Velg studieretning:
Topplister arrow_right

FINNsikt om god ledelse

Hege Harreschou, UX-direktør og Ivar Conradi Østhus, leder for arkitektgruppen

For å sammen skape verdens beste markedsplass, har FINN ansatt en haug med dyktige fagfolk som veiledes av nøye utvalgte og godt innarbeidede verdier. I tillegg ledes gjengen i tråd med en veletablert lederplattform. Det viser seg at dette fungerer ganske bra.

I innovative virksomheter som FINN kryr det av flinke fagfolk som mer enn noe annet har lyst til å gjøre en god jobb. Frihet under ansvar og lite detaljstyring verdsettes høyt, og da funker det ikke med enveiskommunikasjon. Vi har snakket med Ivar og Hege for å lære mer om hvordan man jobber i FINN.

Ivar har gått gradene i FINN. Fra å være innleid konsulent til utvikler, lead developer og deretter arkitekt, er han nå leder for arkitektene. Å gå fra å være kollega til sjef er ikke nødvendigvis en enkel oppgave, men med gode verktøy blir jobben fort litt enklere.

- De fleste lederne i FINN blir som meg rekruttert fra egne rekker, forteller Ivar. Når man er ny som leder er det veldig gunstig med tilgangen på coacher, interne og eksterne kurs og ikke minst lederplattformen vår. Det gjør overgangen langt enklere.

- FINN har sammen med Deloitte utviklet en kursplattform for ledere, legger UX-direktør Hege til. Der får vi tilgang til en rekke ulike moduler – avhengig av hva du ønsker å fordype deg i. Jeg hadde stor nytte av en coach i starten, særlig for å begrense alt jeg ville kaste meg over av oppgaver fra dag én.

Tydelig lederplattform

FINN har en lederplattform som gir retning på hva som forventes av ledere, og for å gjøre det så enkelt som mulig oppsummeres den i to ord: Tydelig og ivaretakende. Det interessante blir jo da i denne sammenheng hva Ivar og Hege gjør i praksis for å gi plattformen verdi.

- Å være tydelig som leder handler om at man må formidle strategien til FINN, men også forme målene for avdelingen og hvordan hver enkelt medarbeider kan bidra til å nå målene, både alene og sammen med andre, forteller Hege.

- Med konkrete mål blir strategien veldig tydelig for alle medarbeidere, legger Ivar til. I tillegg vektlegger vi adferden vi forventer, der er vi også tydelige og måler all innsats både på resultater og adferd.

Det andre ordet i plattformen er som nevnt ivaretakende. Det er nemlig sånn at selv hardbarka flinke FINN folk må bli tatt vare på en gang i blant.

- For meg handler det å være ivaretakende om å skape tillit, sier Ivar, og da er åpenhet sentralt. Har barnet ditt gråt natten gjennom er det viktig at du føler deg trygg nok til å si i fra om det, slik at vi som ledere kan ta hensyn. Innsatsen dagen etter en våkenatt er litt dårligere enn ellers, men vi har mer fokus på jobben som legges ned over tid, ikke enkeltdager. Det henger tett sammen med en av våre fire verdier, nemlig takhøyde.

- Dessuten er det viktig å tenke på at vi leder høykompetente kolleger, påpeker Hege. Jeg skal ikke overstyre dem på noen som helst måte, men ha tillit til at de ønsker å gjøre en god jobb.

Til inspirasjon

Når målene er definert og kolleger føler seg ivaretatt gjenstår det en sentral ingrediens i et fruktbart arbeidsmiljø, nemlig inspirasjon.

- Jeg mener det er viktig å gå foran med et godt eksempel, sier Ivar, vise at jeg er nysgjerrig og sulten – som for øvrig er en annen av våre verdier. Slike ledere har inspirert meg før, og jeg håper det smitter på mine kolleger også.

- I tillegg merker jeg at mange lar seg inspirere av at endringer kommer fort, supplerer Hege. Da kommer det stadig nye forslag til endringer. Vi har for eksempel nå UX-kveld for eksterne og innsiktsfestival. Det er inspirerende å få ja til å gjennomføre ting, rett og slett.

Tips til andre ledere

FINN ser ut til å lykkes med sine ledere, og da er det jo nærliggende å lokke frem noen tips til andre som ønsker å lede flinke teknologer og designere.

- Det viktigste tipset jeg kan gi er å vise kolleger tillit, sier Hege. Jeg kan snu på det og si at det siste du bør gjøre er å detaljstyre, såkalt micro management.

- Helt enig, tillit er avgjørende, tilføyer Ivar. Så vil jeg legge til det å være nysgjerrig. Noen ganger har jeg en oppfatning av hvordan ting skal løses, og når en kollega har en annen løsning er det viktig at jeg er nysgjerrig på hvordan han eller hun tenker.

- Dessuten har jeg lært at det er vesentlig å ta beslutninger så nære utførelsen av oppgavene som mulig, legger Hege til.

Fortsatt en jobb å gjøre

Kurs, coacher, plattformer og verdier til tross – man blir aldri ferdig utlært som leder i FINN. Både Ivar og Hege har en klar formening om ting de ønsker å bli bedre på.

- Jeg ønsker å bli tydeligere på å sette riktige mål og gode ambisjoner, sier Ivar. Å få gruppen til å ha felles ambisjoner, der har jeg noe å gå på.

- For meg er det viktigste nå å finne en god måte å måle verdien av UX på, avslutter Hege. Vi har begynt, men har ennå en jobb å gjøre.

TOPP 50 humaniora

 1. NRK
 2. Kunnskapsdepartementet
 3. Barne-likestillings og inkl.dep
 4. Kulturdepartementet
 5. Gyldendal Norsk Forlag
 6. Utenriksdepartementet
 7. Innovasjon Norge
 8. Universitetet i Oslo
 9. Oslo Kommune
 10. UNICEF
 11. Røde Kors
 12. NAV
 13. TV 2
 14. Integrering og mangfoldsdir
 15. Arbeids- og sosialdepartementet
 16. Forsvaret
 17. Norad
 18. Universitetet i Bergen
 19. Forskningsrådet
 20. Miljøverndepartementet
 21. Helsedirektoratet
 22. NTNU
 23. Schibsted Media Group
 24. SAS
 25. Bergen kommune
 26. Universitetet i Stavanger
 27. Helse Sør-Øst
 28. Human - Etisk Forbund
 29. Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 30. Trondheim Kommune
 31. Nordic Choice Hotels (bl.a. Clarion, Quality, Comfort)
 32. Statistisk sentralbyrå
 33. Geelmuyden.Kiese
 34. Fredskorpset
 35. Microsoft
 36. IKEA
 37. Kristiansand kommune
 38. Stavanger Kommune
 39. EF Education First
 40. Aker Solutions
 41. PwC
 42. L'Oréal Group
 43. Tine
 44. Telenor
 45. Helse Bergen
 46. Care Norge

TOPP 50 økonomi

 1. Innovasjon Norge
 2. Google
Se hele listen

TOPP 50 ingeniør

 1. Multiconsult
  B
Se hele listen

TOPP 50 IT

 1. Google
 2. Microsoft
Se hele listen

TOPP 50 jus

 1. Politiet
 2. Tingrettene
 3. Utenriksdepartementet
Se hele listen

TOPP 50 helse

 1. Helsedirektoratet
 2. Folkehelseinstituttet
 3. Helse Sør-Øst
Se hele listen