Velg studieretning:
Topplister arrow_right

Det er her beslutningene tas

Malin Bjørkøy (27), Graduate engineer platform technology

Skal man løse fremtidens energiutfordringer, er det ingen bedre steder å være enn der de store beslutningene tas. Som hos Equinor.

Malin begynte som graduate i Equinor i august i fjor, etter å ha gjort ferdig en master i marinteknikk på NTNU. Hun jobber for tiden på kontoret i Stjørdal.

- Jeg gir faglig støtte til driftsavdelingen og jobber blant annet med fleksible rør som henter opp olje og gass, mest på Nornefeltet. Jeg bistår i tekniske spørsmål og sørger for at utstyret blir driftet på en sikker måte.

Som graduate, er Malin med i et program som sikrer at starten på karrieren blir optimal.

- Vi har flere rotasjoner i løpet av de to første årene, og skal på den tiden bli god i rollen jeg etter hvert trer over i. Det fine med å være graduate, er at man nærmest har et fripass for å stille alle mulige spørsmål. Når det er sagt, så tror jeg det gjelder for mer erfarne kolleger også, det virker i hvert fall slik. Det er i hvert fall ikke mangel på folk som ønsker å hjelpe.

De mange ulike graduates knytter bånd mellom hverandre i løpet av de to årene de er med i programmet.

- Vi er ikke så mange graduates her i Stjørdal, men i løpet av to år har vi fem samlinger med alle graduates på tvers av virksomheten, totalt ca. 70. Da får vi faglig påfyll, og ikke minst et stort nettverk som vi kommer til å ha god nytte av fremover.

Digitalisering

Akkurat som i mange andre deler av selskapet, går også vedlikeholdsarbeidet gjennom en teknologisk utvikling

- Mye av overvåkningen av utstyr skjer nå online, og dette gir oss muligheten til å iverksette vedlikehold på en langt mer effektiv måte. Tidligere hadde vi mer regelmessige inspeksjoner uavhengig av om det var et reelt behov for vedlikehold eller ikke. Såkalt prediktivt vedlikehold øker levetiden på mye av utstyret, noe som er veldig bra fra et bærekraftsperspektiv. I stedet for å kaste og kjøpe nytt, kan vi beholde eksisterende utstyr lengre.

Mot et lavutslippssamfunn

Nettopp bærekraft er en viktig årsak til at Malin jobber i Equinor.

- Vi jobber hardt for å løse både et økende behov for energi, men også sikre lavere utslipp. Det er på mange måter en skremmende stor oppgave, samtidig ser jeg hvor mye vi gjør, hvor dedikerte vi er til å løse oppgaven. Teknologien vi utvikler for å sikre lavere utslipp vil ganske sikkert eksporteres til andre land. Å skape fremtidens energibransje er noe vi har forpliktet oss til, ikke bare overfor investorer, men også overfor det norske folk og andre land vi opererer i. Vi kommer ikke unna den forpliktelsen. Å bytte navn til Equinor bidrar jo ikke til dette i seg selv, men det viser at vi mener alvor og ønsker å være i front. Å være en del av denne satsingen, denne endringen, er veldig spennende og motiverende. Jeg føler jeg er med på å gjøre en forskjell.

Gode grunner til å begynne

For Malin er det mange gode grunner til å begynne i Equinor, og det er ikke uten tenketid hun klarer å begrense det til kun tre.

- Jeg har jo nevnt det med at man får være med på de store beslutningene om fremtidens energimarked når man jobber her, og det er kanskje den viktigste grunnen til å vurdere Equinor. Dessuten er vi ledende innen teknologiutvikling, og jeg har jo lyst til å jobbe i fronten på fagfeltet mitt. Til sist vil jeg trekke frem de uendelige mulighetene. Min utviklingsplan blir fulgt opp tett, og det legges til rette for at jeg skal nå de målene jeg har satt meg. Equinor er definitivt et selskap man kan bli i gjennom en hel karriere.

TOPP 50 humaniora

 1. NRK
 2. UNICEF
 3. Utenriksdepartementet
 4. Oslo Kommune
 5. Barne-likestillings og inkl.dep
 6. Universitetet i Oslo
 7. TV 2
 8. Kulturdepartementet
 9. Kunnskapsdepartementet
 10. Røde Kors
 11. Infocard 1 desktop
 12. Infocard 1 mobile
 13. Trondheim Kommune
 14. Forsvaret
 15. Bergen kommune
 16. Gyldendal Norsk Forlag
 17. NTNU
 18. Miljøverndepartementet
 19. Universitetet i Bergen
 20. Integrering og mangfoldsdir
 21. NAV
 22. Infocard 2 desktop
 23. Infocard 2 mobile
 24. Helsedirektoratet
 25. Arbeids- og sosialdepartementet
 26. EF Education First
 27. Kristiansand kommune
 28. SAS
 29. Norad
 30. Stavanger Kommune
 31. Helse Sør-Øst
 32. Innovasjon Norge
 33. Universitetet i Stavanger
 34. Infocard 3 desktop
 35. Infocard 3 mobile
 36. Forskningsrådet
 37. Statistisk sentralbyrå
 38. Fredskorpset
 39. Human - Etisk Forbund
 40. L'Oréal Group
 41. Sandnes kommune
 42. Schibsted Media Group
 43. Microsoft
 44. Changemaker
 45. Infocard 4 desktop
 46. Infocard 4 mobile
 47. IKEA
 48. DNB
 49. Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 50. Nordic Choice Hotels (bl.a. Clarion, Quality, Comfort)
 51. Coca-Cola European Partners Norge
 52. Tine
 53. Care Norge
 54. Olje- og Energidepartementet
 55. Telenor
 56. Hydro

Bransjebeste

 1. Accenture
 2. Agder energi
 3. Aker Solutions
 4. DNB
 5. Helse Sør-Øst
 6. Hydro
 7. IKEA
 8. Jotun
 9. Laerdal Medical
 10. L'Oréal Group
 11. Microsoft
 12. Nordic Choice Hotels (bl.a. Clarion, Quality, Comfort)
 13. NRK
 14. NTNU
 15. Posten/Bring
 16. PwC (PricewaterhouseCoopers)
 17. SAS
 18. Telenor
 19. UNICEF
 20. Universitetet i Oslo
 21. Utenriksdepartementet

TOPP 50 Økonomi

 1. PwC (PricewaterhouseCoopers)
  B
 2. Deloitte
Se hele listen

TOPP 50 ingeniør

 1. Kongsberg Gruppen
 2. Multiconsult
  B
Se hele listen

TOPP 50 IT

 1. Google
 2. Microsoft
 3. Forsvaret
Se hele listen

TOPP 50 jus

 1. Politiet
 2. Utenriksdepartementet
 3. Tingrettene
Se hele listen

Nordic Topp 50 Økonomi

 1. EY (Ernst & Young)
 2. McKinsey & Company
Se hele listen