele listen

TOPP 50 ingeniør

 1. Kongsberg Gruppen
 2. Multiconsult
  B
Se hele listen

TOPP 50 IT

 1. Google
 2. Microsoft
 3. Forsvaret
Se hele listen

TOPP 50 jus

 1. Politiet
 2. Utenriksdepartementet
 3. Tingrettene
Se hele listen

Nordic Topp 50 Økonomi

 1. EY (Ernst & Young)
 2. McKinsey & Company
Se hele listen